Bekijk het origineel

Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jeugd

4 minuten leestijd

VOOR DE

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

We beginen met een hartelijk welkom toe te roepen aan onze nieuwe neef Arie Bloed te Waverveen, en onze nieuwe nicht Anneke Prosman te Gouda. Sturen jullie maar geregeld de oplossingen in. Dat is de manier om na enige tijd een prijs te verkrijgen. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 756

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Lukas bestaat uit 55 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van 21 37 50 43 29 22 (Ps. 39-44). Een onderwijzing van 30 51 14 17 27 de Ezrahiet (Ps, 86-92). Zij verborg zich vijf 11 54 32 41 9 35 52 (Luk. 1). Door het 6 31 42 der wedergeboorte (Titus). Spreekt niet met 55 5 15 36 23 18 hals. De 8 45 3 47 van Uw huis heeft Mij verteerd (Ps. 66—71). Al wat gij doet 25 40 13 woorden. Een dienstknecht des Heeren moet niet 44 1 22 28 19 10 38 (2 Tim.). Ik wil dat gij 16 26 4 zijt in het goede (Rom. 16). Zijn 24 48 49 2 39 kome over ons. Zet de oude 33 54 7 12 18 niet terug. Het leven is mij Christus en het sterven is mij 34 12 53 20 41 Filippenzen).

2. De naam van een profeet met nadere aanduiding bevatten 24 letters. Zoek de naam met aanduiding met behulp der volgende gegevens: Het geslacht van 19 3 15 5 werd vervloekt. Petrus zeide op de Pinksterdag: Dit is het wat gesproken is door door de profeet 23 12 4 22. 20 11 2 8 is een hoofddeksel. Markus en Barnabas waren 1 9 14 4 13 (Colos. 2 t.e.m. 4). De zoon en opvolger van koning Achab heette 21 17 7 10 6 24. Het ene is zo 16 18 aan het andere (Job 39-42).

3. Noem de naam van: a. Rebekka's broeder; b. de geboorteplaats van Jozefs vrouw; c. medgezel van Paulus, die hem verliet; d. de man die Rebekka tot Izak bracht; e. de vader van Bileam; f. de profeet, die veehouder was; g. de moeder van Ezau. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

Ouderen: 1. Maak door een andere rangschikking van de letters van: ROEKHAVERDUROSISASAS drie namen van koningen, welken worden genoemd in het Oude Testament.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit één der Psalmen tussen Ps. 32 en 35. a. Wie is de man die gisteren hier kwam. b. De Heere is hoog verheven. c. Gij zijt verlost. God heeft u welgedaan. d. De kinderen zullen opstaan tegen de ouders. e. Gij hebt mijn ziel gered van de dood. f. De Heere beschaamt het vertrouwen Zijner kinderen niet. g. Keer weder om Uwer knechten wil.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Daniël bestaat uit 97 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 44 1 20 42 52 is een jaargetijde. Hij boog de 87 40 25 74 8 en daalde neder (Ps. 12—22). Hij heeft in dezelve een 68 64 75 76 gesteld. Als de dag 39 62 9 69 geworden was. De 79 24 93 7 2 zullen horen de stem des Zoons Gods. 17 4 15 32 56 16 23 werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot. De weg ener 14 18 11 36 op een rotssteen (Spr. na hfdst. 26).

Niet willende, dat enigen 84 97 13 33 77 10 80 5 gaan. Heeft de 22 48 28 55 51 een vader? (Job na hoofdst. 35). Doe dat en gij zult 34 19 31 90 59. Eer gaat een kernel door het oog van een 30 12 85 33 83. Gij zult uitgaan en 47 45 21 53 43 26 94 63 als mestkalveren (Mal.). 3 88 57 54 60 35 41 is een getal beneden twintig. 92 72 37 38 67 was de moeder van Machlcn.

78 27 50 65 is een getal beneden twintig. Haman had 89 91 29 86 zonen. God zal u slaan, gij 28 70 66 58 81 95 7 wand (Hand). In een ure is zo grote 49 82 73 6 96 71 verwoest (Openb. 16-20). 46 moet geraden worden. De oplossingen van de raadsels der opgaven 753 tot en met 756 mogen ingezonden worden aan het adres Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1963

De Banier | 8 Pagina's

Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juli 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken