Bekijk het origineel

Provinciale vergadering Zuid-Holland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Provinciale vergadering Zuid-Holland

4 minuten leestijd

De vorige maand hield de provinciale vereniging Zuid-Holland haar jaarvergadering te Rotterdam. Na opening der vergadering, laat de voorzitter A. de Redelijkheid zingen Ps. 75 : 2 en gaat voor in gebed. Na schriftlezing van Jes. 3 : 1—11 heet hij de talrijke aanwezigen hartelijk welkom, en wijst op het verlies, dat de partij geleden heeft in het overlijden van Ds. P. Zandt. Voorts wijst hij op de algemene toestand en trekt een parallel met het volk van Juda. Jesaja moest het volk de oordelen aanzeggen, en er op gaan wijzen, dat er een tijd zou komen, dat men zeggen zal tot Iemand: wees gij ons tot een overste, welke echter zal antwoorden: Ik kan geen heelmeester wezen. De Heere zou wegnemen de hoofden des volks, de steunpunten, waarop het volk haar vertrouwen zetten zal, zodat het stuurloos en regeringloos zou wezen. Niemand zou meer in staat zijn in zulk een ontreddende staat uitkomst te geven, en niemand zou meer een overste kimnen zijn, omdat het hopeloos zou zijn geworden. Dan zou het volk roepen om een regering, die haar leiden zou, doch er zal niemand gevonden worden. Wij, als Nederlands volk, zijn voortgekomen uit het Geneve van Calvijn, en wij willen voortbouwen op die grondslagen toen gelegd. Daar zal ons volk wel bij varen, en dan zal God ook zorgen, dat er regeerders gevonden worden, die in Zijn Naam de wetten zullen geven, en het volk zou zich door hen laten leiden. Deze wetten zijn bekend, waren ook bekend bij Juda, doch waren vergeten. En indien ons volk de zelfde weg zou opgaan, zou het zelfde oordeel ons treffen. Er is te konstateren een algeheel verval, daarom maant de voorzitter tot terugkeer van ons gehele volk. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. De verslagen van sekretaris en penningmeester worden vastgesteld. Een nieuwe kommissie tot het nazien der boeken benoemd. De kandidatenlijst voor de a.s. Prov. Statenverkiezing, die in de vertrouwensvergadering des morgens was opgesteld, wordt vastgesteld. De aftredende bestuursleden A. Vlasblom, C. Slijkhuis en A. S. de Braber worden met bijna algemene stemmen herbenoemd.

De propaganda voor de a.s. verkiezing wordt besproken en de prijzen worden vastgesteld.

Na de pauze worden de ingekomen stukken behandeld. Adviezen worden gegeven ten aanzien van eventuele samenwerking en hoe te handelen bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing. De rondvraag brengt geen vragen naar voren, zodat Ds. M. A. Mieras zijn slotwoord kan uitspreken naar aanleiding van Ps. 43 : 3: Zendt Uw licht en Uw waarheid neder. Dat is nodig in ons persoonlijk leven, niet minder nodig in het staatkundig leven. Bij ons is de duisternis, bij Hem is het licht. Dat licht, schijnende in onze harten, doet juist de duisternis openbaar komen, waardoor de mens gaat vragen om licht. Bij de Heere is het juiste adres, dat gaat de ziel belijden en heieven. Wat hij nodig heeft is van grote betekenis. •Wij hebben kunstlicht, en wij me- nen van nature, dat het al aardig is, docü bij geestesUcht zien wij de donkerheid daarvan wel In. Dan worden de diepten ontdekt, en de waarheid tegenover de leugen. Die noodzakelijkheid moet beleefd worden, de onmisbaarheid ingeleefd. Eén ding Is nodig, en Maria had dat goede deel uitgekozen, wat voor ons allen noodzakelijk Is. Wij mochten dit ervaren, en ons wenden tot Hem, Die gezegd heeft: „Ik

ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Daartoe is binding aan het Woord noodzakelijk. Wij allen mochten dit ervaren In ons leven, nodig hebben in het maatschappelijke en staatkundige leven,

be voorzitter brengt Ds. Mieras hartelijk dank voor zijn principieel woord, waarop laatstgenoemde na het zingen van een psalmvers, de vergadering voorgaat in dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

Provinciale vergadering Zuid-Holland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken