Bekijk het origineel

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VAN DE Partijpenningmeester

5 minuten leestijd

Een week van 40 nieuwe abonnees Een week van weinig giften. Contributiebetaling aan het hoofdbestuur Het gaat de laatste v/eken wel bijzonder goed met de werving van nieuwe abonnees voor ons partijblad. Ook de afgelopen week konden wij er weer 40 inschrijven. Ze kwamen uit de volgende plaatsen: 1 uit Alphen a.d. Rijn, Baflo, Berkel, Beetgumermolen, Bussum, Capelle a.d. IJssel, Deventer, Doomspijk, Ede, 's-Gravenhage, Garderen, Gouda, Kootwijkerbroek, Nieuw Loosdrecht, Noordeloos, Oolt^ensplaat, Pijnacker, Rhenen, Strijen, Urk, Waddinxveen, Weesp, Werkendam, Wormerveer en Woudenberg. 2 uit Barendi'echt en Utrecht. 3 uit Asperen. 4 uit Bei-gschenhoek en Rotterdam,

Dit is werkelijk weer een verrassend resultaat. Wij danken alle medewerkers zeer voor hun activiteit. Uit Waddinxveen kregen wij weer 12 proefadressen. Wij hopen van harte dat de besturen der kiesverenigingen voortdurend hun aandacht zullen geven aan de werving van nieuwe abonnees. Wat wij regelmatig nodig hebben zijn lijsten van proefadressen, zowel van de verenigingsbesturen als ook van de Banier-agenten. Deze lijsten zijn altijd naar Utrecht te zenden aan de N.V. „De Banier". Hetzelfde geldt voor de opgave van nieuwe abonnees. Zo dikwijls komt het nog voor dat particulieren een abonnee winnen en deze aan mij opgeven, daar zij vermoedelijk aannemen dat ik in dienstverband bij „De Banier" werk. Dit is echter niet zo, daarom moet ik op mijn beiirt weer elke abonnee, die aan mij wordt opgegeven, doorgeven naar Utrecht, hetgeen vertragend werkt. Laat echter ieder die aan de werving medewerkt, wel bedenken dat een persoonlijk bezoek bij de proefpersonen dringend noodzakelijk is, nadat dezen ons partijblad gedurende 4 weken hebben ontvangen. Het beginsel, waarvan de Staatkundig Gereformeerde Partij uitgaat, is het zo waard om in steetfe breder kring bekendheid te ontvangen. De beste methode om op de hoogte te blijven van de S.G.P.-politiek is deze: abonneert u op ons partijblad. En dit zag ik dan tot allen, die vandaag hun proefnummer ontvangen. Alleen in dit blad kunt u uitvoerig lezen wat uw Kamerleden te zeggen hebben bij elk ontwerp van wet of bij de behandeling van de begroting, kortom bij alle vraagstukken die in het parlement ter sprake komen. Neem daarom voorlopig voor een jaar een abonnement. Mogen wij op u rekenen?

Wat de giften betreft, die ons in de afgelopen week werden toegezonden, hier kunnen wij niet zulk een optimistisch geluid laten horen. Er kwam totaal slechts ƒ 35, 70 binnen, als volgt gespecificeerd: CM te P ƒ 25, —; via ag J. Verburg te Kamperland ƒ 1, —; PMS te W ƒ 5, —; CV te B ƒ 2, 50; via De Banier ontvangen van WS te M ƒ 1, — en via ag Steenstra te Hard.-Giess. ƒ 1, 20. Op verzoek van de penningmeester der kiesver. te Nieuwerkerk (Zld.) verantwoord ik hiermede nog een gift van f 36, 50, welk bedrag ik op 28 oktober 1963 per giro ontving met bijschrift Partijbureau S.G.P. Hieruit moest 'ik afleiden dat dit bedrag bij vergissing op mijn girorekening was gestort en bedoeld was voor de girorekening van het partijbureau. Door mijn ziekte kon ik dit bedrag in het afgelopen jaar niet doorgireren aan de heer Van Dis, zodat ik het bedrag niet bij de giften, maar bij de diverse inkomsten van de partijkas heb geboekt. Uit het schrijven van de betreffende penningmeester kan ik thans aannemen, dat deze gift voor de partijkas inderdaad was bedoeld, zodat ik behoefte gevoel de vrienden in Nieuwerkerk (Zld.) die in hun vergadering van 25 oktober 1963 deze collecte hebben gehouden, nc^ hartelijk te bedanken. Om alle onduidelijkheid in de toekomst voor anderen te voor­

Voorts verzoek ik alle bedragen, die werkelijk voor het partijbureau zijn bestemd, niet op mijn girorekening over te maken. Ten slotte zou ik alle vrienden, die een warme belangstelling hebben voor het werk van de S.G.P. willen uitnodigen hun giroboek nog eens ter hand te nemen en een passend bedrag over te maken voor de partijkas op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam. U zult vandaag op de jaarvergadering uit de stand der financiën horen dat een aanvulling van de geldmiddelen dringend gewenst is. Stelt ons nu eens niet teleur. Alle vrienden, die een gift overmaakten, danken wij zeer.

De contributiebetaling aan het hoofdbestuur wil niet zo hard vlotten als wij dit wel zouden willen. Ik zou alle besturen dan ook willen animeren hieraan eens hun aandacht te geven. Om het nu eens in juiste getallen weer te geven, ontving ik in het jaar 1963 de contributie van 171 kiesverenigingen, terwijl ik in de periode van 2 januari tot 22 februari nog 74 contributies binnen kreeg alle over het jaar 1963. De contributie van ongeveer 60 kiesverenigingen over 1963 staat dus nog open. Ik verzoek de penningmeesters thans met spoed aan hun achterstallige verplichtingen te voldoen. Voor de goede orde deel ik nog mede, dat de contributie f 0, 50 per lid per jaar bedraagt. Bij overmaking van het bedrag gelieve u te vermelden: Plaats van vestiging uwer kiesvereniging, vooral als de penningmeester in een naburige gemeente woont, jaar waarop de betaling betrekking heeft en het aantal leden dat de vereniging telt.

R.

J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1964

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Partijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 februari 1964

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken