Bekijk het origineel

Voor de Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor de Jeugd

3 minuten leestijd

Beste neven en nichten,

Voordat v/e de nieuv/e raadsels geven roepen v/e eerst een hartelijk welkom toe aan onze nieuwe neef Arie Schouten te Willige-Langerak. Als antwoord op je vraag moge dienen, dat je de raadsels voor de jongeren mag nemen of die voor de ouderen. Allebei mag echter ook. Het is wel beter om die voor de jongeren en ouderen gescheiden te houden. Thans volgen de nieuv/e raadsels van:

OPGAVE 812

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Am os bestaat uit 32 letters. Zoekdittekstgedeelte met behulp van devolgende gegevens: Want bij U is de 35 41 30 16 29 19 24 des levens. Koning Asa werd toornig tegen de 40 1 26 18 36 11. Stelt uv/ leden Gode tot 21 4 32 14 39 8 43 der gerechtigheid (Rom. 3-7). 10 42 37 25 13 22 33 liet Jozef in de gevangenis opsluiten. De offeranden Gods zijn een gebroken 6 28 38 23 27 (Ps. 49-53). De 2 34 17 en de berin zullen tezamen weiden ( Jes. 9-12). De 5 9 12 15 33 7 39 zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen (Ps. 13 - 17). Immers zal een 3 14 38 31 bij U ontfermd worden (Hosea).

2. Noem de naam van: a. een weggelopen slaaf van Filémon. b. een berg uit psalm 68. c. een raadsman van David. d. de vrouv/ van stadhouder Felix. e. de vader van Mefiboseth. f. de zoon en opvolger van koning Joas van Juda. Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een v/oord, zo, dat dev/oorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Zacharia 8 tussen de verzen 1 en 10. a. Hij laat zich er heen rijden. b. Ik zal uw kinderenmorgenzien. c. Deze jongen kreeg het boek in handen. d. Wie niet sterk is, moet slim zijn. e. Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen.

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uithetboékAmos bestaat uit 45 letters. Welk tekstgedeelte v/ordt bedoeld als het volgende bekend is? 1 34 12 42 27 5 10 30 v/as de vader van Jacobus en Joharmes. Wij hebben u op de 40 15 26 19 45 gespeeld. Hij maakt Zijn 22 36 33 17 7 8 18 geesten (Ps. 102-105). Die mij, van mijner moeders 1632 44 aan, afgezonderd heeft (Gal.). Hij geeft sneeuw als 112529(Ps.). De 21 2 13 4 20 uws hoofds zijn alle geteld. 37 14 24 is het tegengestelde van glad. Die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel 3128 3 9 6 ( Rom.). 41 39 35 is het goud verdonkerd. Het 7 38 23 wordt in de schoot geworpen. 43 moet geraden worden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een v/oord, zo, dat dev/oorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Johannes 7. a. Het geloof kan nooit te veel verwachten. b. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? c. Zij hebben een ijver om God te dienen. d. God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt. e. Alzo lief heeft God de wereld gehad. f. De man heeft geen woord gesproken tot ons.

3. Maak door een andere rangschikking der letters uit: ZERODOGHARDETWINEENIA een tekstgedeelte, voorkomend in 1 Cor. 15 tussen de verzen 37 en 45.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 809 tot en met 812 mogen v/orden ingezonden aan het adres van Oom Koos, Postbus 2019, Utrecht. Op de brief moet een postzegel van 15 cent worden geplakt.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1965

De Banier | 8 Pagina's

Voor de Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1965

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken