Bekijk het origineel

OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

OVERZICHT

5 minuten leestijd

Algerije

Vorige keer maakten •wij er melding van, dat de Algerijnse stad Oran ge'heei in handen was van de aanhangers van Ben BeUa. Deze heeft inmiddels reeds zijn intrede in de stad gedaan, wat gepaard ging met een grootse ontvangst. Dit wil echter helemaal niet zeggen, dat er in Oran geen tegenstanders van Ben Bella zijn. Die zijn er ongetwijfeld nog genoeg, maar wie het waagt hiervan iets te laten blijken, is zijn leven niet zeker. Honderden 'hebben dit sedert Bella's aanhangers in Oran de baas zijn, reeds ondervonden. Mohammedanen, die twee weken geleden nog vol enthousiasme waren over het feit, dat eindelijk voor hen de vrijheid was aangebroken nu de O.A.S. verdwenen was, zijn thans al niet meer in 'het land der levenden. En wat de Europeanen betreft, van velen 'hunner wordt niet eens vermeld, 'dat ze niet meer leven, maar dat ^ ze vermist worden. Het is dus de grote vraag of ze nog in leven zijn. Hoogst waarschijnlijk zullen ook zij het daglicht niet meer aanschouwen.

Vele Europeanen hebben zien aankomen, dat het mis zou gaan toen Oran in handen van de Ben-Bellamannen viel en namen 'de vlucht naar Frankrijk, waar zij aan de zuidkust aan land gingen. Het laat zich indenken, welk een zware last de intocht van zovele duizenden voor Frankrijk betekent. Temeer, 'daar zich onder die vluchtelingen ^ai van ongure elementen bevinden die een ware terreur ultoefen- (jen' en zich bezig hielden met plunderen en zo het in hun kraam. te pas kwam, ook voor moordpartijen niet terug deinsden. Zes mensen vielen er in korte tijd reeds als slachtoffers van deze onverlaten. •Wat verder de toestand in Algerije betreft, zou er, als de berichten te vertrouwen zijn, tJhans een oplossing van de onzekere toestand zijn gekomen. Een oplossing echter, die geheel in het nadeel is van Ben Khedda en in 'het voordeel van Ben Bella. Er schijnt namelijk tussen de vertegenwoordigers van beide heren een kompromis 'geslo'ten te zijn, neerkomend op het instellen van een direktorium, dat het F.L.N. moet leiden en waarin Ben Bella en de zijnen praktisch de lakens uitdelen.

In dit direktorium heeft ook Si Boumedienne zitting gekregen, de stafchef van het F.L.N. leger, die onlangs door Ben Khedda met nog een tweetal majoors werd afgezet. Het ziet er dus naar uit, dat Ben Khedda's rol is uitgespeeld. Men is echter nog niet gerust op wat er met de zoeven genoemde Si Boumedienne 'kan gebeuren. Hij is namelijk een zeer ambitieus persoon, die gaarne de Nasser van Algerije wenst te worden. Ben Bella echter streeft ook naar de alleenheerschappij, zodat 'het tussen die twee nog wel eens tot een botsing zou kunnen komen. Ook schijnt er versohil van mening te zijn tussen de vroegere ohef van de F.L.N., Ferhat Abbas en Ben Bella over het aantal partijen, dat in Algerije zal toegelaten worden. Ben Bella heeft zich namelijk voor het één partijstelsel uitgesproken, terwijl Abbas voor het toelaten van meer partijen is. Binnenkort zal dit geschil moeten opgelost zijn, want de datum, waarop de verkiezing voor het parlement wordt gehouden, is vastgesteld op 12 augustus.

Kongo

Tussen Kongo en Katanga is het nog steeds niet in orde. Er hebben langdurige onderhandelingen plaats 'gehad, maar van het vormen van een eenheid is niets gekomen. Vandaar dat de miinisterpresident van Kongo, Adoela geheten, een beroep op de Verenigde Naties heeft gedaan en daarbij om krachtige maatregelen heeft verzocht, teneinde president Tsjombe van Katanga tot de orde te roepen en hem te dwingen tot het vormen van één staat. Dat Kongo 2» gesteld is op eenheid met Katanga vindt zijn oorzaak daarin, dat in Katanga een machtige maatschappij op mijnbouwgebied bestaat, die voor Katanga een belangrijke bron van inkomsten vormt. Deze maatschappij weigert echter belasting voor de Kongolese regering op te brengen. Adoela heeft reeds de bemiddeling van België ingeroepen, m'aar de Belgische regering heeft zich onbevoegd verklaard zich met deze kwestie 'in te laten. Amerika pleegde overleg met andere landen over mogelijke maatregelen, doch schijnt thans tooh niet te willen overgaan tot een militaire aktie, wat begrijpelijk is, als men bedenkt, dat het V.N. leger in Kongo 10 miljoen per maand verslindt, waarvan Amerika het meeste moet bijdragen, daar Frankrijk geen cent er voor geeft. Engeland heeft reeds te kennen gegeven, dat het

zich verzet tegen stappen om Tsjomibe onder idruk te zetten. Ook wenst het geen stappen te doen om de mijndirektie te overtuigen van 'de noodzaak belasting aan de centrale regering te betalen.

Peru

In dit land heeft de vorige week een staatsgreep plaats gehad, waardoor het land onder militair bestuur kwam. Wat slechts zelden voorkomt bij dergelij'ke revolutionaire omwentelingen is, dat er geen schot bij werd gelost. Alleen kwam 'de president, die in 1960 nog een bezoek aan Nederland bracht, er door in gevangenschap.

Engeland

Alhier heeft de regering een diepingrijpende vernieuwing ondergaan. Premier MacMillan heeft namelijk verscheidene ministers ontslagen, onder wie ook 'de minister van financiën, Selwyn Lloyd, die noohtans in het parlement met gejuich werd begroet.

West-Duitsland

Dit is in het nieuws 'gekomen, doordat Kroetsjef evenals verleden jaar om 'deze tijd weer begonnen is met het aanwakkeren van de zenuwenoorlog rondom Berlijn. De westelijke regeringen hadden hem voorgesteld een konferentie over Berlijn te houden, maar dit is door Kroetsjef botweg afgewezen. In plaats daarvan is 'hij met zijn oude eisen voor de dag gekomen, zoals o.m. het verwijderen van westelijke bezettingstroepen en het sluiten van vredesverdragen met Oost- en West-Duitsland. Inmiddels was men te Geneve druik bezig met het alsmaar praten over ontwapening, waarbij het al net ging als voorheen: geen positief resultaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken