Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VOOR DE Jeugd

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Wij beginnen ditmaal met de nieuwe raadsels van

OPGAVE 852

Jongeren:

1. Een tekst uit het Evangelie van Lukas bestaat uit 69 letters. Zoek deze tekst met behulp van de volgende gegevens: De 29 28 22 50 58 is Mijn troon.

Die Mij 60 51 61 55 zal Ik eren. En alzo 44 13 1 47 hij jaar op jaar (1 Sam. 1).

Vele 24 66 42 64 7 56 4 21 zullen de eersten zijn.

53 3 33 23 is een veel gebruikte drank.

18 35 is een muzieknoot.

Nebucadnezar 41 49 gras als de ossen.

27 30 43 6 25 67 is een andere naam voor Beltsazar.

59 16 65 54 15 was een psalmdichter die een reus doodde.

Zij hadden niet gelet op het 62 36 46 32 21 31 der broden (Markus 6).

29 10 11 48 52 roofde van het verbannene en werd gestenigd. 8 57 26 17 69 is een mooi jaargetijde.

Maria kreeg een boodschap van de engel 40 45 38 14 9 19 68. Faulus was naar de 39 34 63 37 een vervolger der gemeente (Filip.) 5 en 12 zijn gelijke letters, die men moet raden.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Genesis 50 na vers 18.

a. Hij geeft de moede kracht.

b. Er zal wel niets van komen.

c. Ik heb het u lang geleden gezegd.

d. Wat moet ik doen om zalig te worden?

e. Door welke weg zullen wij optrekken?

f. Wij hebben het boek nog niet uit.

g. Dit is de weg, wandel in dezelve,

h. Een goede tijding uit een ver land.

3. Een tekstgedeelte uit Exodus bestaat uit 35 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is?

Voor een 20 6 27 25 35 22 zal een mirteboom opgaan (Jes. 53-56).

Hij stond tussen del72 79 15 30(Zach. 1).

Felix wilde de Joden 19 26 30 28 11 bewijzen.

En naamt u veel 33 23 15 1, zo is toch (Jer. 2).

Jozua's vader heette 16 12 24.

Het zal Tyrus en 13 18 31 8 30 verdragelijker zijn in de dag des oordeels.

En hij zette de 3 21 32 31 op zijn hoofd (Lev. 8).

Hij kon niet zingen, zijn keel was 10 15 34 14.

Richt weder op de trage 5 4 16 31 29 24 (Hebr. 12).

Ouderen:

1. Maak door een andere rangschikking der letters van: ISAIREBEKABDOMONNAHIO vier namen, welke voorkomen in Nehemia tussen de verzen 14 en 30.

2. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 39.

a. Wat zullen zij wel zeggen.

b. Want zij hebben kwaad tegen u aangelegd.

c. De mannen hebben alles onderzocht.

d. Dat Hij leefde en van haar gezien was.

e. Wat zal ik de Heere vergelden?

f. De Israëlieten waren allen in Mozes gedoopt.

g. Zij hebben mijn eigendom genomen.

h. Wij zullen het huis nooit meer zien.

i . Wat is er nog meer aan te doen?

3. Een tekstgedeelte uit de Openbaring van Johannes bestaat uit 71 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: In de stad 70 10 16 5 32 bevond zich een groot beeld van een zgn. godin.

Hoewel de schepen van 67 60 51 3 2031 gedreven worden.

Gedenkt Zijner 27 14 58 18 53 29 35 63, die Hij gedaan heeft. 17 28 23 55 26 was één der zonen van Terah.

Heere, tot wie zullen wij 44 4 30 4147 9 48 33.

De 13 37 59 12 2 zullen horen de stem des Zoons Gods.

Zingt ons één van de 46 62 57 54 65 69 6 66 Sions.

Zijn 34 25 8 43 22 zijn als een voorbijgaande schaduw.

4 9 38 1 15 mij met het brood mijns bescheiden deels.

Verkondigt onder de volken Zijn 36 24 56 7 71.

Dan zult gij van Mijn 40 45 52 • rein zijn.

Een 64 50 46 39 wordt niet gered door grote kracht.

Rubens zuster heette 11 21 2 68. De vrouw 42 19 61 Gij bij mij gegeven hebt.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 849, 850, 851 en 852 mogen worden ingezonden. Adres: Oom Koos, Postbus 2019, Utrecht.

Wie wil gaan meedoen, moet zich aanmelden en aan de voorkant van de brief het woord nieuw schrijven.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1966

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 april 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken