Bekijk het origineel

VAN DE Parfijpenningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Parfijpenningmeester

4 minuten leestijd

25 nieuwe abonnees en ruim f 200, aan giften voor het partijwerk in de afgelopen 14 dagen.

In de voorlaatste week kwamen er slechts 6 nieuwe abonnementen binnen en een bedrag van f 18, 75 aan giften. Er was dan ook geen aanleiding om de afgelopen week een verantwoording te schrijven. De afgelopen week ging het gunstiger. Wij noteerden 19 abonnees en 10 proefadressen, alsmede een bedrag van f 190, - aan giften. Wij geven nu over beide weken de specificatie.

Ie week. De 6 abonnementen kwamen uit Arnhem, Delft, Dordrecht, Overberg, Rijssen en Westzaan. De giften verantwoord ik als volgt: K.V. Zaandam f 10, - ; fam. S te K f 5, - ; via agent A. Dekker te Aagtekerke van W. V. te A f 2, - en van NN te Af 1, 75.

2e week 19 abonnementen, waarvan 1 uit Achterberg, Axel, Dordrecht, Geldermalsen. H.I. Ambacht, Hoek, Kapelle-Biezelinge, Leersum, Oud-Beijerland, Reeuwijk, Rotterdam, Schoonhoven, Sommelsdijk en Yerseke. Voorts 5 nieuwe abonnees uit Zoetermeer, die de Banieragent G. v.d. Heiden opgaf met nog 10 pr oefadressen. Gaarne hopen wij dat diegenen, die thans hun proefnummer lezen, straks geen negatieve beslissing zuUen nemen, als hun gevraagd wordt een abonnement te aanvaarden. Wat wij steeds nodig hebben, is een gestadige uitbreiding van het abonnementental. Zo dikwijls hoor je: , , Ja, wij lezen de Banier ook hoor, maar samen met een ander", of: , , wij krijgen hem regelmatig van een ander te lezen". Het is prachtig dat in zulke gevallen de belangstelling wel blijkt, maar mooier zou het zijn en nuttiger als ieder die het betalen kan, zelf een abonnement neemt. Want niet alleen de morele steun van de lezers hebben wij nodig, maar ook de financiële steun.

Wat de giften betreft, die in de afgelopen week binnenkwamen, hiervan is de specificatie de volgende: via agent H. Top te Barneveld van NN f 5, - en nogmaals van NN f 2, 50; CM: te O f 5, - ; via agent P. Hofman te Terneuzen van NN te Hoek f 2, 50; JdB te W f 10, - (dit bedrag is gegeven ter aanvulling van de collecte van de Alg. Vergadering, daar de betrokken persoon de vergadering niet kon bijwonen. Het totaalbedrag der collecte bedraagt derhalve thans f 4.283, 19). Voorts hebben de leden der kiesver. te Akkrum een bedrag van f 150, - overgemaakt met de volgende ontboezeming: , , Leden te Akkrum due niet naar de partijdag konden en de onkosten, die er anders aan verbonden waren, nu bestemden voor verkiezingslectuur in Friesland. Wie volgt? Het is hier hard nodig". Dit geld is inmiddels voor dit doel reeds in Friesland uitgegeven, want in verscheidene Friese bladen hebben wij verkiezingslectuur in advertentievorm laten plaatsen. Wij hopen dat dan ook vele Friezen dit voorbeeld zullen volgen, opdat wij een gedeelte van de zeer hoge advertentiekosten weer in de partijkas zullen terug ontvangen. Voorts ontvangen via agent T. van Garderen te Neerlangbroek 4 giften, als volgt: van MvL te A f 1, 75; Th vdP te A f 2, 25; TV te L f 5, - ; TvG te L f 3, 50; via „De Banier" ontvangen van K te G f 2, 50.

Wij danken alle vrienden, die bij de werving van nieuwe abonnees in de afgelopen 14 dagen waren betrokken, zeer en zien gaarne lijsten met verdere proefadressen tegemoet. Zowel proefadressen alsook abonnees dienen altijd rechtstreeks te worden opgegeven aan de N.V. , , De Banier" te Utrecht en niet aan mijn huisadres, hetgeen bij abormementsopgaven nogal eens voorkomt. Men denkt dan waarschijnlijk dat ik in dienst ben bij , , De Banier", hetgeen niet het geval is. Ik werk in Rotterdam en moet iedere opgave weer naar Utrecht doorgeven.

Voorts danken wij alle gevers en geefsters voor alle bijdragen voor het partijwerk. Moge de Heere de harten maar neigen tot milddadigheid voor dit doel. Giften kunt u het beste rechtstreeks overmaken op gironummer 119560 van de penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46, Rotterdam.

R. J.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1966

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Parfijpenningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken