Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

3 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Hier volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 736

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte int het boek Job bestaat uit 39 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 27 33 11 13 was een stad der Filistijnen uit Simsons tijd. Een man, rijdende op een 34 19 15 39 paard (Zach. 1). De vrouw van Machlon heette 21 2 37 17. 1 25 7 14 20 31 was een beek bü Gethsemané. Gü beweegt mij 23 6 29 10 een christen te worden. De schenkelen van het beeld waren van 38 12 8 24 (Daniël). Wie niet 4 35 5 28 3 ons is, is voor ons. Een vis heeft 18 30 36 29 8 26. Lea was een 22 10 26 16 28 van Jozef. 32 33 9 komt van het varken. 2. Noem de naam van: a. de grootmoeder van Ezau van vaders zijde. b. de man, die Eglon doodde (Bicht.). c. de oudste zoon van Jozef. d. de enige koningin, die Juda heeft gehad. e. de zoon en opvolger van koning Asa. f. de zoon en opvolger van koning Joas van Juda. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen? 3. De naam van een koning uit het O.T. met nadere aanduiding bestaat uit 21 iGttörs Lot vluchtte naar 19 20 2 21. 1 9 16 18 moest naar de stad Ninevé gaan. Een 17 11 5 was een inhoudsmaat bij de Joden (Exod. 29). Een 8 4 12 6 is ons geboren. Zijt mi) genadig, Heere, want mij is 3 15 10 13 (Ps. 29—32).

7 14 2 was de moeder van Seth. Ouderen: 1. Door een andere rangschikking der letters van REEMNEETÜINEPOLREVENRE WADE kan men een tekstgedeelte krijgen uit het boek Job, hoofdstuk 14, de eerste dertien verzen. 2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Job, hoofdstuk 13. a. Ik doe het niet om uwentwil. b. Morgen komen al uw kinderen. c. De hand des Heeren is niet verkort. d. Wie verre reizen doet, kan veel vertellen. e. Morgen komen zij van de reis terug. f. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. g. Zij hebben mij veel verdriet aangedaan. 3. Een tekstgedeelte uit Matth. bestaat uit 67 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 61 15 3 46 60 ? iin vruchten, die in Kanaan groeiden. Het 9 4 66 53 22 dezes tegenwoordigen tijds is niet te waarderen. Sisera was de krijgsoverste van koning 23 17 5 36 48. Kunt gij de tekenen der 45 28 49 40 63 niet onderscheiden? Eer zal een moeder haar zuigelii^ 20 12 51 30 59 7 32 18. Weer de tucht van de 64 55 43 14 50 33 niet (Spr.). 35 1 34 29 42 10 2 is een getal beneden twintig. Koning 26 8 67 57 54 6 56 47 38 zond zijn vrouw w^. 31 13 41 62 65 44 was een gehucht in de buurt van Jeruzalem. En ik stond op het 27 21 37 19 der zee (Openb.). 11 24 16 39 18 was een profetes ten tijde van koning Josia. De 52 47 55 25 is verslonden tot overwinning. 58 moet geraden worden. De oplossingen van de raadsels der opgaven 733 tot en met 736 mogen ingezonden worden. OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 december 1962

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken