Bekijk het origineel

Partijnieuws

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijnieuws

3 minuten leestijd

KIDDERKEkK EN OMSTREKEN

Op D.V. vrijdag 8 maart a.s. zaleengekombineerde vergadering worden gehouden van de Studiever. „De Politieke Christen" en de kiesverenigingen uit de omgeving.

Het Tweede Kamerlid, Ir. H. v. Rossum, zal alsdan een politieke rede uitspreken, waarin wellicht diverse aktuele vraagstukken bijzondere aandacht zullen krijgen. Aansluitend gelegenheid tot diskussie. Aanvang 19.45 uur.

Plaats van samenkomst: Gebouw„Obadja", nabij de (Ned. Herv.) Singelkerk. Leden en belangstellenden worden bij deze tot bijwoning van deze bijeenkomst hartelijk uitgenodigd.

STATENKRING TIEL-WIJCHEN

Bovengenoemde Statenkring zal D.V. donderdag 14 maart a.s. voor het houden der jaarvergadering bijeen komen in de konsistoriekamer der Geref. Gem. te W'aardenburg. Aanvang 7.30 uur.

ledere K.V. zende twee afgevaardigden (wat statutair verplicht is). AUe belangstellenden zijn hartelijk welkom.

De heer W. van Oostrum te z uilichem hoopt een onderwerp te houden, getiteld: De S.G.P. en de problemen van deze tijd. Vragen en voorstellen vóór 14 maart schriftelijk te richten aan de sekretaris, A. Mol, Kerkjplein 2 te Nederhemert.

STATENKRING OOST-OVERIJSSEL

D.V. donderdag 14 maart a.s. hoopt de Statenkring Oost-Overijssel haar voorjaarsvergadering te houden te Wierden in het kerkgebouw van de Cïeref. Gem. aan de Vriezenveenseweg. Aanvang 7.45 uur.

Agenda: o.a. jaarverslagen en bestuursverkiezing. In verband met het 50-jarig bestaan der S.G.P. hoopt de voorzitter, deheer J. de Kooy te Kijssen, te spreken over: „Na 50 jaar dezelfde strijd" (50 jaar S.G.P.). Elke aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Laat door uw bezoek aan deze jubUeumvergadering uw belangstelling voor de S.G.P.-beginselen blijken. Alle belangstellenden hartelijk welkom.

Het bestuur

HOEKSE WAARD

De kiesvereniging in de Hoekse Waard maakt onze jongeren erop attent dat D.V. zaterdag 2 maart n.m. 3 uur, in het verenigingsgebouw „De Rank", Kerkstraat 11, Klaaswaal hoopt te spreken de heer G. Roodbeen van Rijswijk over „Oprichting studievereniging voor jongeren". Allejongeren en belangstellenden worden verwacht.

STATENKRING HARDERWUK-APELDOORN

D.V. zaterdag 16 maart a.s. hooptbovengenoemde statenkring haar jaarvergadering te houden in het verenigingsgebouw naast de Nederlands Hervormde Kerk te Harderwijk. AanvEmg 2.15 uur n.m.

De aangesloten kiesverenigingen zenden twee afgevaardigden. Ook belangstellenden httrteüjk welkom.

Vragen en voorstellen tijdig te sturen aan de sekretaris: W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk.

STATENKRING GOUDA

D.V. zaterdag 2 maart a.s., n.m. 2.30 uur, hoopt de Statenkring haar jaarvergadering te houden in de vergaderzaal van de Geref. Gem. (Spoorlaan) te Gouda. ledere kiesvereniging, ressorterend onder deze Statenkring, gelieve twee afgevaardigden te zenden, terwijl ieder lid der partij welkom is.

VERBETERD BERICHT RIDDERKERK EN OMSTREKEN

Op D.V. maandag 18 maart a.s. zal een gekombineerde vergadering worden gehouden van de Studiever. „De Politieke Christen" en de kiesverenigingen uit de omgeving.

Het Tweede Kamerlid, Ir. H. v. Rossum, zal alsdan een politieke rede uitspreken, getiteld: „ Hegeren bij de gratie Gods".

Aansluitend gelegenheid tot diskussie. Aanvang 19.45 uur.

Plaats van samenkomst: Vergaderzaal van de (Ned. Herv.) Goede Herderkerk, Burg. de Leeuwstraat te Ridderkerk.

Leden en belangstellenden worden bij deze tot bijwoning van deze bijeenkomsthartelijk uitgenodigd.

FRIESLAND

De jaarvergadering van de kiesverenigingen in Friesland zal D.V. gehouden worden op vrijdag 1 maart, n.m. 7.30 uur, in de zaal van het Oranjehotel, tegenover het station e Leeuwarden. Agenda's worden aan de KV. toegezonden. Spreker van deze avond: Ir. Van Rossum, lid der Tweede Kamer.

ledere KV. zende 2 afgevaardigden. Verder verwachten we een grote opkon^t.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 februari 1968

De Banier | 8 Pagina's

Partijnieuws

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 februari 1968

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken