Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan onze nieuwe nicht Marja Ie Comte te Rijswijk (Z.H.). Stuur de oplossingen maar geregeld in wanneer het vermeld wordt onder de raadsels. De prijs zal dan te zijner tijd wel koihen. Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 809

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit 33 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens: 1 6 21 15 33 5 was de vader van Samuel. Hij acht het 4 9 18 28 voor stro (Job 40-42). 25 29 7 13 20 betekent dwalen. Uw Koning komt, zittende op het 26 8 30 11 19 2 ener ezelin. Abraham zei: Blijft gij hier met de 23 3 32 12. Hun voeten zijn 17 14 24 16 om bloed te vergieten. Maria heeft het goede 31 27 13 22 gekozen. 10 moet geraden worden.

2. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit 36 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 14 20 8 24 was een profeet en zoon van Pethuël. Wetende, dat hij een kleine 35 2 19 heeft. 22 15 33 34 23 3 hing een scharlaken koord uit het venster. 5 11 21 25 was een zoon van Seth. De 12 10 18 31 32 29 is de dag des Heeren. 28 30 7 13 6 is een getal beneden 15. Die Mij 36 16 26 9 zal Ik 36 16 26 9. Een 4 17 27 is een soort hert. 1 moet geraden worden.

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woor­ den tezamen een tekstgedeelte vormen uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 21 tussen de verzen 1 en 12. a. Ik de Heere worde niet veranderd. b. Wijk af van de weg, maak u van de baan. c. De dood is doorgegaan tot aUe mensen. d. De Heere Jezus was bezig in de dingen Zijns Vaders. e. Ik zal hun een nieuw hart geven.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit de tweede brief aan de Corinthiërs bestaat uit 47 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 8 34 19 28 was Salomo's grootvader van vaders zijde. 30 22 7 14 41 32 werd uit het venster geworpen. De profeet die dromen uiüegde heette 45 30 35 36 23 31. De kinderen dezer 2 24 5 39 trouwen (Lucas 18-21). Mijn genade is u 162647446 40. Uw gebod is zeer 42 15 6. De man van 44 38 27 1 heette Machlon. Zeer 10 13 43 33 18 op de eerste dag der week. De vader van Kenan heette 37 21 11 29. Noach was uit het geslacht van 9 37 3 25.' 31 17 20 was de moeder van Ruben.

2. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Hebreeën bestaat uit 46 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der navolgende gegevens: 9 36 4 26 17 44 30 is één der boeken van het Oude Testament. 25 10 7 15 21 39 6 43 23 11 29 5 11 is ook een boek uit het Oude Testament. Paulus raadde Timoiheüs aan wat 1 42 19 te drinken. 34 14 18 31 is het keuren van maten en gewichten. 35 2 37 16 28 was een koning, die psalmen maakte. Zijt niet 3 22 12 32 46 in het benaarstigen. Ik ben de 40 38 24 27 der schapen. Daar is een 33 13 45 in het midden van u. 8 20 betekent: zo de Heere wil (afkorting latijn). 41 moet geraden worden.

3. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Ezechiël 36 ti^ssen vers 12 en het einde. a. Paulus en Silas maakten zendingsreizen. b. Maar Ik zal u een gewisse vrede geven. c. Wie zal beschuldiging inbrengen? d. Wee u, Jeruzalem, zult gij niet rein worden? e. Zij hebben een boek verloren, f . Hij had pas een nieuw pak gekocht. g. De Heere weet wat in het hart is. h. Wij zuUen het hem morgen geven.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 december 1964

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 december 1964

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken