Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De brochure van de heer Voortman

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De brochure van de heer Voortman

5 minuten leestijd

Op 11 april 1955 - het was tweede Paasdag - werd er in de gemeente waar de heer Voortman woont een gezamenlijke kerkdienst gehouden van de Hervormden en Gereformeerdgezinden. Na de dienst werd er nog wat gepraat en daarbij kwam ook het inbeslagnemen van Voortman's vee ter sprake. De aanwezigen bleken zeer onder de indruk te zijn van wat zich had voorgedaan en besloten de volgende dag eens bij elkaar te komen. Men zou dan ook de voorzitter van de Gezondheidsdienst uitnodigen en vragen of hij de Statuten van deze Dienst wilde meenemen, waarin die aanmeldingsplicht zou vermeld staan. Op 12 april had de afgesproken bijeenkomst inderdaad plaats in tegenwoordigheid van de heer T. Boschloo, voorzitter van de Gezondheidsdienst. De heer Boschloo verklaarde, dat de veehouders op grond van artikel 14, 3e lid der Statuten wettelijk verplicht waren zich schriftelijk aan te melden voor aansluiting bij de voornoemde Dienst.

Een der aanwezigen, de heer Bruü, onderzocht de Statuten en wees er op, dat artikel 28 bepaalde, dat de Statuten de goedkeuring van de Minister behoefden voordat ze van kracht waren. De heer Bruü vroeg vervolgens aan de heer Boschloo of de minister inderdaad zijn goedkeuring reeds had gegeven, daar in de Statuten niets van zulk een goedkeuring te bemerken was. De heer Boschloo gaf hierop ter antwoord, dat ze nog niet goedgekeurd waren, maar dat zou nog wel komen. Dit antwoord verwekte onder de aanwezigen nogal hilariteit, want de Statuten waren gedateerd op 19 juni 1951 en. nu was het al 1955.

't Was voor de heer Boschloo dan ook een min of meer pijnlijk geval waaruit hij zich trachtte te redden met op te merken, dat de directeur van de Gezondheidsdienst, Dr. v.d. Burg, 'beter met die dingen op de hoogte was. Op verzoek van enige aanwezigen begaf zich daarop Mr. B. de Neeling, notaris te Eefde, naar het kantoor van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Eefde om zich telefonisch met Dr. van der Burg in verbinding te stellen en hem om opheldering over die goedkeuringsgeschiedenis te vragen.

Toen M: . DeNeelingterugkwam.^deelde hij mede, dat men hem had verteld, dat de goedkeuring in den Haag was afgekomen, maar dat het bericht nog niet op het kantoor van de Gezondheidsdienst ontvangen was. Eén zeer vreemde zaak dus!

Een zestal dagen later ging de heer Voortman weer naar de heer Boschloo om te vragen of de goedkeuring inmiddels reeds in het bezit van de Gezondheidsdienst gekomen was. Wel verre van op zijn vftiag een antwoord te krijgen, voegde de heer Boschloo hem toe, dat hij eerst maar moest tekenen; dan zou hij met de heer Voortman kunnen praten, om daarop te laten volgen: de Hoge Raad heeft beslist en daar moet jij je niet tegen verzetten.

Nu had de Hoge Raad alleen maar uitgesproken, dat de Statuten niet behoefden te worden gepubliceerd. De Hoge Raad had derhalve niet verklaard, dat de Statuten niet door de Minister behoefden te worden goedgekeurd. Dat kon de Hoge Raad ook niet verklaren, want volgens de wet moeten ze wel degelijk de ministeriële goedkeuring hebben. De heer Voortman deelde dit de heer Boschloo mede, doch deze ging op deze zaak verder niet in. Wel drong hij er bij de heer Voortman weer op aan om te tekenen, maar deze kon het met zijn geweten niet in overeenstemming brengen om daaraan te voldoen.

Hij besloot toen samen met de veehouder B. Dijkerman te Eefde bij de Minister van Landbouw ontheffing van de dwanghandtekening te vragen. Hierop werd schriftelijk het bericht ontvangen om vrijdag 10 juni' 1955 aanwezig te zijn op het bureau van de Gezondheidsdienst te Rozendaal. Daar gekomen zagen de heren Voortman en Dijkerman zich geplaatst voor het bestuur van de Gezondheidsdienst met de juridische adviseur Mr. van Doornink. Dit college moest dus beslissen over het gewetensbezwaar van de heer Voortman. Tot zijn verbazing werd er echterover dit gewetensbezwaar geen woord gesproken. Namens het bestuur drong Mr. van Doornink er weer bij hem ten sterkste op aan om te tekenen, daar anders zijn koeien er aan zouden gaan.

Deze wijze van optreden had echter juist de tegengestelde uitwerking van wat het bestuur verlangde. De heer Voortman voelde zich ten zeerste gegriefd. Hij antwoordde, dat hij wel los van zijn vee kwam en als het zo moest, hij zijn vee zou prijsgeven. Mr van Doornink sprong daarop van zijn stoel op en antwoordde volgens de heer Voortman op zenuwachtige toon: "Jij zegt wel dat je los bent van je vee, maar als wij ze maar komen halen, dan teken je wel, want jij bent boer in hart en nieren, jij laat je beste stamboekvee toch niet gaan". Qp 5 juli 1955 ontving de heer Voortaan van minister Mansholt een schrijyen, waarin werd vermeld, dat op grond van het ingestelde onderzoek moest worden aangenomen, dat zijn opvattingen ontleend aan de godsdienst voor hem geen onoverkomenlijke bezwaren vormen, zich bij de Gezondheidsdienst aan te sluiten. Het verzoek om ontheffing van te tekenen, was hiermede dus afgewezen. Van een onderzoek naar het gewetensbezwaar was echter geen sprake geweest. Op 26 mei 1955 stonden de heren Voortman en Dijkerman voor de E- conomische Politierechter te Zutfen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1964

De Banier | 8 Pagina's

De brochure van de heer Voortman

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1964

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken