Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenlands overzicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenlands overzicht

6 minuten leestijd

De verstandhouding tussen communistisch China en Rusland is thans slechter dan ze ooit is geweest. De ontvangst van de Chinese vertegenwoordigers, die naar Moscou waren gekomen met het doel de bestaande geschilpunten te bespreken en zo mogelijk tot een gunstige oplossing te brengen, was al zeer koel. Kroetsjef zelf was bij de ontvangst of in de eerste bijeenkomst niet aanwezig, terwijl gedurende de besprekingen door de Russen het slagen hiervan veeleer belemmerd dan bevorderd werd. Het ontbrak aan Russische zijde niet aan aanvallen, waarvan er één wel zeer scherp gesteld was. Het betrof een antwoord op de Chinese brief, die de Chinese regering een maand tevoren had laten verspreiden, wat door de Russische machthebbers zeer hoog werd opgenomen. v E g e D K h A t u R l m b

Hun antwoord was vervat in een brief van 18.000 woorden, welke in het dagblad Prawda werd gepubliceerd. De brief ging uit van het Centraal Comité van de Russische communistische partij, die opnieuw een krachtig pleidooi hield voor het Russische standpunt inzake een vreedzame coëxistentie, waarbij de Chinezen er van werden beschuldigd de toch al ernstige situatie tussen beide landen nog te willen verslechteren. Voorts stelden zij de Chinezen op één lijn met de aanhangers van Trotzki, doordat zij de „anti-partij groepen" in de buitenlandse partijen steimden en „lasterlijke verklaringen" van dergelijke „afvalligen en scheurmakers" in hun persorganen publiceerden. Ook werd het een lage insinuatie van de Chinezen genoemd met te beweren dat de Russische communistische partij optreedt als medeplichtige van het imperialisme. De Russen stelden hier tegenover, dat de Sovjetcommunisten door hun vredespolitiek een onschatbare hulp geven aan de arbeidersklasse in de kapitalistische landen. Wanneer toegegeven werd aan wat China voorstaat, dan zou men, aldus de brief, de toestand krijgen, dat zowel de „lütbuiters" als degenen, die „uitgebuit" worden, beiden onder de ruïnes van de oude wereld zouden komen te Uggen, en wie zal dan de „mooie toekomst" verwezenlijken?

Voorts kwam het Partij comité op tegen de bewering van de Chinezen, dat de maatschappij in de Sovjetunie „burgerlijk" wordt. Blijkbaar, aldus het Russische partijcomité, spreken de Chinezen van communisme als een volk in schoenen van lappen loopt en dunne koolsoep lepelt uit een kom voor gemeenschappelijk gebruik, en van kapitalisme als een arbeider behoorlijk leeft en morgen nog beter wil leven.

Uit deze brief valt wel duidelijk op te maken, dat er tussen de twee communistische grootmachten een diepgaande verwijdering is ontstaan. De besprekingen te Moscou zijn dan ook op een totale mislukking uitgelopen. De Chinezen keerden onverrichterzake naar hun land terug.

Zo koel als de ontvangst der Chinese vertegenwoordigers in Moscou was, zo allerhartelijkst was ze ten aanzien van de vertegenwoordigers an de Verenigde Staten en van ngeland, die naar Moscou waren ekomen om te onderhandelen over en kernstop ver drag.

e eerste vergadering werd door roetsjef zelf bijgewoond, waarbij ij in een zeer goede stemming was. ls vertegenwoordiger van Amerika rad Harriman op, iemand die een itstekende kenner van Sovj etusland is! Voor Engeland kwam lord Hailsham. Na circa 11 dagen met elkaar onderhandeld te hebben, kwam het zo ver dat er een kernstopverdrag tot stand kwam. Hoewel Amerika voor een allesomvattende kernstop was geweest, was Rusland hiervoor niet te vinden. Het verdrag heeft zodoende alleen betrekking op proeven in de lucht, in de ruimte buiten de atmosfeer en onder water. Wanneer dit verdrag door de parlementen van de Verenigde Staten en Engeland wordt goedgekeurd, dan zullen de drie bij dit verdrag betrokken landen dus behalve ondergrondse geen proeven met atoomwapens meer mogen nemen. Het verdrag bevat echter ook nog een bepaling, waardoor het mogelijk wordt de aangegane verplichting te verbreken wanneer men dit uit het oogpunt van landsbelang noodzakelijk acht. Hiervan moet dan drie maanden tevoren aan de andere partijen kennis worden gegeven.

Over het totstandkomen van dit verdrag wordt in de westelijke landen nogal hoog opgegeven. Velen zien er in het gloren van een nieuwe dageraad in de verhouding tussen oost en west. Men zal er echter goed aan doen om hieromtrent niet zulke hoge verwachtingen te koesteren. De verkregen overeenkomst wil toch helemaal niet zeggen, dat de voorraad kernwapenen onschadelijk zal worden gemaakt, en al evenmin, dat het maken van nog meerdere kernwapenen wordt stopgezet. Deze overeenkomst heeft derhalve helemaal niet ten doel het gebruik van kernwapenen in een eventuele oorlog onmogelijk te maken. Het gaat alleen over het nemen van proeven. En nu is het zo gesteld, dat Amerika zowel als Rusland reeds zoveel proeven heeft gedaan met atoom- en waterstofbommen, en daarbij beide reeds zoveel waarnemingen hebben kunnen verrichten en gegevens hebben kunnen verzamelen, dat het aangaan van een kernstopovereenkomst voor Kroetsjef niet de minste concessie betekent. Kroetsjef is echter een uiterst slimme vos. Herhaaldelijk heeft hij reeds de wenselijkheid naar voren gebracht om m-et een kernstopverdrag ook een niet-aanvalsverdrag tussen de NA­ VO en het Warschau-pact tot stand te brengen. In het westen meende men geruime tijd zelfs, dat Kroetsjef slechts bereid was een kemstopovereenkomst aan te gaan wanneer er tevens een niet-aanvalsverdrag tot stand zou komen. Indien op deze voorwaarde zou zijn ingegaan, zou daarmede de communistische Oostduitse republiek door de westelijke mogendheden erkend zijn. Zo ver is het echter niet gekomen. Kroetsjef heeft bewilligd in een kernstopverdrag, zonder aan de voornoemde voorwaarde vast te houden, maar desniettemin blijft hij op een door hem beoogd niet-aanvalsverdrag hoge prijs stellen. r o

Het is te begrijpen dat aan de kant der Duitse regering enige beduchtheid bestaat voor verdere besprekingen tussen Rusland en het westen. Zij stemde wel in met het stopzetten van kernproeven, en zij staat ook niet afwijzend tegenover voortzetting van de besprekingen tussen oost en west, maar zij waarschuwde er wel ernstig voor om eventuele Russische voorstellen met de grootste zorgvuldigheid te onderzoeken, opdat geen eenzijdige concessies zullen worden gedaan. Hoezeer deze beduchtheid uit menselijk oogpunt te begrijpen is, zal er van een hereniging van Oost- en Westduitsland, waarnaar miljoenen Duitsers verlangen, niets komen, indien dit niet in Gods raad is besloten. Alles wat er in deze wereld plaats heeft, geschiedt toch volgens een welgeordineerd plan. Ook de aardbevingen, welke ruim een week geleden in plaatsen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, alsmede die welke de vorige week in Joego-Slavië plaats vonden, vormen van dat plan een onderdeel. Het zijn tekenen, die naar het woord van Christus Zelf aan Zijn wederkomst zullen voorafgaan. Vooral de laatstgenoemde aardbeving had zeer ernstige gevolgen, daar de hoofdstad van het huidige Macedonië, dat een deel van Joego- Slavië uitmaakt, voor een belangrijk deel werd verwoest, terwijl er zeer vele doden te betreuren waren, niettegenstaande de aardbeving slechts twintig seconden duurde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1963

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands overzicht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1963

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken