Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

3 minuten leestijd

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt bekend gemaakt dat D.V. op zaterdag 27 februari a.s., n.m. 3 uur, vergaderd zal worden in de kerkzaal der Geref. Gemeente, Rotterdsim Zuid, Mijnsherenplein. Vragen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de secretaris, A. VIEISblom. Oostsingel 141, Delft. Tdef. 23601.

STATENKRING GOES

Bovengenoemde Statenkring hoopt D. V. op zaterdag 6 maart a.s. haar Jaarvergadering te houden bij Meijer!s Opril te Goes. Aanvang 2 uur. De secretaris hoopt een inleiding te houden over artikel 13 van het beginselprogram. Alle leden zijn hartelijk welkom.

STATENKRING HARDERWIJK APEL­ DOORN

D. V. 6 maart hoopt bovengenoemde Statenkring haar jaarvergadering te houden in het verenigingsgebouw naast de Herv. kerk te Harderwijk. Aanvang 2.15 uur n.m. Vragen of voorstellen p/a P. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. telefoon 1284.

Iedere aangesloten K.V. zende 2 afgevaardigden. Ook leden welkom.

STATENKRING TIEL-WYCHEN

Op D.V. vrijdag 26 februari 1965 zal bovenvermelde statenkring ter jaarvergadering bijeen komen in de consistorie der Ger. Gem. te Waardenburg. De aanvang is bepaald op half acht. ledere kiesvereniging zende 2 Eifgevaardigden. Leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Vragen en voorstellen moeten schriftelijk worden gedaan vóór 25 februari. Deze te richten aan de sekretaris, Kerkplein j 78 te Nederhemert.

JONGEREN-STUDIEVERB: NIGING 's-CRAVENHAGE

D.V. woensdag 3 maart 1965 zal om 8 uur de Jongeren-Studievereniging vergaderen in het CJMV-gebouw, .Keizerstraat 58 te Scheveningen.

De heer - J.C. Uithol houdt een inleiding over het onderwerp: , , De ministeriële verantwoordelijkheid in haar historische ontwikkeling naar het parlementaire stelsel".

Alle leden en belangstellenden van 18 tot 35 jaar zijn welkom. Belangstellenden kunnen een uitgebreide convocatie aanvragen bij de secretaris: A. P'raanje, Lijsterbesstraat97, 's-Gravenhage.

JEUGDVERBAND STATENKRING GOUDA

Aan de leden en belangstellenden van bovengenoemd .Jeugdverband wordt bekend gemaakt, dat de volgende vergadering zal worden gehouden op D.V. zaterdagmiddag 6 maart a.s., om drie uur in het vergaderlokaal van de kerk aan het stationsplein te Gouda. De voorzitter van het jeugdverband, de heer C.J. van Velzen, hoofd ener chr. school te Bodegraven, zal spreken over: Christelijke politiek. In deze lezing wordt ingegaan op wat enkele c.h.-en a.r. politici in het speciaalnummer van , , Wapenveld" hebben geschreven. Dhr. Van Velzen stelt daartegenover het reformatorisch getuigenis van onze partij. Eén van de discussievragen luidt: Kunnen prot.-chr. partijen beter samenwerken met de P. v.< l. A. dan met de KV. P.?

OVERIJSSEL

Het verband van vertegenwoordigers der S.G.P. in enig overheidscoUege in Overijssel, benevens degenen, die in dienst van het Rijk, provincie, gemeente en semi-overheidsinstellingen werkzaam zijn, hoopt op D.V. zaterdag 27 februari a.s., n.m. 1.30 uur, in vergadering bijeen te komen in de Bovenzaal van gebouw „Elim", Jttfferenwal te Zwolle. De agenda bevat o.m. opening door de voorzitter Ds. P.J. Dorsman. Inleiding door de heer L. van Dijk, lid van de gemeenteraad te Kampen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 februari 1965

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 februari 1965

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken