Bekijk het origineel

VAN DE Porfijpenningmeesfer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VAN DE Porfijpenningmeesfer

4 minuten leestijd

Afgelopen 14 dagen 27 nieuwe abonnees,

f 363, 05 giften voor de partijkas. In de voorlaatste week noteerden wij 13 nieuwe abonnementen. Ze kwamen uit de volgende plaatsen:

1 uit Goedereede, 's-Gravenhage, Groenekan, Middelburg, Ridderkerk, Rotterdam, Rijssen, Oost-Souburg, Stavenisse, Terborg, Utrecht, Woerden en Zwaagwesteinde.

In de afgelopen week boekten wij er 14, en wel als volgt:1 uit Est, Giessenburg, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Hasselt, Hoevelaken, Noorden, Staphorst, IJsselmuiden. Zetten, ZwoUe, Zijderveld. 2 uit Maarsbergen.

Uit Woudrichem ontvingen wij nog 5 proefadressen. Wij danken alle vrienden, die bij de werving van deze abonnees waren betrokken. Gaarne hopen wij, dat die vriend in Woudrichem ons na afloop van de proefperiode 5 abonnees kan opgeven. Van iemand uit V. kreeg ik een brief met kritiek en adviezen ten aanzien van de propagandavoering bij verkiezingen. De brief begon ongeveer met kritiek op het strooibiljet. Hét was te compact geschreven en de inhoud had meer summier puntsgewijze moeten worden aangegeven. Natuurlijk is alles voor verbetering vatbaar, maar het is mij niet mogelijk om uw brief van 71/2 blz. door te worstelen. Deze is veel compacter geschreven dan het strooibiljet. Voorlopig is deze zaak niet acuut, want mocht er aan het eind van het jaar b.v. Kamerontbinding met opnieuw verkiezing voor de deur staan, dan missen we ten enenmale het geld voor een propaganda van enige omvang. En als dit niet het geval is en het komende kabinet zijn tijd uitdient, komt dezezaak pas na 4 jaar weer aan de orde.

Een sympathieke brief kreeg ik uit Friesland, waarin een vriend mij vraagt zodra de gelden voor de gehouden verkiezing er zijn, een grootscheepse aktie te gaan voeren om een kapitaal te gaan vormen voor uitbreiding van De Banier, dus meer pagina's en geleidelijk te komen tot verschijning 2 x per week enz., waarbij hij nog extra schrijft: met behoud van de predikbeurten. Nu, deze zaak heeft onze aandacht. Op de Alg. Vergadering in Utrecht kwam deze zaak weer eens aan de orde. De Hoofdredacteur van , , De Banier" heeft gezegd, dat hij gaarne artikelen voor ons blad wil ontvangen van vrienden uit de partij, die hiervoor de bekwaamheid bezitten. Dus vrienden, werkt nu zelf eens mee. Velen wülen De Banier wat-aantrekkehjker hebben, wat de artikelen betreft. Stuurt dan ook eens een bijdrage op dit gebied. Onder Ds. Zandt werd destijds hetzelfde geluid gehoord. De gemeentelijke Kiesver. te Rotterdam drong krachtig aan op het schrijven van interessante artikelen. Ds. Zandt heeft destij ds aan het G. KV. in Rotterdam uitdnikkelijk laten vragen om zelf van tijd tot tijd artikelen te zenden. Nimmer is er echter iets ontvangen. Wat nu de Friese briefschrijver betreft, moet ik hem wel teleurstellen, want voorlopig neem ik aan, dat ik tot het einde van dit jaar een beroep op de vrienden moet doen om aan al onze verphchtingen te voldoen, voortvloeiend uit de propagandavoering in februari. Meer dan f 8.000, werd aan advertentiekosten uitgegeven.

In de afgelopen 14 dagen kwam f 363, 05 binnen tot versterking van de partij middelen. Wij verantwoorden deze giften als volgt:

Ie week: Via agent J. de Vos van WS te NadIJ f2, 50; Kiesver. St. Annaland f 49, - ; via „De Banier" ontvangen via agent Donk f 4, 25; GHZ te C f 2, - ; NN te G f 10, - ; NB te GA f5, - .

Voorts een gift alsnog gegeven voor de koUekte Alg. Vergadering van HV te E f 2, 50.

2e week: Kiesver. Zwaagwesteinde f 115, - ; kiesver. Nieuwe Tonge f 10, - ; kiesver. Barendrecht f 50, - ; kiesver. Hardinxveld-Giessendam f 75, - ; FPB te H f 5, - ; AB te OadIJ f 10, - ; via De Banier ontvangen van LdJ te L f 4, - ; AR te L f 4, - ; AP te L f 2, 50; JS te M f 5, 50.

Tenslotte ook deze week nog een nagift voor de koUekte van iemand, die niet aanwezig kon zijn, en wel WW te A f 6, 80.

Wij danken alle gevers en geefsters zeer en blijven erkentelijk voor verde­ re aanvulling. Het gironummer is 119560 van de Penningmeester der S.G.P. ten name van C. Jansen, Schiebroekselaan 46b, Rotterdam.

R. J.

R

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1967

De Banier | 8 Pagina's

VAN DE Porfijpenningmeesfer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1967

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken