Bekijk het origineel

Europees manifest der Nederlandse Christen-democraten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Europees manifest der Nederlandse Christen-democraten

3 minuten leestijd

Onlangs gaven we in , J)e Banier" een artikel over christen-democraten. Dit zijn de in Europees verband samenwerkende A.R., C.H. en RJS; ., die in het Europese parlement één Nederlandse christendemocratische fraktie vormen. Met het oog op de Europese verkiezingen, waarvan de datum nog steeds niet is vastgesteld en die, gezien de houding van president De GauUe, voorlopig nog wel niet zullen plaats vinden, hebben voornoemde christen-democraten kort geleden alvast een gemeenschappelijk manifest opgesteld, dat 12 punten bevat. De plaatsruimte laat niet toe op al deze punten in te gaan. Een uitzondering willen wij echter maken voor het tiende punt, dat handelt over de ontwikkeling van de sociale politiek. Hierin wordt ook gesproken over het zoveel mogelijk mensen laten profiteren van de zondagsrust, waartoe voorkomen moet worden, dat deze niet door een glijdende werkweek, door ploegenarbeid of anderszins in gevaar wordt gebracht.

Naar aanleiding nu van de laatstgenoemde zinsnede achten wij het van belang de aandacht onzer lezers te vestigen op een ingezonden stuk, dat 12 mei 1.1. voorkwam in de „Nieuwe Haagse Courant" en afkomstig is van de heer Roeters van Lennep te Wassenaar. Het luidt als volgt:

Zondagsmst

Met uw commentaar van 8 mei ben ik het eens! Hoe anders moet ik reageren op het „Europees manifest van ARP, CHU en KVP". Hierin staat o.a.: , J)e Europese organen dienen üi wetgeving en beleid te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen van de zondagsrust kunnen profiteren. Voorkomen moet worden, dat deze door een glijdende werkweek, ploegenarbeid e.d. in gevaar wordt gebracht".

Zijn de opstellers der A.R.-partij en der C.H. Unie werkelijk zo naïef dat zij denken een en ander te kunnen „voorkomen"? Is het hun niet bekend, hoe het met de zondagsrust in „Europa" is gesteld? Zijn zij zo „Weltfremd" dat zij niet weten hoe het met de zondagsrust is gesteld in de z.g. rooms-fcatholieke landen? Wat gebiedt God in het vierde gebod? Staat daar niet: „Gedenkt de sabbathdag, dat gij die heiligt"! Als wij de werkelijke toestanden kennen, dan spreken we niet meer van „voorkomen". Ieder Grodvrezend en gereformeerd denkend mens, die Gocte wet kent, zal het er over eens zijn dat het woord „voorkomen" hier volkomen misplaatst is.

Of is het met de roomse infiltratie reeds zover gekomen dat er men­ sen zijn die, terwille van te kunnen meedoen (in de Europese organen etc.), de Reformatie verloochenen? „Wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods" (Luk. 12 : 9).

F. Th. Roeters van Lennep Wassenaar, „Duinrell"

Het behoeft wel geen nadere toelichting, dat wij met de inhoud van dit ingezonden stuk ten volle Instemmen. Ook in ons land werd in samenwerking van A.R., C.H. en R.K. nimmer een deugdelijke zondagswetgeving verkregen. Men denke voorts maar aan de zondagswet van 1953, waarin de zondag in tweeën wordt geloilpt, zodat „zoveel mogelijk" rust wordt beoogd, maar waarbij na 12 of 13 uur het hek van de dam gaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

Europees manifest der Nederlandse Christen-democraten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 mei 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken