Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten, Voordat wij de nieuwe raadsels opgeven en daarna de namen vermelden van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 713 tot en met 716 een prijs behaald hebben, roepen we eerst een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe Zeeuwse nicht, die de naam draagt van Ria Westveer te Westkapelle. Doe maar geregeld mee, Ria, dan zal de prijs wel komen. Er zijn echter veel neven en nichten, die goede oplossingen hebben, zodat er een

keus gedaan moet worden en wel zo, dat ieder op zijn tijd aan de beurt komt voor een prijs. Nieuwelingen moeten eerst een poosje meegedaan hebben met het inzenden om te zien of ze blijven meedoen. Nu volgen eerst de nieuwe raadsels van

OPGAVE 722

Jongeren: 1. Een tekst uit het boek Job bestaat uit tochtig letters. Zoek deze tekst' met behulp van de volgende gegevens: 36 25 38 8 30 werd met zijn gezin van 8 personen in het oordeel bewaard. 67 4 7 47 77 is een kleur. 46 17 24 76 11 15 was een profeet, die dromen uitlegde. 9 3 57 50 29 64 was de naam van de eerste stad der wereld. Ik doop u wel met 44 73 65 41 61. De vader van de profeet 52 16 63 68 74 42 70 53 heete Berechja. Uw hart worde niet 10 19 69 1 (Deut. 18—21). De mens moet van elk 79 72 22 54 woord rekenschap geven. Asaf was 80 56 71 66 51 op de voorspoed der goddelozen. Hebt gij maar deze ene 34 23 21 28 26? (Genesis). Dat hij de 78 33 12 45 49 veranderen zal (Hand. 4^7). Nimrod was een geweldig 37 53 59 60 20. Toen zag ik al het 32 62 75 39 Gods (Prediker 8). Die Mij 58 2 48 31 zal Ik Dit volk 40 13 14 43 Mij met de lippen. 55 74 38 27 43 is een der maanden. Zijt getrouw 5 18 6 de dood (Openb.).

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Ps. 91. a. Wat hebben zij tot u gezegd? b. Er zullen zware tijden komen. c. Wij hebben u toch tevoren gewaarschuwd. d. Zij gingen op naar het feest te Jeruzalem. e. De kinderen zullen morgen komen. f. Pilatus waste zijn handen in onschuld. g. Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.

3. Drie namen uit het boek Genesis vormen tezamen 12 letters. Zoek deze namen met behulp der volgende gegevens: 12 6 4 is de stamvader der Joden. De 8 1 10 2 des Heeren is niet verkort. 11 3 5 9 is een plaats der verkwikking in de woestijn. 7 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Noem de naam van: a. De opvolger van keizer Augustus (Lukas). b. Een grote rivier, waarschijnUJk dezelfde als de Tigris (Gen. 2). c. De koning die door Ehud werd vermoord. d. Een weggelopen slaaf voor wie Paulus het middel tot bekering werd. e. De stadhouder, die Pestus opvolgde. f. De stamvader der Arabieren. g. De evangelist, die twee boeken van het N.T. schreef. h. De plaats bekend als vindplaats van goud (Daniël 8—11). i. De hoofdstad van het tienstammenrijk. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

2. Een tekstgedeelte uit Mattheüs 25 kan men vinden door uit elk der onderstaande zinnen een woord te nemen en de woorden naast elkaar te plaatsen. a. Wat hebt gij gisteren gedaan? b. U hebt heel wat woorden vergeten. e. Gyiieden hebt My niet uitverkoren. d. Zij hebben het niet geweten. e. Wij kwamen gisteren veel te laat. f. De vrouw kwam naar de put om water te drinken. g. Zij hebben mi] hun woord gegeven.

3. Een tekstgedeelte uit de Handelingen bestaat uit 86 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? Zo werd ons voorts alle hoop 16 24 39 74 1 58 63 (Hand. 25—28). 44 7 2 23 is een vlug klein dier. Een dwaas volk heeft TJw Naam 71 6 13 84 42 34 12 18 32 (Ps. 74). De moeder van Manasse en Efraïm heette 3 10 73 20 11 83. 68 22 43 35 27 21 werd gespaard bij de verovering van Jericho. Ik woon in een 82 77 76 38 47 14 75 huis (2 Sam. 5—8). Jozua's vader heette 19 52 70. Bewaar het 26 33 25 79, u toebetrouwd. Wij zullen de 40 17 48 64 4 des Heeren vertellen. Daar werd een stilzwijgen van een half 28 46 37 (Openb.). De 31 54 36 49 78 45 15 zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Gy zult de Heere uw eden 51 69 30 59 86 53. En zij stonden op om te 81 67 55 29 60 50 (1 Cor.). Zacharias kon niet 66 8 61 80 56 72 65. Hij heeft mij de pijl als ten 5 9 62 57 gesteld (Klaagl.). 41 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

Thans volgen de namen der prijswinnaars betreffende de opgaven 713 tot en met 716. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende neven en nichten:

1. Gerrit Bons te Bleskensgraaf. 2. Leen Guiljan te Terneuzen. 3. Janny Hekman te Den Hulst.

4. Adrianns van Hoornaar te Hardinxveld. 5. Reyer v. d. Meijden te Rhenen. 6. Rietje Palsgraaf te Nieuwerkerk a.d. IJ. 7. Elsje Snijders te Rotterdam. 8. Gert van Vugt te Ridderkerk.

Ieder mag nu een boek kiezen uit het hier volgende lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Farel I. 4. WUlem Farel II. 5,

De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonia. 4. Driemaal Kerstfeest in één week.

Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een briefkaart met een postzegel van 8 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht welk boek men gaarne wil hebben. Wanneer men alle boeken van het lijstje al heeft, kan een ander lijstje worden aangevraagd, ook op een briefkaart.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken