Bekijk het origineel

Weet U

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Weet U

2 minuten leestijd

dat Prof. Oud te kennen heeft gegeven, 'dat 'hij zich voor de Tweede Kamerverkiezing van 1963 wegens het bereiken van de 76-jarige leeftijd niet meer herkiesbaar stelt; dat Prof. Oud eerder had gezegd zich nog alleen voor de Kamer te willen geven, doch in 1963 als voorzitter 'der V.V.D. te zullen aftreden;

dat in de pers vermeld werd, dat Prof. Oud's allerlaatste besluit verband 'hou'dt met de voor de V.V.D, zeer ongunstige uitslagen der Staten- en gemeenteraadsverkiezingen;

dat op minister Korthals aandrang wordt uitgeoefend in de nieuw ge- 'kozen Kamer het fraktievoorzittersohap op zich te willen nemen;

dat de heer Tilanus op 25 juli 40 jaar onafgebroken lid der Tweede Kamer was, en dat dit op 19 juli tijdens de zomerkonferentie van de C.H.U. in „Wou'dschoten" bij Zeist werd herdacht; bij welke gelegenheid 'hij door H.M. werd bevorderd tot 'kommandeur in de orde van de Ned. leeuw;

dat de heer Tilanus bij de laatste Kamerverkiezing reeds het plan had zich niet meer herkiesbaar te

stlen, doch vanwege de onverwachte ontbinding der Kamer en vervroegde verkiezing toen alsnog een kandidatuur heeft aanvaard, doch zich voor de Kamerverkiezing van 1963 niet meer herkiesbaar stelt;

dat Mr. Beernink •waarschijnlijk als fraktievoorzitter de plaats van de heer Tilanus zal gaan innemen; dat over het voorzitterschap der C.H.U. nog moet worden " beslist, •doch dat Dr. Mr. Diepenhorst hiervoor ernstig in aanmerking komt;

dat H.M. de Koningin en Prins Bemhard het hun aan'geboden jubileumgesohenk hebben bestemd voor twee ontmoetingscentra voor de jeugd, waarvan er een op de Veluwe en de ander in Zeeland in de buurt van Veere zal komen;

dat daartoe een bestuur en een kommissie van advies zijn ingesteld, welke op 26 juni door H.M. zijn geïnstalleerd; dat het voorzitterschap van het bestuur dezer nationale jeugdcentra door een pater wordt bekleed?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

Weet U

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken