Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Wij gaan ditmaal direkt over tot het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 719

Jongeren: 1. Zoek mt élk der volgende zinnen een •woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit 1 Kronieken 16. a. Wij igaan niet, want het is veel te ver. b. Vele eersten zullen de laatsten zijn. c. Zij hebben de Heere overgeleverd. d. Het is veel te laat om weg te gaan. e. Hij komt in groot gevaar als hij nu vertrekt. f. David en Jonathan waren zeer bevriend. ig. Zij zullen het zeer warm hebben op die reis. h. De jas was hem veel te lang. i. Men moet zichzelf niet prijzen.

2. Noem de naam van: a. de oudste zoon van Amram. ib. de slaaf, die weggelopen was, doch door Pauliis werd teruggezonden. c. de vrouw, die uit Jericho werd gered. d. de vrouw, die goederen voor de armen vervaardigde. e. de man van Naomi. f. het eiland, welks bewoners door PauliK lui werden genoemd. g. de man, die met Aaron de hand van Mozes ondersteunde. h. de koning, die een Joodse jongedochter tot vrouw nam. i. Jakob na zijn worsteling met God. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Jozuia bestaat uit 62 letters. Zoek dit tekst- 'gedeelte met b^ulp van de volgende gegevens. 56 44 20 6 18 1 zegende Israël in plaats het te vervloeken. 58 13 35 22 was een wrede Romeinse keizer. Koning 7 33 55 11 16 van Perzië gat opdiracht de tempel te herbouwen. (Abraham wilde Izak offeren op de Ijerg 47 34 12 8 3. En als Hij veertig dagen en veertig nachten 46 30 53 2 21 26 had. En Jeruzalem zal van de heidenen 37 42 17 40 41 48 10 54 61 worden. Wee de mens door wie de Zoon des mensen zal 23 51 27 25 28 43 38 31 worden. En daar Mommen vier 29 15 19 4 24 45 op uit de zee. Mefiboseth noemde zichzelf een dode 50 36 14 32. 49 57 59 52 62 is een familielid. 5 60 9 is een soort boom. 39 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 65 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens. Kwade samensprekingen verderven goede 3 1 28 17 37. Apollos was een 49 25 27 31 53 10 47 15 29 48 38 man. Indien een roenB 41 14 5 54 56 21 19 schapen had. •De nakomelingen van de vierde zoon van Abraham en Ketura worden 43 55 24 50 9 2 55 60 12 23 5 genoemd. Hij werpt Zijn 4 .40 henen als stukken, 58 8 62 30 46 is een mengkleur. Scheurt uw 16 61 35 7 en niet uw klederen. Wanneer zijn tak niu 33 51 64 20 63 wordt. Ik zal u onder de 52 57 65 59 33 doen doorgaan. En 45 36 39 13 11 van Mij, dat Ik zachtmoedig ben. 34 26 42 22 6 betekent al. En daar waren 18 44 Antiochië enige profeten.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden in dezelfde volgorde als de zinnen met elkaar een tekstgedeelte vormen, voorkomend in Deuteronomiimi 12. a. Ik zeg het u, opdat gij zult weten. b. De Heere Jezus wandelde in de voorhof en het was winter. c. Zie, Ik heb het u voorzegd. d. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. e. Gij hebt uw deel gehad. f. Komt kinderen, hoont naar Mij. g. Wee u als alle mensen wel van u spreken. h. Als ge zegt: ga, dan gaat hij.

3. Noem de naam van: a. een viervorst over Abilene (Lukas 1—5). b. een onwillige profeet. c. de jongedochter, die een voedster voor haar broer aanwees. d. een bekende koning van Basan. e. de prins, die op bevel van zijn broer Salomo gedood werd. f. Iemand van Beréa, die Paulus vergezelde tot in Azië (Hand. 18—23). Welke naam vormen de laatste letters der gevraagde namen? ' (De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken