Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

3 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten,

Ditmaal beginnen we met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 788

Jongeren:

1. Noem de naam van: a. de persoon die de stad Henoch bouwde (Gen.) b. Lea's vader. c. Jozefs tweede zoon. d. Achabs vader. e. Elkana's vrouw die kinderen had. f. een psalmdichter en zanger ten tijde van David. g. de vrouw die wegens leugen dood viel. Welke naam vormen de beginletters der gevraagde namen?

2. Een naam uit het boek Genesis mét nadere aanduiding bestaat uit 19 letters. Zoek deze naam met aanduiding piet behulp van het volgende: Een 11 18 12 3 is een deel van de voet. 1 4 16 is één der zonen van Jacob. 5 15 14 2 7 versloeg tienduizenden zijner vijartden. Benjamins moeder heette 13 19 9 10 6 17. 8 moet geraden worden.

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 60 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld ais het volgende gegeven is: Hij versteekt mij in Zijn 57 5 7. Paulus werd door stadhouder Felix een 56 47 52 26 genoemd. Bewaar het 23 33 10 24 u toebetrouwd. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele 39 50 43 46. De vader van Simson heette 15 55 38 19 29 11. 24 9 1 22 31 was een afgod der Filistijnen. 45 49 27 44 17 is een getal beneden 15. Koning Agrippa werd 59 28 41 2 bewogen christen te worden. Ik zal u met mijn ganse hart 20 37 18 40 51. 10 5 48 58 34 6 is één der eerste vijf Bijbelboeken. 54 13 42 30 was de moeder van Ismaël. 36 25 53 32 12 34 6 3 52 was een priester, die stom werd. Ik ben rijk en 8 35 14 34 16 21 60 geworden. 4 en 53 moeten geraden worden.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheus 26 na vers 40. a. Wat heb ik u gisteren gezegd? b. Wie weet hoe lang hij zal leven? c. Ik ben niet van deze wereld. d. Wat zal ik hem rriorgen geven? e. Gij zult de Naam des Heeren niet ij dellij k gebruiken. f . Hij zegt dat hij laat zal komen.

2. Maak door een andere rangschikking der letters van: LEVENSIDONGLADELELIEVA een tekstgedeelte uit het 16e hoofdstuk van de Openbaring van Johannes tussen de verzen 16 en 21.

3. Een tekstgedeelte uit het Evangelie van Johannes bestaat uit 62 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 7 25 31 20 is een Europeaan. De meerdere zal de mindere 60 23 61 12 51 22. Abraham nam het vuur en het 53 40 52. Want wij zien nu door een 34 37 33 57 24 54 39. Jafeths vierde zoon heette 45 48 18 8 44. 50 4 21 49 is een ontkennend antwoord. In plaats van uw 42 16 32 38 2 10 62 zullen uw zonen zijn. Van de 55 28 5 41 gereinigde melaatsen keerde er slechts één terug. De tollenaar bad: o God! wees mij zondaar 24 1 9 15 30 36 17. 56 19 17 59 26 was een afgod der Filistijnen. De vader van koning Ahazia van Juda heette 58 46 14 8 53. 3 27 29 47 deed de goede keuze. 6 35 11 13 43 was een joodse overpriester, die zeven zonen had (Hand.).

De oplossingen van de raadsels der opgaven 785 tot en met 788 mogen ingezonden worden bij Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1964

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juni 1964

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken