Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

3 minuten leestijd

PARTIJBUREAU

Algemene Vergadering Datum, kaarten en agenda

De dabum der Algemene Vergadering werd vasibgesbeld lop D.V. donderdag 21 februari 1963. Wij hebben moeite gedaan om de woensdag van diezelfde week te krijgen, dodh de zaal was op die dag al verhiuurd. Alleen leden der partij hebben boegang tot deze vergadiering tegen verboon van een toegangskaart. Deze kaarten •worden gratis verstrekt.

De agenda voor deze vergadering kost 5 cent per stuk. Men sluite postzegels bij de aanivraag to. Verzocht wordt geldige pastEegels te sturen, daar het niog al eens voorkomt, dat we pos'tzegels krijgen, •die niet meer gangbaar zijn. Voorts geen plalkzegels, daar deze nioolt gebruikt worden door het Partijbureau en liefst ook geen ktoderof andere bijzondere postzegels, daar deze na enige tijd niet meer gel'dig zijn.

Aanvragen om kaarten en agenda te richten aan het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag. De kaarten en agenda zijn myg niet direkt verfkrijgbaar. Wanneer m, en de agenda eerst op de vergadertog van de kiesvereniging wenst te bespreteen, wordt ten sterkste aangeraden deze vergadering zo dioht m'ogelijk bij 21 ffebruari te doen plaats hebben.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOIXAND

Aan de leden wordt medegedeeld dat D.V. de vergadering van ddt verband gehouden zal •worden op zaterdag 26 jamuaii a.s., n.m. 3 uur. Vragen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Ooststngél 141, Delft, telef. 23601.

PROVINCIALE KIESVERENIGING UTRECHT

D.V. zaterdag 26 januari a.s. hoopt bovenstatjide vereniging haar jaarveigadering te hooiden in het gebouw Vriendenkring Oudwij-k, Brigittenstraat 1, Utrecht. Aanvang 14.30 uur. ledere aangesloten kiesverenigdmg 'wordt wedercan verzocht 2 afgevaardigden te zenden, terwijl leden der Partij hartedijk welkom zijn. Nadere konvokaüe zal alsnog volgen.

STATENKRING 'S-GRAVENHAGE

D.V. dinsdag 22 januari a.s., njn. 8 uur jaarvergadering in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente, Wesselstraat 49 (by het Hobbemaplejn). Spreker: de heer A. Vlasblom, lid van de Provinciale Staten. Onderwerp: „De komende strijd". Alle leden en sympathiserenden zyn hartelijk welkom.

STATENKRING RIDDERKERK

De aangesloten kiesverenigingen wordt nu reeds medegedeeld dat de jaarvergadering gehouden zal worden D.V. zaterdag 9 februari a.s. des n.m. 3 uur in geb. „Obadja" te Ridderkerk. Vragen en voorstellen worden ingewacht vóór 2 februari bU de sekretaris G. v. d. Boogaard, Keifeweg 50, Ridderkerk. Bezoekers uit de Hoekse Waard stelle zich in verbinding met de heer A. Kruithof, Boomdijk 9 te Klaaswaal. Telefoon 01864—337.

STATENKRING LEIDEN

De jaarvergadering van bovengenoemde Statenkring zal gehouden worden D.V. zaterdag 19 januari a.s., njn. 3 uur in het gebouw .J'rediker", Jan Vossensteeg te Leiden. De kiesveren^ingen wordt verzocht 2 afgevaardigden te zenden. Alle belangstellende leden zün mede hartetyk welkom. Door de sekretaris zal een onderwerp worden gehouden over „Oude staatkimde".

PROVINCIALE STUDIEKRING UTRECHT

Op D.V. zaterdag 19 januari a.s. te 14.30 uur hoopt de provinciale studiekring te vergaderen in het gebouw Vriendenkring, Oudwük, Brigittenstraat 1 te Utrecht. Als inleider zal optreden de heer A. Paauw, arts te Ede, met onderwerp , J3e vaccinatie". Naast hen, die reeds eerder onze vergaderii^en hebben bezocht, nodigen wü andere S.GP.-ers, vooral de jongeren, uit deze bijeenkomst te bezoeken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1963

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 januari 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken