Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

DATUM STATENVERKIEZINGEN

Deze zijn vastgesteld op woensdag 23 maart 1966; de kandidaatstelling op dinsdag 8 februari 1966.

KAARTEN EN AGENDA VOORDE ALGEMENE VERGADERING.

Toegangskaarten en agenda voor de Algemene Vergadering, te houden op D.V. donderdag 24 februari 1966, kunnen worden aangevraagd bij het Partijbureau der S.G.P., Frankenslag 123, Den Haag.

Elke kiesvereniging kan 2 oranje kaarten krijgen voor 2 afgevaardigden. Voor de leden zijn witte kaarten beschikbaar. De kaarten worden gratis verstrekt Men geve ze echter uitsluitend aan leden der kiesvereniging.

De agenda kosten 5 cent per stuk. Te betalen door het insluiten van gangbare postzegds, die niet na enige tijd onbruikbaar worden, zoals het geval is md kinderzegds en gelegenhei dszegds. De agenda zijn nog niet verkrijgbaar.

Wanneer men de agenda in de vergadering der kiesvereniging wil bespreken, is het sterk aan te bevden om de vergadering bijv. in de wedi vóór die der Alg. Vergadering te beleggen. Dan weet men zeker, dat.de agenda in bezit kunnen zijn.

De partijsecretaris.

PARTIJBUREAU.

Verantwoording bijdragen.

Van de volgende kiesverenigingen werden de bijdragen ontvangen ten behoeve van het Partijbureau.

Nieuwdorp f 10, - ; Alblasserdamf20, - ; Houten f 10, 50; Lunteren f 10, - ; Ldden f 25, - ; Langerak/Nieuwpoort f 25, - ; Den Hdder f 5, - ; Tholen f 5, - ; Kampen f 10, - ; Driebergen f 15, - ; Schoonhoven f 10, - ; Harmden f2, 75; Maasdam f 5, - ; Drachtenf4, 50; Groot Ammers f 10, - ; Goes f 5, - .

Al deze kiesverenigingen namens het Hoofdbestuur hart dijk dank.

Kiesverenigingen, die voor 1965 nog geen bijdrage overmaakten, kunnen dit alsnog doen door overschrijving of storting op de postrekening van het Partijbureau no. 186302, Frankenslag 123, Den Haag.

De partijsecretaris.

STATENKRING DORDRECHT

De Statenkring „DORDRECHT" hoopt D.V. op 15 januari a.s. haar jaarvergadering te houden Plaats van samenkomst te Hardinxveld-Giessendam, in het kerkgebouw der Ger. Gemeente. Deze vergadering zal aanvangen om 15 uur. Tijdens deze vergadering zal de heer B. v.d. Graaf te Ridderkerk een rede uitspreken, getiteld: „Waakzaam".

De aangesloten kiesverenigingen wordt verzocht een tweetal afgevaardigden te zenden, terwijl belangstellenden hartelijk welkom zijn.

De besturen der kiesverenigingen ontvangen tijdig de agenda. Schriftelijke vragen of voorstellen tijdig in te dienen bij de secretaris der Statenkring, de heer C. Lagendijk, Eüandstraat 17 te Papendrecht

STATENKRING EDE

Op vrijdag 14 januari a.s. hoopt de Statenkring Ede haar jaarvergadering te houden in „Ons Huis", Telefoonweg 100, Ede. Aanvang 7.30 uur 's avonds.

De agenda vermeldt behalve de gebruikelijke jaarverslagen en bestuursverkiezing een referaat van de heer J. de Korte te Zelhem. Onderwerp: „Dreigende gevaren". Iedere kiesvereniging zende 2 afgevaeirdigden terwijl alle leden hsirtelijk wdkom zijn. Toont uw belangstelling.

STATENKRING 's-GRAVENHAGE

D.V. vrijdag 21 januari as. jaarvergadering in de vergaderzaal bij het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van 's-Gravenhage-Centrum, Breedstraat 102 (bij de Torenstraat). Aanvang 8 uur n. m. precies. Slotwoord door de heer A. Vlasblom, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. AUe leden van de Partij zijn hartelijk welkom. De ingang van de autoparkeerplaats is in de Bakkerstraat

STUDIEVERENIGING GROEN VAN PRINSTERER TE KOOTWUKERBROEK

De studievereniging Groen van Prinsterer hoopt op D.V. 11 januEiri a.s. haar jaarvergadering te houden. Vergaderplaats is de Rehobothschool aan de Kosterijweg te Kootwijkerbroek. Aanvang 7.30 uur. Op het programma staan o.a. bestuursverkiezing en jaarverslagen van penningmeester en secretaris. Verder gelegenheid tot discussie en gedachtenwisseling met leden van andere verenigingen. Ook kunnen de leden voor de vuist weg iets zeggen over bepaalde politieke onderwerpen. AUebelangsteUenden hartelijk welkom. Inlichtingen bij de secretaris: W. Verwey Jr., Jem van Schaffdaarstraat 18, Barneveld.

PROVINCIALE STUDIEKRING „UTRECHr"

De studiekring deelt mede dat zij D.V. zaterdag 15 januari 1966 hoopt bijeen te komen in net gebouw Vriendenkring „Oudwijk", Bri^ttenstraat 1 te Utrecht te 14.30 uur precies.

Als spreker hoopt dan op te treden DB. A Vergfunst van Rotterdam over het onderwerp: „Deactualiteitvan art 36der N.G.B.". De commissie hoopt dat vden deze vergadering zullen bezopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 1966

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken