Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vragen over de apartheidspolitiek in de Verenigde Staten, Rusland enz.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vragen over de apartheidspolitiek in de Verenigde Staten, Rusland enz.

3 minuten leestijd

Het is ieder, althans velen wel bekend, dat de Zuid-Afrikaanse Republiek herhaaldelijk het mikpunt is vanwege de zo genoemde apartheidspolitiek ten aanzien van de Afrikanen, waarmede wij de zwart gekleurde bevolking op het oog hebben. Nu eens moet de Zuid-Afrikaanse regering het ontgelden in de vergadering der Verenigde Naties, dan weer in die van het Gemenebest. Voorts worden er voortdurend aanvallen op haar gericht door particuliere personen en vertegenwoordigers van partijen. Hier te lande zijn het onder meer de P.v.d.A. en haar vertegenwoordigers, die geen gelegenheid laten voorbijgaan om critiek op de Zuid- Afrikaanse regering uit te oefenen. Blijkbaar moeten de blanke Zuid- Afrikanen zich volgens hen maar gedwee overgeven en zich laten verjagen, met de daaraan verbonden vreselijke tonelen, zoals die zich een paar jaar geleden in de Kongo hebben voorgedaan. Onlangs was het weer de fractieleider van de P.v.d.A., de heer Vondeling, die stappen door de Regering wilde zien genomen met betrekking tot, zoals hij schreef, „de hoogst ernstige ontwikkeling in Zuid-Afrika".

Over wat er in de laatste weken in de Verenigde Staten met de aldaar wonende Afrikanen (negers) is voorgevallen, en ook wat er in de landen van het Sovj et-blok voorvalt, hierover reppen deze heren echter nooit. Al hun slagen zijn op Zuid-Afrika gericht.

Vandaar dat Ir. van Dis het nu wel eens nuttig vond om de Regering soortgelijke vragen als die van de heer Vondeling te stellen met betrekking tot wat er in laatstgenoemde landen gebeurt.

Deze vragen werden 10 mei 1.1. ingediend en waren gericht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Mr. Luns. Zij luiden als volgt:

1. Is de regering van mening, dat zij met betrekking tot de verscherpte apartheidspolitiek, de intimidatie (o.a. met gebruik van van de Duitse SS afkomstige wolfshonden), de smadelijke bejegeningen en ook anderszins discriminatoire maatregelen jegens Afrikanen en Puertoricanen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika (Nederlands bondgenoot in de NAVO), alsmede jegens Afrikanen, Aziaten en Israëli in Bulgarije, Tsjecho- Slowakije en Sovj et-Rusland (allen leden van de Verenigde Naties en ondertekenaars van de „Universele verklaring van de rechten van de mens") hetzelfde standpunt kan innemen als zij innam ten aanzien van de berechting en terechtstelling van de Spanjaard Grimau, namelijk dat „de reacties van de Nederlandse publieke opinie en de Nederlandse pers ... wel zó duidelijk zijn geweest, dat het niet nodig is dat de Nederlandse regering aan de regeringen van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Sovj et- Rusland, Bulgarije en Tsjecho- Slowaklje de gevoelens, die in ons land hieromtrent heersen, door middel van een nota ter kennis brengt" (minister Luns op 24 april 1963 in de Eerste Kamer, Handelingen blz. 370) ?

2. Indien de Regering inderdaad van mening is, dat van haar zijde geen stappen behoeven te worden genomen, zelfs niet met betrekking tot de hoogst ernstige ontwikkelingen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika (Birmingham en elders), kan zij dan mededelen in welke situaties de Regering wél van haar gevoelens blijk meent te moeten geven?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1963

De Banier | 8 Pagina's

Vragen over de apartheidspolitiek in de Verenigde Staten, Rusland enz.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken