Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

IN MEMORIAM

Voor de tweede maal in enkele weken tijds werd in onze Statenkring een jarenlang zittend bestuurslid van ons weggenomen. Was het voor enkele weken terug onze tweede voorzitter, de heer H. Groothedde uit Twello, welke plotseling uit het leven werd weggenikt, nu kwam er vrti onverwacht de tijding, dat onze penningmeesteir, de heer J. Bossenbroek uit Elspeet, het tydeiyke met het eeuwige heeft verwisseld. Slagen, welke ook voor de Statenkring merkbaar zullen zijn, daar toch ook beiden al reeds kort na de oprichting hun krachten aan de Statenkring gegeven hebben; we kunnen wel zeggen dat ze steunpilaren van de Statenkring waren, en er ook altijd voor klaar stonden. Beiden hadden ook in hun eigen kiesverenigingen funkties. Zo was wülen vriend Groothedde voorzitter der kiesvereniging en bestuurslid van het Landelijk Verband van Studieverenigingen, terwijl wijlen virienid Bossenbroek jareiflang penningmeester der kiesvereniging ter zijner plaats was. Een kort woord ter herinnering is, dimkt ons, hier wel op zijn plaats. Moge de Heere de ledige plaatsen in deze ook voor de Statenkring komen te vervullen met de gaven en krachten, welke hiertoe nodig zijn, en welke we nu door het verscheiden van onze beide bestuursleden missen moeten.

Het Bestuur der Statenkring Harderwijk-Apeldoom

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden van dit verband wordt medegedeeld, dat D.V. zaterdag 15 september a.s. vergadering zsil worden gehouden in het kerkgebouw der Ger. Gemeente te Rotterdam Z. Dit is de eerste vergadering na de benoeming van de raadsleden, waaronder vele nieuwe raadsleden zijn. Wij wUlen u wijzen op de belangrijkhedd van dit verband en haar vergaderingen, waarop aMe vraagstukken van de gemeenteraden besproken kunnen wordien. Wij verwachten dus alle raadsleden met tam opvolgers, die ook lid kunnen wofrden, of die het reeds zijn, op de u genoemde piaats. De vergadeiing vangt aan om 3 uur. Vragen en voorstellen worden gaarne ingewaoht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft, tel. 23601.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken