Bekijk het origineel

Uit de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

3 minuten leestijd

Ds. Abma in twee kommissies

Voordat de beide Kamers der Staten-Generaal met het oog op de opening van de nieuwe zitting in verenigde vergadering op 17 september bijeen kwamen, had er op zaterdag 14 september des middags om 3 uur ook reeds een verenigde vergadering plaats gehad.

Toen vond namelijk de sluiting van de zitting 1967/1968 plaats, wat als regel namens de Koningin door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gedaan.

Ook bij deze gelegenheid wordt deze Minister in-en uitgeleid door een kommissie, welke door de voorzitter der Eerste Kamer wordt benoemd uit de leden der Eerste en Tweede Kamer. Ditmaal werd ook de S.G.P.-fraktie er in betrokken doordat één van haar leden, namelijk Ds. Abma, er deel van uitmaakte.

Nadat Minister Beernink, voorafgegaan door de Kommissie, achter de ministerstafel had plaats genomen, sprak hij de volgende sluitingsr ede uit:

„Hare Majesteit de Koningin heeft mij machtiging verleend de huidige zitting van de Staten-Generaal in haar naam te sluiten. De afgelopen zittingsperiode heeft zich gekenmerkt door de grote verscheidenheid en de omvang van de voorstellen door de regering aan u gedaan of aanuwinitiatiefontsproten. In internationaEil verband zijn belangrijke kontakten gelegd en onderhouden. Het thans achter ons liggende tijdvak heeft dan ook opnieuw hoge eisen gesteld aan uw werkkracht en energie. Hare Majesteit heeft mij verzocht u dank te zeggen voor de ijver en toewijding, ook in deze periode bij de behartiging van 's lands belangen getoond. In naam van H.M. de Koningin verklaar ik deze zitting van de Staten-Generaal te zijn gesloten".

Bij aankomst op het Binnenhof had de Minister de bereden Rijkspolitie, een afdeling van de Opleidingsschool van de Rijkspolitie te Hom en de 85 man tellende Rijkspolitiekapel geïnspekteerd.

Zijne Excellentie werd na het uitspreken zijner rede uitgeleid door de kommissie voornoemd.

In de kommissie voor het in-en uitleiden van H.M. de Koningin, Z.K.H. Prins Bernhard, Prins Claus, Prinses Margriet en haar echtgenoot, alsmede Prinses Christina op 17 september, was door de voorzitter der Eerste Kamer ook thans weer Ds. Abma benoemd. De S.G.P.-fraktie werd dus wel goed bedeeld, wat zeer te waarderen is, temeer daar de S.G.P. beginselen voorstaat, die door de grote meerderheid der Kamers niet worden gedeeld. In delandenachterhetijzeren gordijn zou de S.G.P. geen gelegenheid krijgen om haar beginselen uit te dragen. Sterker nog: ze zou niet eens mogen bestaan. Pogingen tot oprichting zouden onverbiddelijk gestraft worden met deportatie naar Siberiëof in de satellietlanden naar werkkampen of gevangenis, zo al niet erger.

Bij het betreden van de Ridderzaal te circa één uur werden de vorstelijke personen door deleden der kommissie ontvangen en vervolgens door deze leden naar de bestemde plaatsen geleid. Voorop gingen de Ceremoniemeester, vier Kamerheren, de Opperkamerheer, dan twee aan twee Ds. Abma en de heer Dijkstra (D'66), achter hen de heren Van Bennekom (A.R.) en Bode (C.H.), waarna H.M. de Koningin, Prins Bernhard ieder met een lid der kommissie aan hun zijde met de emdere vorstelijke personen naar de voor hen bestemde plaatsen werden geleid.

Nadat de Koningin de troonrede had uitgesproken riep de Voorzitter, Prof. Mazure, „Leve de Koningin", wat door een driewerf , , hoera" door de vergadering werd beantwoord.

Vervolgens werden H. M. de Koningin en de andere vorstelijke personen door de kommissie uitgeleide gedaan, nadat zij zich eerst in de wachtkamer met de leden der kommissie nog enige ogenblikken onderhouden hadden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 1968

De Banier | 8 Pagina's

Uit de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 september 1968

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken