Bekijk het origineel

PARTIJBUREAU

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJBUREAU

1 minuut leestijd

Aangevuld bericht

Wij herinneren de besturen der kiesverenigingen er aan, dat op de door hen in oktober te houden vergaderingen twee punten aan de orde m^oeten worden gesteld:

1. het stellen van vragen of het indienen van voorstellen voor de D.V. in febru'ari 1963 te houden Algemene Vergadering;

2. het laten noemen van namen van peTBonen, düe de kiesvereniigingen als kandidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesohlkit en gewenst achten, zulks met het oog op de Kamerverkleizlng In 1963 (art. 10 PartijstoitUiten).

Daar het Hoofdbestuur D.V. 17 december vergad'ert, moeten de provinciale verenigingen de groslijsten vóór 15 decemlber 1962 bij het Partijbureaiu ingeleverd hebben. De besturen der provinciale verenigingen wordt derhalve verzocht hun vergaderingen In de tweede helft van novemiber of de eerste helft van december te doen plaats hebben.

De besturen der kiesverenigingen moeten die door de (kiesvereniging genoemde namen van ikandiidaten zo spoedig mogelijik toezenden aan de sekretaris hunner provinciale vereniging en aan het Partijbureau Frankenslag 123 te Den Haag.

Ook vragen en voorsteillen moeten vóór 15 december aan ditzelfde adres worden ingezonden.

De Partij setoretarts

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJBUREAU

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken