Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Partijnieuws

2 minuten leestijd

STATENKRING DELFT

De aandacht wordt er op gevest^d, dat de jaarvergadering op zaterdag 11 januari a.s. — in het gebouw der Geref. Gem., Oosteinde 175, te Delft — om 3.15 uur aanvangt, zulks met het oog op van ver komenden, met wie ook voor wat betreft beëindiging der vergadering wordt rekening gehouden. Elke kiesvereniging kan 2 afgevaardigden zenden en alle belangstellende S.G.P.-leden zyn van harte welkom op deze niet onbelangnijke en beslist belangwekkende vergadering.

STATENKRING '-GBAVENHAGE D.V. dinsdag 14 januari a.s. om. 8 uur n.m. jaarvergadering in liet kerkgebouw van de Oud Ger. Gem., Wesselsstraat 49 (bij het Hobbemaplein). Voor de pauze het huishoudelijke gedeelte van de vergadering; na de pauze rede door Ds. J. C. van Ravenswaay, lid van het hoofdbestuur. Elke kiesvereniging zende twee afgevaardigden; aUe leden van de S.G.P. en sympathiserenden zijn hartelijk welkom.

STATENKRING LEIDEN

De jaarvergadering van bovengenoemde Statenkring wordt D.V. gehouden op zaterdag 18 januari a.s. in het gebouw „Behoboth", Rapenburg 10 te Leiden. De aangesloten kiesverenigingen wordt verzocht 2 stemgerechtigden af te vaardigen; ook belangstellende leden van kiesverenigingen zijn hartelijk welkom. Vragen en voorstellen voor deze vergadering worden ingewacht tot en met 14 januari a.s. aan het adres: Molentuinweg 15, Katwijk, tel. 01718—2481.

PROVINCIALE KIESVERENIGING

FRIESLAND De provinciale jaarvergadering in Friesland zal D.V. gehouden worden op dinsdag 28 januari a.s. in hotel De Klanderij te Leeuwarden. Aanvang n.m. 7.30 uur. De convocaties zijn reeds verzonden, waarop o.a. vermeld is, dat de heer Vlasblom een rede hoopt te houden, getiteld: „het toetsingsrecht". ledere kiesvereniging in Friesland wordt verzocht 2 afgevaardigden te zendeii en ieder lid is hartelijk welkom.

PROVINCIAAL BESTUUR ZUID-ÖOLLAND

De provinciale jaarvergadering in Zuid- Holland zal D.V. gehouden worden op zaterdag 18 januari 1964 in de kerkzaal van de Geref. Gemeente, Rotterdam Z., ingang Gravendeelstraat. Aanvang n.m. 2.30 uur. De convocaties zij reeds verzonden, waarop o.a. vermeld is, dat Ds. M. C. Tanis, Chr. Ger. pred. te Barendrecht een slotwoord zal spreken. Ieder lid van de party heeft toegang.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1964

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1964

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken