Bekijk het origineel

JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEUGD

5 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten, •We beginnen ditmaal met het geven van de oplossingen van de raadsels der opgaven 717 tot en met 720.

Opgave 717

Jongeren. 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij aUen eendrachteiyk bijeen. (Lazarus, Laban, Asaf, vijver, Peninna, vergeten, rijken, weder, knecht, lyden, held, leed, steeds, te).

2. Elamieten (Jeremia, Elkana, Naomi, Anu-am, Michal, Beor, Othniël, Ner, Enak). 3. en een vrees kwam over alle ziel. Ouderen. 1. En allen die geloofden, waren büeen en hadden alle dingen gemeen (haar, geleden, goederen, gekocht. Nun, Doëg, ledig, hjn, bijen, zwaard, leven, Fanuel, tien, lienen 2 x), doen, neven, en, een). 2. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. 3. Cretenzen (Cyrus, Rhode, Endor, Timotheüs) Emmaüs, Nikanor, Zilla, Elon, Nabal).

Opgave 718

Jongeren. 1. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was zestig ellen (legio, Zebulon, gewin, verzenen, Nebo, geleden, wasdom, laatste, hand, genade, kus, kaak, kat). 2. Het lot wordt in de schoot geworpen.

3. Obadja (On, Boaz, Asnath, Dina, , Johannes, Achitofel). Ouderen. 1. Maak mijne voetsporen vast in TTw Woord. 2. Libanon (Joel, Omri, Horeb, Diana, Laban, Jethro, Jonathan). 3. Zo riep Sisera alle zijne wagenen bijeen, negenhonderd ijzeren wagenen, en al het volk dat met hem was (Zoar, lijden, Zedekia, wüd, honger, wijzen, begeren, piasregen, wandelen, smal, henen, Nisan, voeten, heet, maat, e).

Opgave 719

Jongeren. 1. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. 2. Mordechai (Mozes, Onesimus, Rachab, Dorkas, Elemelech, Creta, Hur, Ahasveros, Israël). 3. Maar de kinderen Israels overtraden door overtreding met het verbannene (Bileam. Nero, Kores, Moria, gevast, vertreden, verraden, dieren, hond, tante, den, r). Ouderen. 1. En ziJn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde (zeden, welsprekend, honderd, Midianieten, ijs, paars, hart, teder, roede, leert, reeds, te). 2. Opdat het u en uw kinderen wel ga. 3. Samgar (Lysamias, Jona, Mirjam, Og, Adonia, Sosipater).

Opgave 720

Jongeren. 1. Een ieder mens is onvernuftig geworden. 2. Maar de hand van Ahikam de zoon van Safan was met Jeremia, dat men hem niet overgaf (Haran, Mirjam, venster, oven, Daniël, effen, Amazia, vademen, Hanna, komt, Dothan, maag, mes). 3. Genesis (Gabriel, Elimelech, Noach, Efraim, Sara, Ismaël, Sisera). Ouderen. 1. Want uwe handen ziJn met bloed bevlekt en uwe vingeren met ongerechtigheid, uwe lippen spreken valsheid (ijdelheid, Michal, woningen, Debora, zeventig, vlees, bevelen, week, nut, geweten. Nun, pest, hert, man, werpen, pink, h). 2. Hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. 3. Hananja, Misaël, Azarja (Ahazia, Jaël, Jaar, man. Sin). Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 725

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Richteren bestaat uit 65 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens. De eeuwige God ziJ u een 7 20 51 24 12 29 (Deut. 10—13). 18 63 4 34 65 wandelde met God. 57 49 12 46 1 6 is een jaargetijde genoemd in Joh. 10. De 40 28 11 50 43 door de bouwlieden verworpen (1 Petr. 1—3). Juda's zuster heette 41 44 53 8. 9 38 13 is de stamvader der Joden. 19 37 59 is een getal beneden tien. Zij begonnen te spreken met andere 25 5 32 27 62. Geluk de bliksem schijnt tot het 48 10 47 36 30 2 (Matth. 24). 56 17 61 39 3 is een deel van een jaar. Aaron en 35 23 21 ondersteunden de handen van Mozes. De 52 54 26 55 6 58 is een woestijn in Afrika. De grootmoeder van Enos heette 45 16 22. En de 60 42 14 18 werd als bloed (Openb. 4—7). 64 31 33 was een godvrezend koning over Juda. 2. Maak door een andere rangschikking der letters van STAMHEUT de naam van een bekend persoon uit het Nieuwe Testament. 3. De naam van een koning uit het O.T. met nadere aanduiding bevat 19 letters. Welke naam met aanduiding wordt bedoeld als het volgende bekend is? De vierde zoon van Jafeth heette 1 18 11 3 13. 14 2 10 16 profeteerde in Ninevé. Een zeker mens 17 12 5 twee zonen. 19 6 4 is een getal. Obed was de 19 15 8 10 van Boaz. De Heere is een 7 9 10 en schild.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit Jesaja bestaat uit 76 letters. Zoek dit tekstgedeelte op met behulp der volgende gegevens. De wijsheid der wereld is 1 5 55 7 17 47 19 45 49 bij God. Het 76 64 15 12 48 der wereld heeft God uitverkoren. Waar is de 61 70 52 28? En Abraham was zeer 23 13 71. In plaats uwer vaderen zullen uw 36 34 22 27 11 zijn. 43 24 54 2 42 4 was de vader van Methusalah. Welker tanden spiesen en 67 6 16 58 20 zijn. Hun 72 10 41 56 is een geopend graf. 66 53 57 44 is vooral in warme landen een volksvoedsel. 51 18 46 74 35 is een getal. 3 25 is een muzieknoot. Hij bedenkt onrecht op zijn 31 65 38 62 40. 63 59 75 9 is een kleur. Vriend, 8 33 68 14 mij drie broden. Bij God zijn 30 69 32 39 dingen mogelijk. 68 50 37 29 is een ontkennd antwoord. Een 73 21 26 44 dient om brandbare stoffen te doen ontbranden of ontploffen. 2. Maak door een andere rangschikking der letters van: EZEBRAKRUIKHUMAAN drie namen van bijbelboeken uit het Oude Testament.

De oplossingen dezer raadsel mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken