Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing

4 minuten leestijd

GEWIJZIGD BERICHT

Met verwijzing naar de inleiding op de rede in dit nummer van De Banier, wordt de kiesverenigingen dringend verzocht ten spoedigste, dus vóór zaterdag 29 oktober namen van door hen geschikt geachte personen voor het Kamerlidmaatschap te zenden aan de onderstagmde adressen:

1. de sekretaris van de Provinciale Vereniging. 2. de sekretaris van het Hoofdbestuur, Frankenslag 123, Den Haag.

Kiesverenigingen in een provincie waar geen Provinciale Vereniging der S.G.P. is, kunnen namen opgeven bij de sekretaris van het Hoofdbestuur, adres zie boven. Ook uiterUjk vóór 29 oktober, liefst direkt.

Namens het Hoofdbestuur wordt er ten sterkste op aangedrongen, AsXaUe kiesverenigingen aan het opgeven en inzenden van namen meedoen.

BESTUREN PROVINCIALE VERENIGINGEN

Gewijzigd bericht

De besturen van de Provinciale Verenigingen wordt hierbij verzocht er voor zorg te dragen, dat er in de eerste week van november een provinciale vergadering wordt gehouden, waarin de groslijsten worden opgemaakt.

Voorts dat de groslijsten direkt na het opmaken bij het Partijbureau, adres zie boven, worden ingezonden.

De Partij sekretaris

NAJAARSVERGADERING VAN HET LANDELIJK VERBAND STUDIEVERENIGINGEN

Zaterdagmiddag, 22 oktober D.V. zal dit Verband in najaeirsvergadering bijeenkomen. Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen, dat de bekende Papoea-leider, de hoogedelgestrenge heer M.W. Kaisièpo, die in Delft verblijft, die middag zal spreken over het onderwerp: „Recht en vrijheidvoor mijn volk". De heer Kaisièpo, die President is van de Hoge Raad voor de Volksvertegenwoordiging van West Papua - West Melanesia, hoopt o.m. aandacht te schenken aan de huidige toestand op WestNieuw-Guinea, het zelfbeschikkingsrecht van de Papoea's en de volksstemming, die volgens de akkoorden van New York in 1969 moet worden gehouden. Zijn eigen visie als Papoea op al deze dingen, zal de inleider duidelijk naar voren brengen.

Wij hopen dat velen deze belangwekkende vergadering zullen bijwonen. U ontvangt informatie uit de eerste hand van deze Papoea-leider in ballingschap. Naast de leden zijn dan ook belangstellenden, en met name de jongeren, hartelijk welkom. De vergadering zal gehouden worden in Hotel Smits, Vredenburg 14 te Utrecht en begint om 2.15 uur. Voor regelmatige toezending van onze convocaties kunt u zich richten tot de sekretaris van het L.V.S.G.S.: de heer M. Golverdingen, Dorpsstraat 28, Meliskerke (Zld.).

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt medegedeeld, dat D.V. de vergadering zal gehouden worden op zaterdag 5 november a.s., n.m. 2.45 uur, in de kerkzaal van de Geref. Gemeente Rotterdam-Zuid. Vragen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris, A Vlasblom, Oostsingel 141, Delft. Tel. 23601.

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen in Zuid-HoUand wordt medegedeeld, dat D.V. de Algemene Vergadering zal gehouden worden op zaterdag 12 november a.s., n.m. 2 uur, in de kerkzaal der Geref. Gemeente Rotterdam-Zuid. Convocaties komen nog. Vragen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft Tel. 23601.

PROV. AFD. NOORD-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen en belauighebben den in Noord-Holland wordt medegedeeld dat op D.V. zaterdag 5 november onze najaarsvergadering zal worden gehouden, des middags om 2.30 uur. Deze vergadering wordt gehouden in hotel „Polen", Rokin 14 te Amsterdam (10 min. vanaf het Centraal Station).

Het bestuur verwacht een getrouwe opkomst

VERBAND VAN RAADSLEDEN UIT DE STATENKRINGEN TIEL, WYCHENEN ELST IN DE PROVINCIE GELDERLAND

Vergadering D.V. zaterdag 29 oktober a.s., n.m. 2 uur in de Rehobothschool te Geldermalsen. AUe raadsleden en voorts ieder die in dienst is van rijk, provincie, gemeente en semloverheidsinstellingen, worden vriendelijkuitgenodigd deze vergadering te bezoeken.

PROV. VERENIGING ZEELAND

De Prov. Ver. Zeeland hoopt D.V. zaterdag 26 november 1966 te vergaderen in Schuttershof te Goes, om 2 uur. Agenda's worden t.z.t aan de K.V. toegezonden.

De K.V, wordt dringend verzocht vóór 15 november aan de sekretaris van de vereniging C. Boender, Molenvlietsestraat 40, Tholen, namen op te geven van door hen geschikt geachte personen voor de kandidatenlijst Tweede Kamer.

De Partijvoorzitter hoopt aanwezig te zijn.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 19 november a.s. hoopt bovengenoemde vereniging haar najaar.svergadering te houden. De secretarissen der aangesloten kiesverenigingen wordt dringend verzocht de namen voor de kandidaten der Tweede Kamer vroegtijdig in te zenden. Nadere aankondiging der vergadering volgtnog.

W. Kroon, secr. Hoogstraat 8, Nijkerk.

STATEN KRING HARDERWIJK-APELDOORN

D.V. zaterdag 29 oktober hoopt bovengenoemde statenkrmg haar najaarsvergadering te houden. Plaats van samenkomst het verenigingsgebouw naast de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2.15 uur n.m. De afgevaardigden en zo mogelijk ook de leden worden aangespoord hierbij aanwe­ zig te zijn.

w. Kroon, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1966

De Banier | 8 Pagina's

Kandidaatstelling Tweede-Kamerverkiezing

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken