Bekijk het origineel

Vragen en voorstellen Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vragen en voorstellen Algemene Vergadering

2 minuten leestijd

PARTIJBUREAU

Kandidaatstelling Tweede Kamer

Wij herinneren de besturen der kie& veireniiginigen er aan, dat op de door lien in oktober te hoaden vergaderingen twee punten aan de arée raoeben wortlen gesteld:

1. het stellen van vragen of het indienen van voorstellen voor de D.V. in februari 1963 te houden Algemene Vergadering;

2. het laten noemen van namen van personen, 'die de Id'eisvereniigingen als kandidaiten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer igeschitot en gewenst achten, zulks met heit oog op de KamerverKieaing in 1963 (art. 10 Partij statuten).

Daar de vertrouwensvergadering D.V. in het laatst van decem.ber bijeen komt, moeten die provinaiaie verenigingen de ^groslijsten oonstreeks 15 december 1962 bij het Partijbureau inleveren. De besturen der provinciale verenigingen wordt derhalve veirBooht hun vergaderkiigen in de tweede helft van november en de eerste helft van december te doen plaats hebben. De besturen der kiesverenigingen moeten de door de Mesverenlgang genoemde namen van kandidaten zo spoedig mogelijk toezenden aan de sekretaris hunner provinciale vereniging en aan het Partijbureau Frankenslag 123 te Den Haag.

De Partijsekretaris

PROV. STUDIEKRING UTRECHT

Aan belanghebbenden - wordt medegedeeld, dat de eerstvolgende vergadering zal worden gehouden D.V. zaterdag 29 september a.s. 's middags om 2.30 uur in het gebouw Brigittenstraat 2, Utrecht. Aan de plaatselijke kiesverenigingen zulten nog nadeare konvokaties woriden verzanden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

Vragen en voorstellen Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 september 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken