Bekijk het origineel

Brief van de heer Voortman aan het Landbouwschop

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Brief van de heer Voortman aan het Landbouwschop

4 minuten leestijd

De vorige week vermeldden wij, dat het „Comité voor Vrijheid en Kecht", waarvan de heer Voortman de initiatiefnemer is, niet door middel van acties en demonstraties te werk wenst te gaan in zün strijd tegen het Landbouwschap, maar langs de wettelijke, ordelijke weg door zich te wenden tot de rechterlijke macht. Voordat de heer Voortman hiertoe overgaat, heeft hij echter eerst aan het Landbouwschap een brief doen toekomen, waarin hij het bestuur uitdaagt hem te bewijzen, dat het „schap" niet met leugen en bedrog tot stand is gekomen. Wanneer dit bewys binnen een maand niet geleverd is, dan is de heer Voortman van plan met zijn advocaat tot het einde toe in verzet te gaan.

Voorts heeft hij volgens een speciale verslaggever van het dagblad „De Telegraaf" d.d. 27 april 1963, die hem heeft bezocht, aan het bestuur van het Landbouwschap laten weten, dat zij hem maar als eerste moeten uitkiezen als er in de toekomst weer vervolging van boeren komt. In de heer Voortman treffen wy nog aan die echte oude Hollandse geest, zoals die onze voorvaderen bezielde, toen zij in de strijd tegen Spanje van geen wüken of wankelen wisten. Zijn strijd eerst tegen de provinciale gezondheidsdienst, daarna tegen het Landbouwschap heeft toch van hem grote financiële offers gevergd. Tal van koeien zijn hem ontnomen, honderden guldens heeft hy aan boeten moeten betalen, doch de laatste keer stelde de Hoge Raad hem in het gelijk en werd hij van rechtsvervolging ontslagen. Hij zei tegen voornoemde verslaggever: „Ik sta met mijn principes zo vast als een rots. Laten ze mij maar pakken. Ik ben niet gewend om anderen voor mijn karretje te spannen. Ik heb ze gezegd: span mij maar in; daar hou ik van". Een maand geeft hij het bestuur van het Landbouwschap dus de tijd om het bewijs te leveren, dat dit „schap" bij brief van 1 augustus 1951 inderdaad uit naam van de 150.0000 georganiseerde boeren is aangevraagd.

Wordt dit bewüs niet geleverd, dan betaalt hij niets en betalen ook de vele boeren, die hü achter zich heeft niets. En dat zijn er niet weinigen. Na het gebeurde in het Hollandse Veld zijn tal van boeren wakker geschud en hebben zi] zich achter de heer Voortman gesteld. Komt er een deurwaarder by hem, dan zal htj hem koffie en een sigaar geven, waaraan de heer Voortman volgens het zoeven genoemde Verslag toevoegde: „zonder de hooivork achter de deur".

Het komt ons voor, dat er geen enkel bezwaar tegen bestaat, wanneer de boeren de heer Voortman zoveel mogelijk steunen. Wat wij de laatste tijd over het Landbouwschap onder het oog gekregen hebben, heeft ons n.l. steeds meer versterkt in wat een onzer partygenoten, die zelf jarenlang praktisch landbouwer op één der Z.H. eilanden is geweest en zich nimmer met acties tegen het Landbouwschap heeft ingelaten, verklaarde namelijk, dat naar zijn oordeel het Landbouwschap maar al te zeer van boven is opgelegd. Van de Stichting van de Landbouw hadden wij aanvankelijk nog een gunstee gedachte, menende, dat bij deze Stichting van 't toepassen van dwang op de ongeorganiseerden geen sprake zou zijn geweest, doch nu de sluier, die er over deze Stichting voor ons hing, door Mr. van Heyningen is opgelicht, hebben wij deze gedachte voor goed laten varen. Onze conclusie kan niet anders zün, dan dat er met de boeren verre van democratisch is gehandeld, en dat de Stichting van de Landbouw daarby 'n alles behalve fraaie rol heeft gespeeld. Zonder de boeren werd over de boeren beslist. Dat hiertegen verzet gerezen is, en nc^ steeds in versterkte mate verzet rijst, behoeft dan ook geenszins te verwonderen, al staan wy met de heer Voortman op het standpimt, dat slechts van wettelijke en ordelijke middelen gebruik behoort te worden gemaakt om aan dit verzet uiting te geven. I

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1963

De Banier | 8 Pagina's

Brief van de heer Voortman aan het Landbouwschop

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken