Bekijk het origineel

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aankondigingen van politieke vergaderingen

6 minuten leestijd

AMSTERDAM N.: D.V. vrijdag 5 aprü a.s., n.m. 7.30 uur in het kerkgeb. der Ger. Gem., Melkweg 16, Ds. Venema, Chr. Ger. pred. te Zwijndrecht. Tüdrede. ST.-ANNALAND: D.V. woensdag 10 aprü a.s., nin. 7.30 uur in Herv. vereniging^ebouw. Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Staphorst. Politieke rede. Niet toegankelijk voor vrouwen. BÜSSUM: D.V. maandag 1 april a.s., n.m. 8 uur in één der zalen van de Ger. kerk, Ceintuurbaan, Ds. Abma van Putten. Tijdrede. EDE: D.V. dinsdag 2 april a.s., n.m. 7.30 uiu- in Ons Huis, jaarvergadering. Inleiding door de heer A. v. Dijke. GOES: D.V. zaterdag 6 april ajs., n.m. 7.30 uur, in „De Prins van Oranje", Nieuwstraat, Ds. H. G. Abma, Ned, Herv. predikant te Putten. Tijdrede. H.I. AMBACHT: D.V. zaterdag 6 april a.s., n.m. 7.30 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem., Kerkstraat 10, Ds. E. Venema, Chr, Ger. predikant te Zwijndrecht. Tüdrede. MOORDRECHT: D.V. vrijdag 5 aprü a.s., Ds, Verkade, Ned. Herv. pred. te Gameren. Tijdrede. Onderwerp: „Onverzettelijk beginsel". NIEUWERKERK a.d. IJSSEL: D.V. dinsdag 9 april a.s., n.m. 7.30 uur in de R^obothschool aan de Schoolstraat, openbare vergadering. Spreker: Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. predikant te Putt«n. Tijdrede. OLDEBROEK: D.V. woensdag 3 aprü a.s., n.m. 7.30 uur in het kerkgebouw der Vrije Oud Ger. Gem., Mheneweg Zuid, Ds. M. Lekkerkerker, Ned. Herv. pred. te Montfoort. OUDERKERK a.d. IJSSEL: D.V. dinsdag 23 aprü a.s., n.m, 7.30 uur in de Chr. Kleuterschool, Beatrixstraat, openbare vergadering. Sprekers Ds. Slagboom, Chr. Ger. predikant te Urk, tijdrede, en de heer J. de Kooi te Uddel, onderwerp: Overwegingen bij de stembus.

OUDERKERK a.d. IJSSEL: D.V. donderdag 2 mei a^., n.m. 7.30 uur in de Chr. School I, IJsseldUk N. 50, openbare vergadering. Spreker: Ds. M. A. Mieras, pred. Oud Oer. Gem. te Krimpen a.d. IJssel. Tydrede. PUTTEBSHOEK: D.V. vrijdag 29 maart a.s., n.m. 7 uur in het kerkgeb. der Oud Ger. Gem., Maasdamschedyk, Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. pred. te Staphorst. Tijdrede. RAAMSDONKVEER: D.V. donderdag 4 april a.s., n.m. 7.30 uur in gebouw Rehoboth, Julianalaan 57, Ds. E. du Marchie v. Voorthuizen. RIDDERKERK: D.V. dinsdag 2 april a.s., n.m. 8 uur in Ds. G. H. Kerstenschool, Klaas Katerstraat 1, oprichtingsvergadering staatkundig gereformeerde studievereniging. Alle jonge mannen uit 't centrum van het eiland IJsselmonde, die hier interesse voor hebben, wordt verzocht aanwezig te zyn. RIJSWIJK (ZJH.): D.V. maandag 1 april ajs., n.m. 8 uur, tn Gebouw v. CShr. Belangen, Oranjelaan 26, studiesamenkomst voor leden en geestverwanten-belangstellenden. Vrije discussie onder leiding va< n de voorzitter, de heer K. dw. Hoekstein. Inleider: de heer G. Roodbeen. Onderwerp: Vier eeuwen Ned. Geloofsbelijdenis, met bijzondere aandacht voor Art. 36 en Art 1 van het partijprc^am. ROTTERDAM (Banier 2, 5, 11, 12 en 15): D.V. vrijdag 19 april a.s., njn. 8 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem. Mijnsheerenplein, openbare vergadering Spreker Ds. L. Vro^indewey, Ned. Herv. iwedikant te Delft. Door onvoorziene omstandigheden moest de datum van 29 maart in 19 april gewijzigd worden. ROTTERDAM-HOOGVLIET: D.V. maandag 13 mei a.s., in de Ned. Herv. kerk „Vaste Burcht", aan de Aveling, openbare vergadering, uitg. van de gem. kiesverenigingen. Sprekers: Ds. Haverkamp, Ned. Herv. pred. te Groenekan, en Ds. C. Smits, Chr. Ger. pred. te Sliedrecht. ROTTERDAM (Linker Maasoever): D.V. maandag 13 mei ajs. in kerkgebouw Ger. Gem., Mynsherenplein, openbare vergadering, uitg. van de gem. kiesverenigingen. Sprekers: Ds. C. Smits, Chr. Ger. pred. te Sliedrecht; Ds. Chr. V. Dam, pred. Ger. Gem. te Rotterdam Z., en Ds. B. Haverkamp, Ned. Herv. pred. te Groenekan. Nadere mededelingen volgen. ROTTERDAM (Rechter Maasoever): D.V. dinsdag 14 mei ajs. in kerkgebouw Ger. Gem. Rotterdam West, openbare veigadering, uitg. van de gem. kiesverenigingen. Sprekers: Ds. L. Rijksen, pred. Ger. Gem. te Rotterdam W., Ds. H. van Leeuwen, Chr. Ger. pred. te Rotterdam, en Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. pred. te Putten. ROTTERDAM (Gem. Kl«sver.): D.V. woensdag 3 april a.s., n.m. 8 uur, in zaal Ger. Gem., Mynsherenplein, ledenvergadering. Spreker: de heer P. Th. Roeters van Lennep. Onderwerp: De Rooms-Ierse annexatiepolltiek. ROTTERDAM O. (Banier 3): D.V. dinsdag 14 mei a.s., n.m. 8 uur in de kerkzaal gebouw Pro Rege, Oudedük 113, grote openbare vergadering. Sprekers Ds. Verkade, Ned. Herv. pred. te Gameren; Ds. A. Vergunst, pred. Ger. Gem., Rotterdam C; Ds. M. Tanis, Chr. Ger. pred. te Barendrecht. Zaal open 7.30 uur. Te bereiken met tramlijnen 10, 17, 22 en voor de polderbewoners met de bus van v. G< ^h, halte Gerdesiaweg. ROTTERDAM-IJSSELMONDE: D.V. woensdag 8 mei a.s., njn. ? uur, openbare vergadering, uitgaande van de gemeentelijke kiesvereniging, in het kerkgebouw der Ger, Gem., Grazeweitje, IJssselmonde. Spreker Ds. W. Kranendonk, Ned. Herv. predikant te Westbroek. SCHIEDAM: D.V. donderdag 25 april ajs., n.m. 8 uur in de grote zaal van het Geref. Jeugdhuis, Lange Haven 97, openbare vergadering. Spreker: Ds. E. Venema, Chr. Geref. predikant te Zwijndrecht. Tijdrede. SCHOONREWOERD: D.V. donderdag 11 april as., n.m. 7.30 uur in gebouw „Ons Huis, de heer De Redelijkheid, hulppred. in de Ned. Herv. kerk te Ouderkerk a.d. IJssel. Tijdrede. SCHOONHOVEN: D.V. dinsdag 23 april a.s., njn. 7.30 uur in zaal Paay, Opweg 2, Ds. Verlcade, Ned. Herv. pr«J. te Gameren. Tijdrede. Onderwerp: „Een onverzettelijk beginsel". SCHOONHOVEN: D.V. maandag 13 mei a.s., n.m. 7.30 uur in zaal Faay, Opw^ 2, Ds. H. G. Ahma, Ned. Herv. pred. te Putten, openbare vergadering i.vjn. de Kamerverkiezing. SLIEDRECHT: D.V. dinsdag 9 april a.s., n.m. 7.30 uur in het BVL-gebouw, jaarvergadering. Spreker: de heer A. Vlasblom uit Delft. Onderwerp: Het getij verloopt. SOEST-BAABN: D.V woensdag 24 april a.s., n.m. 8 uur in zaal Het Brandpunt bij de Ger. Kerk aan de Oude Utreöhtseweg te Baam, Ds. Haverkamp, Ned. Herv. predikant te Groenelkain.

SPRANG-CAPELLE: D.V. vrijdag 39' maart a.s., n.m. 7.30 uur in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente, Julianalaan 8, Ds. Verkade, Ned. Herv. predikant te Gameren. Tijdrede. VEEa^: D.V. zaterdag 30 maart a.s., n.m. 7 uur. Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. pred. te Staphorst. Tijdrede. VEENENDAAL: D.V. donderdag 28 maart a.s., n.m. 7.30 uur tn gebouw , J; itheto" (kleine zaal) vergadering van de S.V. „Petrus Datheen". Spreker Ds. J. Catsburg, Ned. Herv. predikant te Opheusden. Onderwerp: „Calvijn en de overheid". Belangstellenden zijn deze avond hartelijk welkom. VEENENDAAL: D.V. woensdag 3 april a.s., n.m. 7.30 uur in het vergaderlokaal van de Ger. Gem. (Pluiterstraat), leden vergadering van de S.V. „Petrus Datheen". Spreker de heer A. Haalboom Wzn. Onderwerp: „Zondagsrust en zondagsheiliging in deze tijd". WADDINXVEEN: D.V. vrijdag 10 msi a.s., n.m. 7.30 uur, in het Wijkgebouw, EJsdooimlaan, de heer J. löittenbeig van Utreclit. WIERDEN: D.V. vrijdag 22 maart a.s., n.m. 7.30 vaxr, in het Herv. Dienstgebouw (H< ^e Heksea), de heer W. J. v. d. Kraats, g.o. te Amsterdam. Onderwerp De S.G.P. en de Kamerverkieziiig. WILSUM: D.V. vrijdEig 5 april a.s., njn. 8 uur in het Herv. verenigingsgebouw, openbare vergadering afd. Wilsum (bij Kampen). Spreker Ds. D. Slagboom, Chr. Ger. pred. te TJrk. WIJNGAARDEN: D.V. woensdag 17 april a.s., njn. 7.30 uur in het Verenigingsgebouw, Ds. S. de Jong, Ned. Herv. predikant te Houten. Tijdrede.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1963

De Banier | 8 Pagina's

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken