Bekijk het origineel

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aankondigingen van politieke vergaderingen

7 minuten leestijd

ALBLASSERDAM; D.V. donderdag 25 april a.s., n.m. 7.30 uur in geb. „Wüde Wout", Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. pred. te Putten. Onderwerp: „Waar het om gaat". AMERSFOORT: D.V. donderds^ 18 april a.s., n.m. 8 uur in gebouw Filalethes, Havik 27, Ds. J. C. v. Ravenswaay, Chr. Ger. pred. te Scheveningen. BENSCHOP: D.V. woensdag 24 april a.s., n.m. 7.30 uur in de Gemeentezaal dorp, de heer De Redelijkheid, hulpprediker te Ouderkerk a.d. IJssel. Tijdwoord. BROEK o.d. AKKERWOÜDE en omstr.: D.V. woensdag 1 mei a.s., njn. 7.45 uur in de Chr. Ger. kerk te Broek o d. Akkerwoude. Spreker: Ds J. C. v. Ravenswaay, Chr. Ger. pred. te Scheveningen. Onderwerp: „Waarom geen coalitie met Rome? " ELSPEET: D.V. dinsdag 23 april a.s., njn. 7.30 uur in verenigingsgebouw Vierhouterweg, Ds. P. J. Dorsman van Staphorst. GAMEREN: D.V. vrijdag 26 apnl a.s., n.m. 7.30 uur in de Chr. School, Ds. J. Catsburg van Opheusden. GOUDERAK: D.V. vrijdag 19 april a.s., n.m. 7.30 uur in de zaal van de heer Hobbel, Veerstraat, Ds. M. J. Lekkerkerker, Ned. Herv. pred. te Montfoort. Tljdrede. GOUDSWAARD: D.V. vrijdag 19 april a.s., n.m. 7.15 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem., Ds. Tanis van Barendrecht. Tijdrede. '-GRAVENHAGE: D.V. donderdag 2 mei a.s. , njn. 7.30 uur in het ker^ebouw van de Oud Ger. Gem., Wesselsstraat 49 (bij het Hobbemaplein) te bereiken met tramlijnen 6, 11 en 12 en buslijnen 20 en 25, openbare samenkomst in verband met de a.s. Kamerverkiezingen. Sprekers: Ir. C. N. van Dis, lid van de Tweede Kamer, Ds. M. C. Tanis, Chr. Ger. pred. te Barendrecht en Ds. J. C. v. Ravenswaay, lid van het hoofdbestuur. HARDERWIJK: D.V. vrijdag 26 april a.s., n.m. 7.30 uur in het Ver .gebouw. Kerkstraat, Ds. H. Visser, Chr. Ger. perdikant te Urk. Tijdrede. HARMELEN; D.V. zaterdag 27 april a.s., n.m. 7.30 uur in zaal gez. Van Dijk, Ds. E. du Marchie van Voorthuysen. HOOGEVEEN: D.V. maandag 29 april a.s., n.m. 7.30 uur in zaal Rump, Ds. Dorsman, Ned. Herv. pred. te Staphorst. Tijdrede. HOOGEVEEN: D.V. dinsdag 7 mei a.s., n.m. 7.30 uur in zaal Rump, Ds, Slagboom, Chr. Ger. pred. te Urk. Tijdrede. LEERSUM; D.V. dinsdag 30 april a.s., n.m. 7.30 uur in de Oud. Ger. kerk. Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Staphorst. LISSE: D.V. woensdag 8 mei a.s., n.m. 8 uur in gebouw SaJvatorie, Wagenstraat 33, openbare vergadering. Spreker de heer C. N. van Dis Jr. van Rotterdam. Ondei"werp „De chr. sociale politiek". LOOSDUINEN: D.V. zaterdag 27 april a.s., n.m. 7.30 uur. Ds. Lekkerkerker, Ned. Herv. pred. te Montfoort. LOPIK: D.V. donderdag 18 april a.s., n.m. 7 uur in school Anna van Burenstr., Ds. Middelkoop van Zwolle. MAARTENSDIJK; D.V. dinsdag 23 april a.s., n.m. 7.30 uur in het Kon. Wilhelminagebouw, Dorpsweg, Ds. A. Bijkerk van Slledrecht. Tijdrede. MEEUWEN (N3.): D.V. zaterdag 20 aprU a.s., n.m. 7.30 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem., Ds. J. P. Verkade, Ned. Herv. pred. te Gameren. OUDERKERK a.d. IJSSEL: D.V. dinsdag 23 aprü a.s., n.m. 7.30 uur in de Chr. Kleuterschool, Beatrixstraat, openbare vergadering. Sprekers Ds. Slagboom, Chr. Ger. predikant te Urk, tijdrede, en de heer J. de Kooi te Uddel, onderwerp: Overwegingen bij de stembus. OUDERKERK a.d. IJSSEL; D.V. donderdag 2 mei a.s., n.m. 7.30 uur in de Chr. School I, IJsseldiJk N. 50, openbare vergadering. Spreker: Ds. M. A. Mieras, pred. Oud Ger. Gem. te Krimpen a.d. IJssel. Tijdrede. ROTTERDAM (Banier 2, 5, 11, 12 en 15): D.V. vrijdag 19 april a.s., njn. 8 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem. Mijnsheerenplein, openbare vergadering Spreker Ds. L. Vroegindewey, Ned. Herv. predikant te Delft. Onderwerp: De mens zoekt een paradijs.

PAPENDRECHT: D.V. vrijdag 26 april a.s., njn. 8 uur, openbare vergadering in gebouw Molenpolder. Spreker de heer A. Vlasblom van Delft. Onderwerp; „Het recht van beroep". ROTTERDAM-HOOGVIilEr: D.V. maandag 13 mei a.s., in de Ned. Herv. kerk „Vaste Burcht", aan de Aveling, openbare vergadering, uitg. van de gem. kiesverenigingen. Sprekers: Ds. Haverkamp, Ned. Herv. pred. te Groenekan, en Ds. C. Smits, Chr. Ger. pred. te Slledrecht. ROTTERDAM (Linker Maasoever): D.V. miiandag 13 mei e.s. in kerlsgebouw Ger. Gem., Mtjnsherenplein, openbare vergadering, uitg. van de gem. kiesverenigingen. Sprekers: Ds. C. Smits, Chr. Ger. pred. te Slledrecht; Ds. Chr. v. Dam, pred. Ger. Gem. te Rotterdam Z., en Ds. B. Haverkamp, Ned. Herv. pred. te Groenekan. Nadere mededelingen volgen. ROTTERDAM (Rechter Maasoever): D.V. dinsdag 14 mei a.s. In kerkgebouw Ger. Gem. Rotterdam West, openbare vergadering, uitg. van de gem. kiesverenigingen. Sprekers: Ds. L. Rijksen, pred. Ger. Gem. te Rotterdam W., Ds. H. van Leeuwen, Chr. Ger. pred. te Rotterdam, en Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. pred. te Putten. ROTTERDAM O. (Banier 3): D.V. dinsdag 14 mei a.s., n.m. 8 uur in de kerkzaal gebouw Pro Rege, Oudedijk 113, grote openbare vergadering. Sprekers Ds. Verkade, Ned. Herv. pred. te Gameren; Ds. A. Vergunst, pred. Ger. Cïem., Rotterdam C; Ds. M. Tanis, Chr. Ger. pred. te Barendrecht. Zaal open 7.30 uur. Te bereiken met tramlijnen 10, 17, 22 en voor de polderbewoners met de bus van v. Gogh, halte Gerdesiaweg. ROTTERDAM-IJSSELMONDE: D.V. woensdag 8 mei a.s., n.m. ? uur, openbare vergadering, uitgaande van de gemeentelijke kiesvereniging, in het kerkgebouw der Ger. Gem., Grazeweitje, IJssselmonde. Spreker Ds. W. Kranendonk, Ned. Herv. predikant te Westbroek. RIJSWIJK (Z.-H.): D.V. woensdag 24 april a.s., n.m. 8 uur in Geb. v: Chr. Belang., Oranjelaan 26, vergadering tot voorbereiding v. d. a.s. verkiezingen. Spreker: de heer K. Chr. Hoeksteln, voorz. der K.V. Onderwerp: „Waartoe verkiezingen en waarom staatkundig gereformeerd? " SCHERPENZEEL (Gld.): D.V. dinsdag 23 april a.s., n.m. 7.30 uur, in het veréiiigingsgebouw. Molenweg, openbare vergadering. Spreker de heer A. Vlasblom van Delft. Onderwerp; „Om waarheid en recht". SCHIEDAM: D.V. donderdag 25 april ajs., n.m. 8 uur in de grote zaal van het Geref. Jeugdhuis, Lange Haven 97, openbare vergadering. Spreker: Ds. E. Venema, Chr. Geref. predikant te Zwijndrecht. Tijdrede. SCHOONHOVEN: D.V. dmsdag 23 aprü a.s., n.m. 750 uur in zaal Paay, Opweg 2, Ds. Verkade, Ned. Herv. pred. te Gameren. Tijdrede. Onderwerp: „Een onverzettelijk begirrsel". SCHOONHOVEN: D.V. maandag 13 mei a.s., n.m. 7.30 uur in zaal Paay, Opweg 2, Ds. H. G. Abma, Ned. Herv. pred. te Putten, openbare vergadering i.vjn. de Kamerverkiezing. SOEÏST-BAARN: D.V woensdag 24 aprü a.s., n.m. 8 uur in zaal Het Brandpunt bij de (jer. Kerk aan de Oude ütnechtserweg te Haam, Ds. Haverkamp, Ned. Herv. predikant te Groeneikain. STAPHORST-ROUVEEN: D.V. woensdag 8 mei a.s., n.m. 7.30 uur in de Ned. Herv. kerk te Staphorst, de heer A. de Redelijkheid, hulpprediker te Ouderkerk a. d. IJssel. Tijdrede. STRIJEN (Z.-H.): D.V. dinsdag 30 aprü a.s., n.m. 7.30 uur in het gebouw „Salvatorie". Ds. M. J. Lekkerkerker, Ned. Herv. pred. te Montfoort. Tijdrede. VALBURG EN OMSTREKEN: D.V. woens- 'dag 17 aprü .as., n.m. 7.30 uuir in het Chr. Verenigingsgebouw, Wilhelminaplein te Zetten, Ds. A. J. Wijnmaalen, Ned. Herv. pred. te Maartensdijk. Tijdrede. VEEN: D.V. zaterdag 13 april a.s., n.m. 7 uur. Ds. J. C. V. Ravenswaay, Chr. Ger. pred. te Scheveningen. Tijdrede. VLISSINGEN en SOUBURG-RITHEM: D.V. donderdag 18 april a.s., n.m. 7 uur in het kerkgebouw der Ger. Gem. te Vlissingen, Lanoystraat 2, Ds. Verkade, Ned. Herv. predikant te Gameren. Tijdrede. WADDINXVEEN; D.V. dinsdag 30 aprU a.s., n.m. 7.30 uur in het wijkgebouw, Esdoomlaan, Ds. Verkade, Ned. Herv. predikant te Gameren. Onderwerp: Een goddelijk woord voor deze tijd. WADDINXVEEN: D.V. vrijdag 10 mei a.s., n.m. 7.30 uur, in het Wijkgebouw, Esdoomlaan, de heer J. Kattenberg van Utrecht. WIERDEN: D.V. vrijdag 19 aprü a.s.. n.m. 8 uur in het Chr. Ver. geb. Het Anker, Wil!helmTnastraa.t, Ds. P. J. Dorsman, Ned. Herv. predikant te Staphorst. Tijdrede. WIJNGAARDEN: D.V. woensdag 17 april a.s., njn. 7.30 uur in het Verenigingsgebouw, Ds. S. de Jong, Ned. Herv. predikant te Houten. Tijdrede. IJSSELSTEIN: D.V. zaterdag 13 april a.s., n.m. 7.30 uur in gebouw Uzai, Ds. du Marchie v. Voorthuizen van Leersum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 1963

De Banier | 8 Pagina's

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken