Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Partijnieuws

3 minuten leestijd

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

In afwijking van de reeds genoemde datum, zal het verband van raadsleden samenkomen D.V. op zaterdag 12 november, n.m. 2.45 uur op dezelfde plaats.

PROV. VERENIGING NOORD-BRABANT

Zaterdag 29 oktober des middags 3.15 uui a.s., zal bovengenoemde vereniging vergideren in het gebouw Rehoboth te Raamsdonksveer. De agenda bevat enkele huishoudelijke punten, kandidaatsstelling leden Tweede Kamer en afvaardiging vertrouwensvergadering. Verzocht wordt de lijst met namen voor de samenstelling groslijsten mee te brengen.

STATENKRING LEIDEN

Genoemde Statenkring hoopt D.V. 5november a.s., n.m. 3 uur, in de zaal van de Geref. Gem. te Leiden de jaarvergadering te houden. Iedere kiesvereniging draagt zorg voor twee afgevaardigden, terwijl tevens alle leden hartelijk welkom zijn. Het bestuur rekent op flinke opkomst.

STATENKRING HARDERWIJK/ APELDOORN GEWIJZIGD BERICHT

D.V. zaterdag 19 november a.s. hoopt bovengenoemde statenlcring haar najaarsvergadering te houden. Plaats van samenkomst het verenigingsgebouw naast de Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2.15 uur n.m. De afgevaardigden en zo mogelijk ook deleden wordt verzocht hierbij aanwezig te zijn. Vragen en voorstellen te zenden aan de sekretaris W. Kroon, HoogstraatS, Nijkerk.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND GEWIJZIGD BERICHT

D.V. zaterdag 29 oktober, n.m. 2 uur, hoopt bovengenoemde vereniging haar najaarsvergadering te houden. Agenda's voor deze vergadering zijn reeds verzonden. Plaats van samenkomst het gebouw der Volksuniversiteit, Coehoornstraat 11 (achter het Haarhuis) te Arnhem. Daar de provinciale groslijst voor de Tweede Kamerverkiezing dan vastgesteld wordt, wordt de afgevaardigden verzocht iiierbij aanwezig te zijn. Ook de leden zijn hartelijk welkom.

Het bestuur.

ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat D.V. de algemene vergadering, die eerst op 12 nov. a.s. was vastgesteld, nu is vervroegd. Oorzaak: vervroegde verkiezingen. Deze wordt nu gehouden a.s. zaterdag 29 oktober, op dezelfde plaats. Kiesverenigingen, die hun kandidatenlijsten nog niet konden inzenden, kunnen deze meebrengen, zodat de groslijst toch kan worden opgemaakt. De vergadering begint om 2.30 uur n.m.

PROV. VERENIGING OVERUSSEL JAARVERGADERING

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. 29 oktober 1966, aanvang 14.00 uur, in jaarvergadering bijeen te komen in de bovenzaal van het gebouw „Elim", Jufferenwal te ZwoUe. De agendabevato.m.: Openingdoor de voorzitter, Ds. P. J. Dorsman; vaststelling groslijst voor de a.s. Tweede Kamerverldezing (art. 10 Statuten der SGP); verkiezing afgevaardigden naar de vertrouwensvergadering. ledere Ides vereniging zende twee afgevaardigden, terwijl ieder lid, geestverwant en belangstellende, van harte welkom is. Vrienden, kent uw plicht en bezoekt in groten getale deze belangrijke vergadering.

PROV. VER. ZEELAND

De Prov. Ver. Zeeland zal niet op zaterdag 26 nov. a.s. vergaderen, zoals in de vorige Banier vermeld is, maar op D.V. zaterdag 29 oktober 1966 in Schuttershof te Goes, om 2 uur. Agenda's zijn aan de Idesverenigingen verzonden.

PROVINCIALE KIESVERENIGING „UTRECHT"

Bovenstaande provinciale vereniging hoopt D, V. zaterdag 29 oktober a.s. te vergaderen in het Gebouw Vriendenkring „Oudwijk", Brigittenstraat 1 te Utrecht. Acinvang te 14.30 uur precies.

AUe aangesloten kiesverenigingen worden dringend verzocht 2 afgevaardigden te zenden. Op deze vergadering dient de groslijst te worden vastgesteld voor de a.s. verldezrng van de leden van de Tweede Kamer. Gezien de kabinetscrisis dient spoed betracht te worden met het samenstellen van de definitieve kandidatenlijst. Daartoe zal een extra vertrouwensvergadering worden gehouden op D.V. zaterdag 5 november a. s.

PROV. AFF. NOORD-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen en belanghebben den in Noord-HoUand wordt medegedeeld dat op D.V. zaterdag 5 november onze najaar.svergadering zal worden gehouden, des middags om 2.30 uur.

Deze vergadering wordt gehouden in hotel „Polen", Rokin 14 te Am.sterdain (10 min. vanEif het Centraal Station). Het bestuur verwacht een getrouwe opkomst

VERBAND VAN RAADSLEDEN UIT DE STATENKRINGEN TIEL, WYCHENEN ELST IN DEPROVINCIEGELDERLAND

Vergadering D.V. zaterdag 29 oktober a.s., n.m. 2 uur in de Rehobothschool te Geldermalsen.

AUe raadsleden en voorts ieder die in dienst is van rijk, provincie, gemeente en semioverheidsinstellingen, worden vriendelijk uitgenodigd deze vergadering te bezoeken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 oktober 1966

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 oktober 1966

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken