Bekijk het origineel

Een woord tot de jonge kiezers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een woord tot de jonge kiezers

3 minuten leestijd

2.

In de dagen vóór verkiezingen wordt van de zijde der onderscheidene partijen al het mogelijk gedaan om stemmen voor hun lijsten te winnen.

Ook bij de Statenverkiezingen gebeurt dit weer.

Op zichzelf is daar ook niets tegen. Integendeel, men kan er niet van buiten, gezien de over het algemeen bestaande onkunde bij zeer velen, die naar de stembus worden opgeroepen, maar die zich overigens voor staatkundige zaken niet of bitter weinig interesseren.

De S.G.P. heeft dan ook steeds het grote nut van het verspreiden van verkiezingslectuur ingezien en daaraan deelgenomen.

Het komt er echter op aan, dat in die lektuur geen voorstellingen worden gegeven, die de toets der waarheid niet kunnen doorstaaiL Ook behoren er geen beloften in te worden gedaan, waarvan de vervulling tot grote schade van het land of de provincie zou zijn. Daarom dienen de kiezers wel goed uit hun ogen te kijken en zich terdege te bedenken, opdat zij door allerlei schoonklinkende woorden en leuzen niet op een dwaalspoor worden gebracht

Dit geldt wel in het bijzonder de jonge kiezers en onder hen wel heel in het bijzonder zij, die voor het eerst aan de stemming mogen deelnemen. Dat zijn dus de 21-jarige kiezers.

De jeugd toch is niet het minst ontvankelijk voor mooie woorden en schoonschijnende beloften. Zij leent daar maar al te gauw en ondoordacht het oor aan. Wanneer de één of andere partij de jonge kiezers allerlei begeerlijke zaken voorspiegelt en als het ware koeien met gouden horens in het vooruitzicht stelt, dan laat zij zich o zo gemakkelijk voor de wagen van deze partij en spannen door bij de verkiezingen haar stem er aan te geven. Nu is het wel zo, dat er met betrekking tot de verkiezing voor de Provinciale Staten niet zo veel aan te bieden valt, maar men moet wel bedenken, dat bij deze verkiezingen de landspolitiek eenbelangrijke rol speelt Dit wordt men wel gewaar als men de weekbladen der onderscheidene partijen leest en ook als men kennis neemt van verslagen van verkiezingsredevoeringen in de dagbladpers.

Het is derhalve lang niet uitgesloten dat er ook bij deze Statenverkiezingen allerlei rijke beloften worden gedaan.

De S.G.P. heeft zich hiervan steeds onthouden. Zij heeft nimmer beloften willen doen die niet in vervulling konden gaan. Aan kiezersmisleiding heeft zij zich nooit overgegeven. Dit wenst zij ook thans niet te doen.

Zij is wel steeds opgekomen voor de stoffelijke belangen, omdat deze niet verwaarloosd mogen worden, maar het zwaarste woog voor haar het beginsel. Het beginsel namelijk, dat in weinig woorden aldus kan worden uitgedrukt, dat een iegelijk verplicht is zich naar Gods Woord en Wet te gedragen. Dit beginsel geldt ook voor de overheid, die in dat Woord zo nadrukkelijk Gods dienares wordt genoemd.

Met het oog daarop bevelen wij dan ook alle kiezers, dus ook de jonge kiezers, aan om op woensdag 23 maart a.s. hun stem uit te brengen op no. 1 van de lijst der S.G.P. in hun provincie, omdat deze partij, in onderscheiding van alle anderepartijen, Gods Woord onvoorwaardelijk tot richtsnoer v£m het beleid der overheid wenst gesteld te hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1966

De Banier | 8 Pagina's

Een woord tot de jonge kiezers

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 maart 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken