Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

OVER KIEZEN EN STEMMEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

OVER KIEZEN EN STEMMEN

8 minuten leestijd

Opkomstplicht

De Kamer besloot dezer dagen de opkomstplicht uit de kieswet te verwijderen. Dit is dan een eersteling van de plannen en plannetjes tot herziening van Gronden Kieswet. Overigens geen nieuwe vondst. O.a. de SGP heeft er, zolang de strijd tegen de stemdwang duurt, en dat is evenlang als de partij bestaat, voor geijverd dat de opkomstdwang uit de wet ion worden verwijderd. In de stukken, die ter voorbereiding van het wetsontwerp moesten dienst doen, komen we de namen van Ds. Kersten en Ds. Zandt dan ook tegen. Ze hebben betreffende deze zaak amendementen ingediend. Het is trouwens een aangelegenheid, die in het Beginselprogram nadrukkelijk is vastgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van dit overigens vrij eenvoudige wetsontwerp sprak namens de fraktie Ds. Abma. Zijn rede zal binnenkort in „De Banier" worden afgedrukt.

Het is duidelijk, dat de SGP daarmee niet gestreefd heeft naar het grootst mogelijk aantal kiezers, want het zou wel eens kunnen zijn, dat ook van onze kiezers verstek laten gaan. We willen niet hooghartig als de communisten en de boeren bij voorbaat uitroepen, dat wij er niet de minste terugslag van zullen ondervinden. Trouwens het resultaat van de afschaffing van de opkomstplicht zou wel eens een „verlinksing" kunnen betekenen van de vertegenwoordigende organen. Er zullen ter rechterzijde en in het centrum velen zijn, die zeggen dat het wel goed gaat en dat ze het de moeite niet vinden naar de stembus te gaan. Ons bezwaar gold vooral de gewetensdwang, die de opkomstplicht kan betekenen en de kinderachtigheid om mensen, die per sé niet mogen of willen stemmen, toch te dwingen om in het stemlokaal hun opwachting te maken.

Anderzijds moge er nu een vrijwillige stemdrang bij velen bestaan om met zoveel mogelijk stemmen uitdrukking te geven aan de wens dat ons land geregeerd wordt overeenkomstig Gods Woord en Wet. Dat mag zeker heden ten dage wel zeer krachtig en nadrukkelijk tot uitdrukking worden gebracht.

Kiesdrempel

Een andere suggestie, die niet eens in de aanbevelingen van de kommissie Cals- Donner als gewenst naar voren kwam, is het verlangen om de zogenaamde kiesdrempel te verhogen. Enkele weken terug heb ik daaraan al eens een uitvoerig artikel gewijd. Inmiddels is aan de Kiesraad, niet aan de staatskommissie zoals ik toen abusievelijk stelde, een advies gevraagd door Minister Beernink over een eventuele verhoging van de kiesdrempel. Het advies was niet unaniem. Gesproken is over een drempel van 2 pet. of driemaal de kiesdeler.

Voor de kleine partijen zou dit betekenen, dat ze niet of zeer waarschijnlijk niet in de Tweede Kamer zullen terugkeren. Dat in deze tijd van hooggeroemde demokratie en inspraak. Is men bevreesd, dat bij fusies ter hnker- en vooral ook ter rechterzijde er te veel spijt-optanten zullen optreden, die óf wel aan kleine partijen hun stem geven, óf zelfs een partijtje stichten van mensen, die met de samensmelting niet akkoord gaan? Is men beducht dat het geweten te luid gaat spreken? Het officiële argument luidt, dat de kleine partijen de efficiënte werkwijze van het parlement belemmeren. Natuurlijk is niet elke kleine partij brandschoon, maar laten we alstublieft niet beginnen over de manipulaties van de grote partijen. Deze week is er nog door de Partij van de Arbeid een hele klucht opgevoerd, die de Kamer een halve middag kostte. De heer Van de Doel, de eindeloze bestrijder van het woningbouwbeleid van minister Schut, kwam kwasi-gewichtig opdraven met een bandje van een toespraak van Minister-President De Jong, die het beleid van zijn medeminister van Volkshuisvesting zou hebben afgekeurd, ledere zinnige lezer ziet onmiddellijk, dat de premier zich wat onzorgvuldig had uitgelaten, maar de bedoeling was zonder meer helder. Natuurlijk is de heer Van de Doel intelligent genoeg en anders zijn hele fraktie om te begrijpen, dat het onzorgvuldigheid was en niet anders. Maar om de kiezers voert men zo'n hele klucht op, want de wereld en zeker stemmend Nederland moet bedrogen worden.

Wat ik echter zeggen wilde is het volgende. Het had eens iemand van de kleine partijen moeten zijn, die met zo 'n bandje kwam opdraven. Ongetwijfeld was de kiesdrempel overmorgen tot 5 pet. verhoogd.

We weten ondertussen niet wat ons te wachten staat. Indien de kiesdrempel inderdaad tot driemaal de kiesdeler zou worden opgetrokken, zou het voor de SGP vrijwel onmogelijk zijn om in het parlement door te dringen, vooral wanneer we ook het effekt van het wegvallen van de opkomstplicht in aanmerking nemen.

De berichten over deze zaak zijn nog zeer tegenstrijdig. Ge kunt de veronderstelling lezen, dat het wel goed zou zijn om maar precies als in Duitsland tot vijf procent te gaan. Wanneer dit percentage reeds had gegolden was het zelfs D'66 niet gelukt om in 1967 de entree te maken. Elders komt men tot de konklusie, dat er van het hele plan niet veel terecht zal komen, omdat men in meerderheid ook in het parlement er niet voor voelt. Het proefballonnetje, opgelaten bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken, zou reeds doorgeprikt zijn. De waarheid zou echter in het midden kunnen liggen en dan komen we op ongeveer twee procent. Buiten het parlement vindt de maatregel weinig weerklank. Het zijn, zegt men, juist de grote' partijen, die de onduidelijkheid oproepen. Het zal niet erg fraai zijn, dat ze als premie voor hun eigen falen nu de zetels van de kleine partijen, die ze onthalzen, in de wacht mogen slepen. Aanvankelijk hebben verschillende partijen en hun wetenschappelijke organen de kiesdrempelverhoging afgewezen. Men mikte op ingrijpender wijzigingen van de kieswet. Nu die veranderingen, die dan verbeteringen moeten zijn, niet binnen bereik liggen, in elk geval niet voor de komende stemming voor de Tweede Kamer, wil men proberen alsnog met verhoging van de kiesdrempel enig soelaas te krijgen. Maar, zoals al gezegd, dit middel is niet doeltreffend voor de kwaal. Terwijl in de grote partijen kleine groepen, mogelijk numeriek niet eens zoveel machtiger dan kleine partijen, een greep naar de macht doen, wil men de kleine partijen monddood maken in het padement.

Ik las, dat de radikalen in de anti-revolutionaire gelederen hebben uitgesproken, dat er veel en veel te weinig aandacht is voqr de bejaarden. Men moet natuurlijk voortdurend allerhande uitspraken doen om in elk geval op zichzelf de aandacht te vestigen. Er is inderdaad over te praten wat er wel en wat er niet voor de bejaarden moet gebeuren. We moeten om te beginnen er voor waken, dat dank zij de hooggeroemde demokratie aan de tienerjeugd het grootste en hoogste woord wordt verleend, terwijl de zestigers en zeventigers hun mond moeten houden en zich ermee moeten vergenoegen, dat ze lekkertjes worden verzorgd en geknuffeld, omdat ze zelf toch geen verstand meer hebben van de hele gang van zaken in deze snel veranderende wereld. Dat allemaal echter daargelaten, zouden we de anti-revolutionaire radikalen willen ver­ zoeken eens aandacht te schenken aan hun bejaarde partij en aan inzichten van bejaarden in eigen gelederen. De antirevolutionaire radikalen roepen wel op tot aandacht voor de bejaarden, maar ik denk tot erg bevoogdende aandacht. Ze willen wel aandacht voor de onlangs afgetreden senator en partijgenoot Algra, maar een andere aandacht dan die deze graag zou genieten.

Verkiezingen in Zeeuws-Vlaanderen

Na de nogal ingrijpende gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen werden gemeenteraadsverkiezingen noodzakelijk. Op 25 februari vonden ze plaats. Als SGP zijn we niet erg ervoor geporteerd om gemeenten op grootscheepse wijze samen te voegen om zodoende bet hele patroon van een streek te wijzigen. Gezien de resultaten van stemmingen naderhand zouden we in feite feitelijk toch maar voor wijzigingen moeten zijn, want we komen in de gewijzigde situatie veelal met winst uit de stembus. Dat was op Beveland en op Flakkee het geval om ons te beperken tot enkele herindelingen, die nog niet zolang geleden plaats hadden. De SGP had in heel Zeeuws-Vlaanderen maar één zetel in de gemeenteraden, die er voorheen talloze waren. In de zeven gemeenten, die er thans bestaan, mogen we echter na de gehouden gemeenteraadsverkiezingen bogen op twee zetels, beide in de centrumgemeente Terneuzen. Dus wat zetelaantal betreft honderd procent winst. We zijn verheugd met onze mensen in Zeeuws-Vlaanderen en we wensen hun geluk met deze vooruitgang. Hoe het in Axel ging, is ons nog niet bekend. Er ging namelijk wel een zetel verioren van de Prot. Chr. lijst.

Het is belangrijk na gehouden verkiezingen ons vooral bezig te houden met de cijfers die als procentuele worden opgegeven.

Over heel Zeeuws-Vlaanderen is de SGP gestegen van 2, 1 pet. in 1966 bij de toengehouden gemeenteraadsverkiezingen via 2, 2 pet. bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1967 tot 2, 6 pet. bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970. Het cijfer 2, 1 is een landelijk cijfer voor de SGP. Overigens moeten we bedenken, dat in verschillende gemeenten in Zeeuws- Vlaanderen geen lijst zal zijn ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen, dat bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten met name en ook voor de gemeenteraden allerwegen het de kant opgaat van 2, 6 pet.

Laten de kiesverenigingen doen wat de hand vindt om te doen. Er is verkiêzingsmateriaal voorhanden en verder is een goed woord in vele gevallen van pas.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1970

De Banier | 8 Pagina's

OVER KIEZEN EN STEMMEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1970

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken