Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

Beste neven en nichten! Wij beginnen met een hartelijk welkom toe te roepen aan Jos Joosse te A. en Marie Francken te A., voorts aan Gerrie en Co Top te W. Met het inzenden der oplossingen kan worden begonnen zodra dit onder de raadsels wordt aangekondigd. Zo wordt juist onder de hier volgende nieuwe raadsels vermeld, dat de oplosstogen •van de raadsels der opgaven 725 tat en met 728 bunnen •worden ingezonden. Hier •volgen de nieuwe raadBeüs van

OPGAVE 728

Jongeren: 1. In het boek Nehemia komt een tekstgedeelte voor, bestaande uit 73 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der •volgende gegeirens: 6 28 32 64 56 16 voor Mijn aangezicht en vrees oprecht (Gen.). De vrouw •van Abraham na Sara heette 67 3 11 53 41 50. Job had 34 15 61 39 69 zonen. Zullen 43 35 51 in een huis verdeeld zijn (Lufcas 11—13). Micihaël, één van de 20 68 46 66 1 31 71 kwam (Daniël 9—12). De 'broeders van Jozef •rorkorfiten hem te 36 2 13 52 7 48. 30 33 73 25 8 was een Arabier ten tijde van Nehemia. Ik ben het ware 57 40 12 21 14 des levens. Weent over uzelf en ©•ver uw 10 59 63 19 47 58 45 18, Ik heb mijn hart 49 60 54 37 44 23 55' om Uw inzettingen eeu'wiglijk te do0n (Psalm 119). Richt weder op de slappe 5 29 9 62 65 26 (Hebr. 10—13). 72 42 38 15 22 4 was een richter Israels. 27 24 17 was één der vrouwen •van de goddeloze Lamech. 70 moet geraden worden. 2. In 't boek Esther komt tussen de hoofdstukken 7 en 10 een naam voor, die wordt verkregen door de beginletters •van vijf namen naast elkaar te plaatsen. Deze •vijf namen zijn te •vinden door de volgende vragen tie beantwoorden: a. Wie was de discipel, die zijn Meester verloochende? b. Hoe heette de zoon van Boaz en Ruth? c. Hoe luidde de naam •van de dienstmaagd, die Petrus voor de deur liet staan? d. Hoe heette Aarons vader? e. In welke plaats werd Paulus geboren? f. Wie was Ismaëls moeder? g. Welke koning eigende zich een •wijngaard toe? Welke naam •wordt bedoeld? 3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Lukas 1 tussen de •verzen 25 en 50. a. Efraim en Manasse •waren de zonen van Jozef. b. Ik zal met de heidenen een voleinding maken. c. Eén der voornaamste engelen is de engel Gabriel. d. Hij ging weg toen zijn werk af was. e. Wij moesten een lange weg afleggen. f. Dit is van de Heere geschied. g. D^e vrouw gaf haar ganse leeftocM.

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters van TWANEDSNEMSAWRE EMNADGITREEVNERAJDUO een tekstgedeelte, dat voorkomt in Hand. 4 tussen de verzen 10—35. 2. Noem de naam •van: a. de opvolger van Mozes. b. de vader van Achsa, de •vrouw van èèn der richteren Israels. c. de profeet, •wiens vader Ousohl heette. d. de persoon •wiens vrouw Josel in de gevangenis bracht. e. de vader van koning Achab. f. de eerste koning over het tienstammenrijk. Welke naam vormen de laatste letters •van ide gevraagde namen? Welke berg •wordt met deze naam bedoeld? (zae Deuteronomium 30—33). 3. Een tekstgedeelte uit Mattheüs bestaat uit 72 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 38 2 48 16 72 was de naam van de schrijver van koning Josda. De steen, die de taou^wlieden 35 13 24 10 31 37 32 18 53 hebben. 46 6 51 44 3 heeft Hij ledig weggezonden. De vrouw, die verspieders verborg, 'heette 67 65 61 62 66 7. 70 8 9 56 is een edel metaal. Ik zal al Uwe 1 25 30 12 21 59 71 19 vertellen. Ik heb de pers alleen 14 50 63 15 52 43 60 55. De Heere JesJUS vastte 64 29 57 41 49 39 45 dagen en nachten. Op deze 23 27 11 58 47 zal Ik Mijn gemeente bouwen. 68 54 22 28 69 40 34 is een getal beneden twintig. Hij 5 36 33 26 42 sneeuw als wol. Want deze is Mij een uitverkoren 17 66 4. 20 moet geraden worden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 725 tot en met 728 kunnen worden ingeizonden aan: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Nieuwe neven en nichten zijn steeds welkom. Wanneer men •wil gaan meedoen, moet op de eerste brief aan de voorzijde het woord Nieuw worden vermeld.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken