Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en niditen,

Voordat we de namen noemen van hen, ddfi met hst oplossen van de raaxiseils der apgawen 717 tot en met 720 een prijs hebben .behaald, zullen we eerst de nieuwe raadsels geven van

OPGAVE 726

Jongeren:

1. Een teikstgedeelte uit het boek Euth bestaat uit 58 letters. Zoek dit teikstgedeelite met behulp der voJgende gegevens: 13 3 S2 35 9 46 «was een zoon van Metiiusaël (Gen. 2—5). 39 44 41 14 54 45 10 55 was de laatste der profeten tiit het O.T. Men leest geen 31 6 28 22 43 van doornen. Men moet het 25 37 18 49 smeden terwijl het heet is. iDie hier bedrukt met 4 57 20 33 51 23 zaaiit. Gij zult het de 34 16 21 15 56 17 48 19 vermorzelen. Abraham heette eerst 29 24 36 2 5. Beginnende van de 26 11 8 12 van Johannes (Hand. 1). Doch Lea had 47 40 50 27 30 42 ogen. Die niet dngaat door de deur in de 58 7 38 1 der schapen. 53 5 32 17 betekent: het 2»! vroar en zeiker zijn (Joh. 8—12).

2. Zoek uit elk der onderstaaode zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Ps. 57. a. Want ik heb tegen U gezondigd. b. Wie zal ons het goede doen zien? c. Dan zullen zij U •vro^ zoeken. d. Zal XT het stof loven? e. Er brak een ziekte uit onder het vee. f. Zij hebben de harpen aam de wilgen gehangen. g. Hij heeft machtige volken doen vergaan.

3. "Ben kort itokstgedeelte uit een der profetische boeken bestaat luit 15 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens. Terstond werden zijn voeten en enkelen 14 8 5 6. Het 3 13 7 2 10 ds een damp. Jakob had één dochter, die 1 11 9 4 heette. Jozefs zonen waren Efraün 5 12 Manas< 9e.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de C^nbaring toestaat uit 34 letters. Zoek dit te^tgedeelte met behulp der voügende gegevens: '14 20 32 is een getal beneden tien. 30 21 6 18 2 is gelijk 7 31 5 23 16 betekent boosheid, kwaadheid. De meerdere zal de mindere 28 19 24 12 33 15. Het briesend 22 25 26 27 10 moet eindelijk sneven. Hij zal de zondaars onderwijzen in de I 18 13. AMe geslachten der aarde zullen 4 9 17 3 34. II is gelijk 29 moet geraden worden.

2. De naam van een i> ersoon met nadere aanduiding bestaiat uit 21 letters. Weüke naam met aanduiding vnMidt bedoeld. 1 10 16 6 ds een wetgeleerde lUit het O.T. 14 17 7 2 is de profeet dde op de Pinksterdag werd genoemd. 18 4 20 19 13 was een vijand der Joden (O.T.). 21 5 12 8 3 is een vis. 9 15 11 betekent nieuw (latijDs).

3. Een tekstgedeelte uit een der Psalmen besteiat uit 70 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld? !De Heere is goed en 52 2 19 45 21. 30 25 50 16 61 «slkander met een heilige kus. . De kreui> eile zal springen als een 1 62 14 3. 38 12 34 6 67 werd met zijn ge^n in het oordeel bewaard. Een 60 58 17 8 is een zeer snel lopend dder. 32 24 15 51 44 was een hogepriester ten tijde van David. De jongen, die met melaatssheid 'wraid geslagen, heette 28 37 7 65 32 5. 11 23 10 21 35 is de naam van een verstoten koningin. De droefheid der wereld weikt de 26 55 41 48. De zaken, die dit 42 18 39 46 63 aai^aan. Paulus noemde zioh naar de 43 49 29 40 een vervolger der gemeente. 66 33 20 13 57 was de grootvader van Abraham. Eén der zooen van 31 4 47 heette Pinehas. 53 68 64 9 36 werd door Simel gevloekt. 59 27 70 54 67 ds een snaxeninstrument (Openb. 3—6). 53 22 betekent: zo de Heere vdl (afk.). 56 moet geraden worden,

De oplossingen dezer raadsels mogen niet ingezonden worden. Thans volgen de namen van hen, die met hun oplossingen hierboven genoemd, een prijs venkrijgen. In alfabetische volgorde zijn het de volgende neven en nichten: 1. Ria Boogaard te Koudekerke. 2. Wim den Hertog te Hei- en Boelcop. 3. Many de Jong te Stolwijk. 4. Kees Kamp te Botterdam-Z. 5. J. C. v. Kleef te Alblasserdam. 6. Marinus van Oudenaarde te St. Phillijs- Iiand. 7. Ria de Pater te Waddinxveen. 8. Teimtje de Vries te Nw. Lekkerland. Ieder van jullie mag nu een boek biezen 'Uit het hier volgend lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. Willem Parel I. 4. Wülem Parel II. 5. De trouwe Zwaab. 6. De grote verbittering. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Die Poolse jongen. 3. Tessa en Fonia. 4. Driemaal Kerstfeest in één week. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: Lieske.

Neem nu een 'briefkaart met een postzegel van 8 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht, welk boek men gaarne wil hebben. Indien men alle boeken van het lijstje al heeft, kan een amder Ujstje worden aangevraagd, ook op een tariefkaart aan hetzelfde adres.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken