Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VOOR DE Jeugd

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten. Wij beginnen ditmaal met het geven van de nieuwe raadsels van

Jongeren: OPGAVE 798

1. Een tekst uit het eerste boek der Koningen bestaat uit 71 letters. Zoek deze tekst met behvdp van de volgende gegevens: De Heere Jezus zuchtte en zeide: 44 16 62 24 34 5, dat is: word geopend. En doe 72 3 61 64 73 21 78 49 91 71 over onze zonden. Dat zij niet zaaien, noch maaien, noch 54 80 15 26 7 84 30 67 33 69 in de schuren. Ik heb hulp 11 42 87 89 52 28 37 bij een held. Ik heb de 12 86 71 27 41 48 56 81 der hel en des doods. Sterke 22 59 2 83 61 85 6 van Basan. 58 17 77 6 40 19 voor brood geven. 50 35 10 8 51 werd geboren toen zijn vader Lamech 182 jaar was. Zij mergelen de 29 18 68 37 60 45 uit. Die uw 66 75 4 14 43 verlost van het verderf (Ps. 101-104). 79 38 31 55 39 zijn Europeanen. Zal ook een Moorman zijn 9 65 47 46 veranderen (Jer. 10-14). 82 88 25 90 36, zo gij Zijn stem hoort, verhardt u niet. (Ps. 93- 97) De 32 73 35 70 is verslonden tot overwirming (1 Kor. 12-17). Hij is groot van 1 7 24 20 (Jes. 25-29). 76 85 31 63 55 is een jaargetijde. 13 23 53 zijn drie gelijke letters, die geraden moeten worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheüs 6 tussen de verzen 10 en 20. a. Wij hebben dat nooit geweten. b. Wat zullen zij nu gaan doen? c. Zij hebben hun harpen aan de wilgen gehangen. d.. De arbeideris zijn loon waardig. e. Zij geven alles aan de armen weg. f. Wij hebben het profetische woord.

3. Noem de naam van: a. de opvolger van Mozes. b. het land van waar Salomo's schepen goud haalden (1 Kon.) c. de profeet die zeide tot Davidi Gij zijt die man. d. de koning, die ook Uzzia wordt genoemd en de zoon was van Amazia (2 Kon.) e. de persoon aan wie Lukas zijn twee boeken opdroeg. f. de man, die de Joden wilde ombrengen. g. de eerste mens, die in de hemel kwam. ' h. de man, die des nachts tot de Heere Jezus ging. Welke naam vormen de beginletters van de gevraagde namen?

Ouderen:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Jesaja 63. a. Wie is de man, die op 't nauwkeurigst kan. b. Morgen moeten wij wéér naar school. c. Zij hebben Uw profeten gedood. , d. De naam des Heeren zij geloofd. e. Morgen kunnen wij niet komen. f . Zij zijn niet beschaamd geworden. g. Zij hebben hem naar zijn vader genoemd.

2. Noem de naam van: a. de zoon van Kenan en de vader van Jered uit het geslacht van Seth. b. Joziefs tweede zoon. c. de stad waar Paxilus is opgevoed. d. de door Kain gestichte stad. e. de plaats waar Abraham vandaan kwam; f. één van Paulus' beste medewerkers, die met hem in de gevangenis kwam. g. de broeder van Petrus, die ook apostel was. h. de christin, die afkomstig was uit Thyatire. i. de broer van Joab, die zeer hard lopen kon. j . de vader van Haman. WeUce naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

3. Een tekst uit Leviticus en een tekstgedeelte, dat iets verder in hetzelfde boek voorkomt, bestaan tezamen uit 105 letters. Zoek de tekst en het tekstgedeelte met behulp der navolgende gegevens: Laat u vergenoegen met uw 16 72 5 55 27 67 50 52 29 66 15 (Lukas 1-5). Maar eerst moet Hij veel lijden en 83 11 96 59 18 46 87 75 99 worden.

Jeruzalem zal van de heidenen 41 21 54 74 39 102 62 12 48 worden. Zijn huisvrouw werd een 31 86 49 90 69 6 79 97 26 70. Gij spreekt als één der 25 60 51 82 35 13 244 105. Een vrouw in de stad, dië een 77 42 64 80 94 61 84 73 was. Aanmerkt de 2 19 92 57 65 105 des velds. Enige weinige namen, die hun 103 8 23 28 63 76 4 24 niet bevlekt hebben. Looft Hem nuö de 3 34 71 85. Nog andere schapen, die van deze 100 93 98 17 niet zijn. Des nachts zal Zijn 33 10 30 9 bij mij zijn. Zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd en 88 1 84 101 voor mijn liefde. Te dien dage zal dit 43 14 40 58 gezongen worden. Hij wierp de waarheid ter aarde en 20 45 47 62 het (Daniël 6-9). Er zullen 36 68 44 53 13 104 24 zijn in de zon. 32 78 95 zijn drie gelijke letters, die men moet raden. 7 56 89 zijn ook drie gelijke letters, die moeten geraden worden. Wiens 88 1 84 101 door bedrog bedekt is (Spr. 23-28). De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1964

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1964

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken