Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

3 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten.

Hier volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 854

Jongeren.

1. Een tekstgedeelte uit Jesajabestaat uit 28 letters. Zoek dit tekstgedeelte aan de hand van de onderstaande gegevens.

De 28 19 6 4 van Uw huis heeft mij verteerd.

27 2 10 3 13 18 5 was een koning, die in de gevangenis tot bekering kwam.

17 9 1516 22 was een koning die telkens zijn woord brak.

Tot een verberging tegen de 8 20 21 12 11 (Jesaja 2-5).

25 23 was een koning van Basan. De 24 14 7 26 die Hij tot een wo­ ning gesteld had (Ps. 78).

1 moet geraden worden.

2. Uit elk der volgende zinnen een woord te nemen, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Job 20 tussen de verzen 8 en 22.

a. Grijp het schild en de rondas.

b. Bewaar uw tong van het kwaad.

c. Job stierf oud en der dagen zat.

d. De slang nu was listiger dan al het gedierte.

è. Wie zal hem kunnen redden?

f. Wij hebben hem dikwijls gewaarschuwd.

g. Zo de Heere lust had ons te doden.

3. Noem de naam van:

a. de zoon en opvolger van koning Josafat.

b. de koning van Moab die door Ehud werd gedood.

c. de Assyrische veldheer, die de God Israels hoonde.

d. een richter die de dochter van Kaleb tot vrouw kreeg.

e. de tweede zoon van Rachel.

f. de man die Rebekka tot Izak bracht.

g. de zoon en opvolger van koning Rehabeam.

h. het land waar Abraham zijn zoon op één der bergen moest offeren.

Welke naam vormen de eerste letters der gevraagde namen?

Ouderen.

1. Maak door een andere rangschikking der letters van:

VOSFARTMAOLEVERTHARGB EDDELT

een tekstgedeelte voorkomend in Jesaja 40 tussen de verzen 1 en 12.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Ezechiël 16 na vers 25.

a. Wat moet gij hem antwoorden';

b. U zult het morgen van mij vernemen.

c. Wij weten dat al wat de wet zegt.

d. Het kind, dat gisteren hier was, is gestorven.

e. Wat heb Ik nog meer aan u te doen?

f . Zij hebben de boeken vanmorgen hier gebracht.

g. De Heere is goed en gaarne vergevend.

h. Wie ben ik en mijn huis?

3. Een tekstgedeelte uit het boek Handelingen bestaat uit 44 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp der volgende gegevens:

De Israëlieten mochten de hoeken huns hoofds niet 10 20 35 3 afscheren (Levit! 18-21).

De grootvader van Davids vader heette 13 23 9 17.

Ik maak de 31 7 18 44 1 en schep het kwaad.

Gij zijt van de 25 4 12 6 3 16 vervallen.

Laat ze niet 15 39 40 34 2 van uw ogen (Spr. 3-6).

Hun hart is vet als 22 27 42 11 32 (Ps. 119).

Hoe zijn de 41 30 38 36 26 19 gevallen (2 Sam.).

Hij heeft geen welgevallen aan de 8 14 21 37 24 des mans (Ps. 144-148).

Of zo hij ook om een 28 43 zou bidden.

33 29 is een voorzetsel. 5 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen aog niet worden ingezonden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1966

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken