Bekijk het origineel

Vrijheidsstrijd of Godsdienststrijd?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrijheidsstrijd of Godsdienststrijd?

3 minuten leestijd

In het artikel betreffende de eerste vergadering der Staten van Holland maakten wy meldtog van een persbericht in zake een herdenking dezer vergadering. Als titel stond boven dit bericht in het dagblad „Het Vaderland" van 16 juni 1.1. „PLECH­ TIGE HERDENKING BEGIN NE­ DERLANDSE VRIJHEIDSSTRIJD". Deze titel wyst er kennehjk op, dat de auteur van dit bericht behoort tot hen, 'die in de stryd onzer vaderen tegen Spanje louter een staatkundige stryd zien ter verkrygtog van de onafhankeiykheid van Nederland van Spanje. Een standpunt, dat sedert lang werd en nog steeds wordt vertolkt zowel door humanisten als door rooms-katholieken hier te lande wy kunnen dit standpunt echter niet delen. De strijd onzer vaderen toch was niet alleen tegen Spanje gericht, maar ook wel degeiyk tegen Rome. Het was nameiyk de roomse godsdienst die de koning van Spanje, PUips II, in de Nederlandse gewesten zyn tyramnle deed bedryven. De hlstorieschryver Motley merkt dan ook in één zyner geschriften op, dat rxven zich van de aard van de Nederlandse opstand geen bepaald begrip kan vormen zonder een volledige kennis van deze grote oorzaak, nameiyk de godsdienstverdrukking; waaronder het volk gedurende een halve eeuw geleefd, gezucSht en zich bewogen had, en waardoor, ware niet ten laatste de opstand uitgebroken, de bevolking moesit zyn vemietigd of geheel verdieriykt. Nog meerdere getuigenissen van vermaarde historieschryvers zou­ den te noemen zyn, die aUen hetzelfde hebben getuigd. Wy zullen het hierby echter laten om er in het vervolg nader op terug te komen, waarby wy dan ook naar voren zuUen brengen wat zich in 1934 met betrekking tot dit onderwerp in 'de Tweede Kamer voordeed tijdens het mtolsterschap van de heel kort daarna rooms geworden Mr. Marchant, die al evenzeer de 80j arige oorlog voorstelde als een louter staatkundige strijd voor de onafhankeiykheid van Nederland van Spanje, wy zullen dan ook zien hoe Ds. Kersten hierover dacht. Alleen zy nog melding gemaakt van het navolgende ingezonden stuk van de heer ROETERS VAN LENNEP in „Het Vaderland", waarin zeer terecht gewezen wordt op de verwarring der begrippen vrijheidsstryd en godsdienststryd. Het moge hier volgen:

Godsdienstoorlog en vrijheidsstrijd

In Het Vaderland van zaterdag 16 juni las ik een artikel 'ondei' het opschrift „Plechtige herdenking begin Nederlandse vrijheidsstrijd". Zeer dikwyis worden twee begrippen 'door elkaar gehaald, en wel „vryheldsstryd" en „godsdienstoorlog".

Wat er rond de jaren 1572 gebeurd is, valt wel degeiyk onder „godsdienstoorlog". Wy doen 'afbreuk aan de historie door alleen te spreken over vryheidstryd.

F. Th. Roeiers van hennep

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

Vrijheidsstrijd of Godsdienststrijd?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken