Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

4 minuten leestijd

RIDDERKERK EN OMSTREKEN

Op D.V. vrijdag 8 maart a.s. zaleen gekombineerde vergadering worden gehouden van de Studiever. „De Politieke Christen" en de kiesverenigingen uit de omgeving.

Het Tweede Kamerlid, Ir. H. v. Rossum, zal alsdan een politieke rede uitspreken, waarin wellicht diverse aktuele vraagstukken bijzondere aandachtzullenkrijgen. Aansluitend gelegenheid tot diskussie. Aanvang 19.45 uur.

Plaats van samenkomst: Gebouw „Obadja", nabij de (Ned. Herv.) Singelkerk. Leden en belangstellenden worden bij deze tot bijwoning van deze bijeenkomst hartelijk uitgenodigd.

STATENKRING TIEL-WIJCHEN

Bovengenoemde Statenkring zal D.V. donderdag 14 maart a.s. voor het houden der jaarvergadering bijeen komen in de konsistoriekamer der Geref. Gem. te Waardenburg. Aanvang 7.30 uur.

ledere K.V. zende twee afgevaardigden (wat statutair verplicht is). AUe belangstellenden zijti hartelijk welkom.

De heer W. van Oostrum te z uUichem hoopt een onderwerp te houden, getiteld: De S.G.P. en de problemen van deze tijd. Vragen en voorstellen vóór 14 maart schriftelijk te richten aan de sekretaris, A. Mol, Kerkplein 2 te Nederhemert.

STATENKRING OOST-OVERIJSSEL

D.V. donderdag 14 maart a.s. hoopt de Statenkring Oost-Overijssel haar voorjaarsvergadering te houden te Wierden in het kerkgebouw van de Geref. Gem. aan de Vriezenveenseweg. Aanvang 7.45 uur.

Agenda: o.a. jaarverslagen en bestuursverkiezing. In verband met het 50-jarig bestaan der S.G.P. hoopt de voorzitter, deheer J. de Rooy te Rijssen, te spreken over: „Na 50 jaar dezelfde strijd" (50 jaar S.G.P.). Elke aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Laat door uw bezoek aan deze jubileumvergadering uw belangstelling voor de S.G.P.-beginselen blijken. AUe belangstellenden hartelijk welkom.

Het bestuur

HOEKSE WAARD

De kiesvereniging in de Hoekse Waard maakt onze jongeren erop attent dat D.V. zaterdag 2 maart n.m. 3 uur, in het verenigingsgebouw „De Rank", Kerkstraat 11, Klaaswaal hoopt te spreken de heer G. Roodbeen van Rijswijk over „Oprichting studievereniging voor jongeren". AJle jongeren en belangstellenden worden verwacht.

STATENKRING HARDERWUK-APELDOORN

D.V. zaterdag 16 maart a.s. hoopt bovengenoemde statenkring haar jaeirvergadering te houden in het verenigingsgebouw naast de Nederlands Hervormde Kerk te HEirderwijk. Aanvemg 2.15 uur n.m.

De aangesloten kiesverenigingen zenden twee Eifgevaardigden. Ook belangstellenden harteUjk welkom.

Vragen en voorstellen tijdig te sturen aan de sekretaris: W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk.

STATENKRING GOUDA

D.V. zaterdag 2 maart a.s., n.m. 2.30 uur, hoopt de Statenkring haar jaarvergadering te houden in de vergaderzaed van de Geref. Gem. (Spoorlaan) te Gouda. ledere kiesvereniging, ressorterend onder deze Statenkring, gelieve twee afgevaardigden te zenden, terwijl ieder lid der partij welkom is. Vragen en/of voorstellen voor deze vergadering worden gaarne ingewacht voor eind febr. bij de sekretaris der Statenkring Gouda, C Bos, Biezen 74, Boskoop.

STATENKRING RIDDERKERK

De kiesverenigingen op de eilanden Goeree en Overflakkee, Usselmonde, Hoeksche Waard en Voorne en Putten worden attent gemaakt op de jaarvergadering, weUce gehouden zal worden D.V. zaterdag 24februari a.s., des n.m. 3 uur, in hetVereen.gebouw „De Rank", Kerkstraat 20 te Klaaswaal. Na de huishoudelijke zaken zal Ds. Verkade, Herv. pred. te Nieuwe Tonge, een slotwoord spreken.

Elke kiesvereen. wordt verzocht twee leden naar deze vergadering af te vaardigen en alle leden tot bezoek op te wekken.

SCHIEDAM

SCHIEDAM De kiesvereniging der S.G.P. „Groen van Prinsterer" te Schiedam hoopt D.V. woensdag 28 februari a.s. om 8 uur een ledenvergadering te houden in het Geref. Jeugdhuis (bovenzaal). Lange Haven 97 (ingang Vismarkt).

Alsdan hoopt te spreken de heer F. Th. Roeters van Lennep, wel bekend door de vele spreekbeurten, die hij voor onze kiesverenigingen heeft gehouden toen hij nogin Nederland woonde. De heer Van Lennep is verleden jaar augustus namelijk naar Tour-la-Peilz in Zwitserland verhuisd, zodat hij nu niet meer geregeld spreekbeurten voor de S.G.P. kan houden. Nu hij echter een week naar Nederland komt, hoopt hij dan voor de afdeling Schiedam te spreken over het onderwerp: Moreel verval oorzaak der ekonomische en politieke ineenstorting.

Alle leden, maar ook die van naburige kiesverenigingen wordt dringend verzocht op te komen.

FRIESLAND

De jaarvergadering van de kiesverenigingen in Friesland zal D.V. gehouden worden op vrijdag 1 maart, n.m. 7.30 uur, in de zaal v£m het Oranjehotel, tegenover het station e Leeuwarden. Agenda's worden aan de KV. toegezonden. Spreker van deze avond: Ir. Van Rossum, lid der Tweede Kamer,

ledere K.V. zende 2 afgevaardigden. Verder verwachten we een grote opkomst.

PROV. VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 24 februari hoopt bovengenoemde vereniging haar jaarvergadering te houden in het kultureel cenrum „De Coehoorn" in de Coehoornstraat 11 te Arnhem t.o. Stationsingang.

Aanvang 2 uur n.m.

Elke aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Ook belangstellende leden zijn hartelijk welkom.

STUDIEKONFERENTIE ONTWIKKELIN GSH ULP

D.V. vrijdag 23 en zaterdag 24 februari houdt het L.V. van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen een studiekonferentie over „Ontwikkelingshulp". Vrijdagavond om 19.30 uur spreekt de heer C. Fahner, zaterdagmorgen om 10.00 uur Ir. H. van Rossum. z aterdagmiddag is er een forumbespreking. Dit zal plaats hebben in het Grand Hotel „De Witte van Haamstede", Kloosterweg 60 te Haamstede. De kosten bedragen f 18, - ; voor de zaterdag alleen f 9, 50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 1968

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 1968

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken