Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARTIJDAG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTIJDAG

4 minuten leestijd

Onze jaarlijkse ontmoeting ligt weer achter ons. Het is mijn taak niet om een uitvoerig verslag te geven. Mogelijk vindt u elders in dit nummer reeds een begin van de weergave. Het is mijn bedoeling in afwijking van vorige jaren het verslag in twee of drie keer op te nemen, aangezien anders nagenoeg het hele nummer in beslag genomen wordt, terwijl ook voor het lezen geldt, dat verandering van spijs doet eten. Zo'n hele grote lap nodigt niet tot lezen uit, terwijl het nu een boeiend vervolgverhaal wordt.

Velen, die ik sprak of die me opbelden naderhand hebben hun blijdschap en voldoening te kennen gegeven over het aangenaam verloop. Het vrij uitvoerig punt van vragen en voorstellen kon ook geheel worden behandeld. Het was van groot belang voor de toekomst, dat deze wijzigingen hun beslag gekregen hebben.

Het verloop ook dit keer opnieuw heeft ons wel de indruk versterkt, dat voorstellen een behoorlijke en vrij grondige voorbereiding nodig hebben om na enkele korte toelichtingen en kleine korrekties op een grote vergadering als de partijdag uiteraard is, te worden aanvaard of verworpen. Een gedegen behandeling is in dit stadium niet meer mogelijk. Indien echter de voorstellen in de vergaderingen van de betreffende provinciale vereniging een uitvoeriger voorbereiding - dan in een kommissie — hebben verkregen is het inderdaad mogelijk en verantwoord om ze na een beknopte bespreking op de algemene vergadering aan een eindstemming te onderwerpen. We zullen eerst even moeten wennen en de bedoeling is natuurlijk niet, dat de eerste de beste keer een lawine vragen en voorstellen los komt. Een bruuske start is niet aan te bevelen.

Met betrekking tot die provinciale vergadering is nog wel een vraag gerezen. Is het — zo informeerde men - de bedoeling, dat op de provinciale vergadering alleen maar twee afgevaardigden mogen komen? Dat is niet de opzet, we gaan er vanuit dat deze vergadering van de provinciale vereniging de gewone is zoals men die alle jaren pleegt te beleggen. Alleen staat het ter beoordeling van de besturen van de provinciale verenigingen of van de kiesverenigingen of ze het eigen reglement eventueel in die zin willen wijzigen als thans in de partijstatuten is vastgelegd, dat slechts de beide afgevaardigden recht hebben om aan de besprekingen deel te nemen en te stemmen, of alle leden, die aanwezig zijn. Het zal van de grootte van de provinciale vereniging afhangen of dit wenselijk is of niet.

De voorgestelde regeling voor de groslijst van kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen is een aangelegenheid, die zeer binnenkort op gang moet komen, althans in elk geval, indien gehoor gegeven wordt aan de suggestie om de kamerverkiezingen niet te laat te houden, opdat er na de verkiezingen tijdig een kabinet kan worden gevormd, dat zijn stempel kan drukken op de eerste de beste begroting, waar het mee komt. Het zou wel eens goed kunnen uitkomen, dat de kiesverenigingen gelijktijdig met eventuele vragen en voorstellen voor 15 oktober, zoals nu besloten is, hun aanbevelingen indienen. De kiesverenigingen doen er wellicht verstandig aan om niet te laat een vergadering vast te stellen in de tweede helft van september of de eerste twee weken van oktober. Ge ziet het: Regeren is vooruitzien.

Na zovele partijdagen waren we in „Tivoli" geheel thuis. We moesten in deze grote ruimten eerst wel onze weg leren zoeken. De zaal was echter uitnemend geschikt voor een samenkomst als deze, ook de akoestiek liet niet te wensen over. Vele sprekers, die er tegen opzagen de reis naar de katheder te maken, ook al omdat hun vraag of opmerking zeer kort was, konden zich nog vrij verstaanbaar maken. Het was een verkwikkend gezicht de hele zaal gevuld te zien. Laten we proberen het zo te houden.

Als ik het goed begrepen heb waren er enkelen wat abuis, toen ze meenden een knopje van de lift in te drukken en zodoende de brandweer alarmeerden. Ik zag inderdaad ineens een heel aantal brandweerlieden in vol tenue met helm en al de zaal binnenstuiven. Gelukkig was er geen vuur te blussen, de hele vergadering niet. Ik hoop, dat ik het gevoelen van alle aanwezigen mag vertolken, wanneer ik besluit met de opmerking, dat we met dankbaarheid mogen terugzien op deze dag. Ik heb nog gezegd, dat er wellicht her en der in het land om gebeden is. Ik heb het zelfs van iemand horen bevestigen. Laten we dan ook niet vergeten, wat helaas zo gemakkelijk gebeurt, onze dank te betuigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1970

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJDAG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1970

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken