Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

STATENKRING WALCHEREN

Bovengenoemde Statenkring organiseert in samenwerking met de Kiesvereniging Middelburg op D.V. donderdag 12 maart a.s. een forumbijeenkomst. Medewerkers zijn; Ir. H. v. Rossum (lid Tweede Kamer), C. Boender en A. Maljaars (Statenleden) en M. Golverdingen (lid Hoofdbestuur). De bijeenkomst zal worden gehouden in de hal van de Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat in de Stromenwijk. Aanvang half acht. Alle leden en belangstellenden in de provincie Zeeland zijn van harte welkom.

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

D.V. zaterdag 21 februari a.s. hoopt bovengenoemde vereniging haar jaarvergadering te houden. Plaats van samenkomst is het „Kultureel Centrum", Coehoornstraat 11 (achter het Haarhuis) te Arnhem. Aanvang 2 uur n.m. Op deze jaarvergadering hoopt o.a. de heer J. de Rooy uit Rijssen een referaat te houden, met als onderwerp: „Ons beginsel vandaag". Voor deze belangrijke bijeenkomst vlak voor de Statenverkiezing wordt iedere kiesvereniging opgewekt twee afgevaardigden te zenden. Ook de andere leden zijn hartelijk welkom. Vragen of voorstellen voor deze vergadering in te zenden bij de sekretaris op onderstaand adres: W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

VERKIEZINGSBIJEENKOMST VOOR THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND

Met het oog op de aanstaande Statenverkiezingen belegt de Statenkringvereniging der S.G.P. in de kieskring Tholen voor de kiezers van Tholen en Sint-Philipsland tegen D.V. maandag 23 februari 1970, 's avonds om half cht, een openbare vergadering in het Gemeentelijk Dorpscentrum, Sportlaan 2 te Sint-Maartensdijk. De heer M. Golverdingen van Amersfoort, hoofdbestuurslid der S.G.P., hoopt te spreken over: „Waarom nü S.G.P.? " Slotwoord door Ds. J. Catsburg, Ned. Herv. predikant te Sint-Maartensdijk: „Waarom rechts houden? " Alle leden worden verwacht, ledereen is welkom, inzonderheid zij, die voor het eerst geroepen worden hun stem uit te brengen.

STATENKRING TIEL-WYCHEN

Bovenvermelde Statenkring hoopt D.V. vrijdag 20 februari 1970 haar jaarvergadering te houden. Aanvang half 8, in de chr. school; Meerwijk 12 te Waardenburg (dus niet in de konsistorie der Geref. Gem.). ledere K.V. zende twee afgevaardigden. Belangstellenden hartelijk welkom. Kr is een vakature voor voorzitter en sekretaris, zodat twee nieuwe bestuursleden moeten worden gekozen.

STATENKRING HARDERWIJK/APELDOORN

D.V. zaterdag 14 maart a.s. hoopt bovengenoemde vereniging haar jaarvergadering te houden. Plaats van samenkomst is het verenigingsgebouw naast de Ned. Herv. Kerk te Harderwijk. Aanvang 2 uur n.m. Op deze jaarvergadering hoopt de heer F. Th. Roeters van Lennep een referaat te houden met als onderwerp: „Het grootste gevaar - de zonde", ledere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Ook belangstellende leden zijn welkom. Vragen of voorsteilen aan de sekretaris, W. Kroon, Hoogstraat 8, Nijkerk. Telef. 03494-1284.

STATENKRING LEIDEN

De Statenkring Leiden verzoekt de plaatselijke kiesverenigingen, behorende bij de Statenkring Leiden, om de namen en adressen van de kandidaten voor de te houden a.s. Gemeenteraadsverkiezingen in te willen zenden voor 1 april a.s., aan de sekretaris der Statenkring Leiden, P. Maas, Peter van Anrooystraat 43, Leiden, en tevens in te zenden aan het Hoofdbestuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1970

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1970

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken