Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Opnieuw een grote stroom nieuwe abonnees. Kontributiebetaling aan het hoofdbestuur De werving van nieuwe abonnees voor ons blad verliep de afgelopen week weer bijzonder gunstig. Niet minder dan 46 mochten wij er inschrijven. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Abbenes, Ameide, Apeldoorn, Capella a.d. IJssel, Delft, Goes, Hillegom, Hoogvliet, Katwük aan Zee, Maam, Mijnsheerenland, Ooltgensplaat, Utrecht, Veen, Vlaardingen en Wassenaar. 2 uit Strijen en Wijk en Aalburg, 3 uit Nykerk, 5 uit Moordrecht en 18 uit 's-Gravenhage. Alle medewerkers hiervoor onze hartelijke dank. De kiesvereniging te Hoogvliet wist de 14e abonnee van dit jaar te boeken en gaf weer 20 prosfadressen op. De k.v. te ïlo3jrd£reoht kon als resultaat van haar proefnummeraktie 5 abonnees noteren. De seijretaris sprak de hoop uit, dat er nog meerdere zullen volgen. Hy voegde er aan toe: ., Wü zullen zaaien en mc^e God maar wasdom schenken op onze zwakke arbeid". Dat is inderdaad zo. Wij mensen kunnen niet meer dan zaaien, wij moeten alles doen wat onze hand vindt om te doen, maar zonder de zegen des Heeren kan er geen wasdom zijn. Daarom ben ik al zo biy, dat er altijd weer vrienden te vinden ziJn, die bereid zijn om te zaaien, die aan de administratie van „De Banier" rijkelijk proefadressen sturen, en die bereid zyn hun vrije tijd er aan te geven om deze proefpersonen na afloop van de kennismakingperiode te gaan bezoeken. Ook dit is zaaien. En vanzelfsprekend draagt niet alles vrucht. Ook hier wordt op steenachtige plaatsen gezaaid, waar geen vrucht is te verkrijgen. Dat ondervond ook onze vriend J. Pijl, de s^sretaris der kiesvereniging te 's-Gravenhage C. HU heeft een aktie gevoerd onder 65 mensen in Den Haag, waarvan er 23 abonnee zijn geworden. De laatste 18 zijn boven vermeld. De anderen waren In de afgelopen weken reeds opgegeven. Hoewel de heer Pijl er met groot genoegen op kan terug zien, dat zijn aktiviteit zo rijkelijk vrucht mocht dragen dat 23 gezinnen aan de lezerskring in Den Haag werden toegevoegd, was het anderzijds voor hem een teleurstelling vele negatieve reakties te moeten horen. En dat nog wel van leden der kiesvereniging. Deze aktie in Den Haag had echter ook nog een ander resultaat. Verscheidene Banierlezers in Den Haag bleken geen lid der kiesvereniging te zijn. Van deze hebben zich tot heden 10 personen als lid aangemeld.

Wat betreft de kontributiebetaling aan het hoofdbestuur, zou Ik nogmaals een dringend beroep willen doen op al de penningmeesters der verschillende kiesverenigingen. Enige weken geleden schreef ik, dat er van 102 verenigingen de kontributie was ontvangen. Intussen kwamen er weer 37 binnen, zodat ik van 139 verenigingen tot 29 november de kontributie ontving. Ik zou alle andere willen aansporen in deze maand zo spoedig mogeiyk tot betaling over te gaan. De kontributie, die aan het hoofdbestuur verschuldigd is, bedraagt ƒ 0, 50 per lid per jaar en is over te maken op gironummer 119560 van de pennir^meester der S.G.P., ten name van C, Jansen, Sohiebroekselaan 46b, Rotterdam 11. Op het strookje voor mededelingen bestemd, gelieve de penningmeester te vermelden het aantal leden, dat de kiesvereniging telt en het jaar waarop de betaling betrekkit^ heeft. En als de penningmeester in een andere plaats woont dan die waar de kiesvereniging is gevestigd, wil deze dan de plaatsnaam van de kiesvereniging vermelden? Want het is voor mij ondoenlijk dit alles uit te zoeken. Om een voorbeeld te noemen, ik kreeg in september uit Vlissingen kontributie overgemaakt en boekte dit op de betreffende vereniging. In november kreeg ik opnieuw kontributie uit Vlissingen van een andere penningmeester, thans definitief van de betreffende kiesvereniging. De eerste moet düs van een plaats in de omgeving zijn, waarvan de penningmeester in Vlissingen woont. Juist deze kleine onduidelijkheden veroorzaken veel extra werk. Op ieders Medewerking stel Ik zeer veel pr^s. De giften, die de afgelopen week ons bereikten ter versterking van de partijkas, beliepen een bedrag van ƒ 145, — als volgt gespecificeerd: GJ te A ƒ 100, —; kiesver te Nederhemert ƒ 5, —; NN te St Annaland ƒ 10, —, en van een Banierlezer te K ƒ 30, —. Alle milde gevers en geefsters zeer hartelijk bedankt. Het stemt van week tot week tot vreugde, wanneer wtj melding kunnen maken van de offervaardigheid onzer lezers ten behoeve van de propaganda voor de S.G.P. Giften kunnen worden gestort

Totaal in 48 weken De stand in 1961 was in dezelfde periode De toevloed aan nieuwe abonnementen is dus nc^ met 64 gestegen tegenover de sterke groei in 1961. Dit stemt tot grote op de girorekening van de penningmeester, die wij hierboven reeds noemden. Nu deze maand de betaling der abonnementsgelden weer begint, hoop ik van harte dat alle lezers een kleine (of grote) overbetaling willen storten of aan de Banieragenten wülen ter hand stellen ter versterking van de partijkas. Als iedere Banierlezer vrijwillig een extra bedrag zou overmaken aan de Banier van gemiddeld ƒ 2, 50, zou onze verkiezingskas voor de Kamerverkiezing in 1963 met een bedrag van ongeveer ƒ 25.000, — worden versterkt. Mag ik dan allen opwekken hieraan mede te werken. Ik laat thans nog de vierwekelijkse optelling volgen:

dankbaarheid. De giften liepen met 10% terug, doch liggen niettemin op een prachtig peil. Nogmaals allen hartelijk dank.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken