Bekijk het origineel

DE ALGEMENE VERGADERING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE ALGEMENE VERGADERING

3 minuten leestijd

Zoals reeds eerder werd vermeld, is de datum der Algemene Vergadering bepaald op

donderdag 12 februari 1970

Ze zal niet meer plaats hebben in Tivoü, maar in het nieuwe Congresgebouw te Utrecht.

Daar de datum circa 10 a 12 dagen vroeger is dan gewoonlijk, achtte het Hoofdbestuur het noodzakelijk om ook de Hoofdbestuursvergadering en de Vertrouwensvergadering, die aan de Algemene Vergadering voorafgaan, eerder dan gewoonlijk te doen plaats vinden. Hiermede in verband is het nodig, dat ook de

vragen en voorstellen

der kiesverenigingen vroeger worden ingediend. Als uiterste datum waarop de vragen en voorstellen bij het Partijbureau moeten binnen zijn, is daarom gesteld op: vrijdag 31 oktober 1969. Wat na die datum binnenkomt, kan niet meer op de Hoofdbestuursvergadering in behandeling komen. Adres Partijbureau: Frankenslag 123, Den Haag.

De besturen der kiesverenigingen wordt derhalve aangeraden in september/ oktober te vergaderen, opdat vragen en/of voorstellen vóór 31 oktober te bestemder plaats zijn.

STATENKRING LEIDEN

Eventuele vragen en voorstellen van de plaatselijke kiesverenigingen, behorende bij de statenkring Leiden, dienen ingezonden te worden vóór D.V. 1 oktober 1969 aan de sekretaris, P. Maas, Peter van Anrooystraat 43, Leiden.

ROTTERDAM

De gezamenlijke kiesverenigingen van Rotterdam Zuid hopen D.V. op dinsdag 14 oktober een forumavond te houden in het wijkgebouw der Ned. Herv. Kerk, Cillaarshoekstr. 1. Aanvang 8 uur. Plm. 5 minuten van metrostation Maashaven.

Forumleden hopen te zijn; Ds. Abma, Gouda, dhr. Van Dis Jr., Rotterdam, dhr. Van den Berg, Veenendaal, dhr. Kleinbloesem, Rotterdam en dhr. Vlasblom, Delft.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Bovengenoemd verband van vertegenwoordigers in enig openbaar kollege en hun opvolgers op de lijst, worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen, die D.V. gehouden zal worden op zaterdag 20 september, n.m. 2.45 uur in één der zalen van het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Rotterdam Zuid.

In verband met de verkiezingen van bestuursleden worden de leden verzocht aanwezig te zijn.

Voorstellen en vragen worden gaarne ingewacht bij de sekretaris, A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft. Telef. 23601.

WALCHEREN

Op vrijdag 26 september a.s. zal D.V. de Jongerengroep weer bijeenkomen in de bovenzaal van de kerk der Geref. Gem. in de Segeersstraat te Middelburg, 's avonds om half acht. Het hoofdbestuurslid dhr M. Golverdingen zal dan spreken over „Oog in oog met D'66". Belangstellenden uit geheel Walcheren zijn van harte welkom, vooral diegenen tussen 16 en 35 jaar.

FORUMAVOND EILAND THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND

De Statenkringvereniging der S.G.P. in de kieskring Tholen belegt D.V. maandag 6 oktober 1969 in het Holland Huis te Scherpenisse een forumavond voor het eiland Tholen en Sint- Philipsland. Aanvang half acht.

In het forum hebben zitting: de Tweede Kamerleden Ds. H. G. Abma van Gouda en Ir. H. van Rossum van Zeist, alsmede de Zeeuwse Statenleden A. Maljaars van Goes en R. van Ommeren van Zierikzee. In de pauze gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen. Alle leden worden verwacht. Ook belangstellenden en inzonderheid onze jonge mensen zijn van harte welkom.

De Partijsekretaris,

Ir. C. N. van Dis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 september 1969

De Banier | 8 Pagina's

DE ALGEMENE VERGADERING

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 september 1969

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken