Bekijk het origineel

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

4 minuten leestijd

Op zaterdag 12 december 1970 D.V. hoopt de Prof Vereen. Gelderland der S.G.P. haai najaarsvergadering te houden in het Kultureel Centrum „De Coehoorn", Coehoornstr. 11 te Arnhem. Aanvang 2 uur. ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Verdere belangstellende leden der K.V.'s zijn ook van harte welkom, ledere K.V. ontvangt eind november D.V. een konvokatie met agenda. Vragen en voorstellen voor deze vergadering moeten voor 1 december bij de prov. sekretaris binnen zijn. Deze vergadering zi ook in het teken staan van de Tweede Kamerverkiezingen in 1970. De üjsten, die door de K.V.'s worden opgesteld, worden eveneens voor 1 december door de sekretaris verwacht. Men lette er wel op, dat het sekretariaat sinds korte tijd veranderd is. Het is nu: Prov. Vereen. Gld. der S.G.P., p/a: G. J. v. Steenis, Dorpsstr. 3, Waardenburg, telef. 04181-317.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden in diverse overheidskoUeges met hun opvolgers wordt bekend gemaakt, dat bovengenoemd verband D.V. 14 november a.s. hoopt te vergaderen. Plaats van samenkomst kerkzaal van de Geref. Gemeente te Rotterdam-Z., Mijnsherenplein. Aanvang kwart voor 3. Vragen en/of voorstellen worden verwacht bij de sekretaris, A. de Vries, Lekdijk 314, Nw. Lekkerland.

STATENKRING LEIDEN

D.V. zaterdag 21 november a.s. hoopt de Statenkring Leiden haar jaarvergadering te houden in het vergaderlokaal der Geref. Gemeente, Middelstegracht la. Leiden. Aanvang 3.15 uur. Iedere aangesloten kiesvereniging zende twee afgevaardigden, terwijl de overige leden hartelijk welkom zijn. Vragen en voorstellen in te zenden aan de sekretaris, P. Maas, Agaatlaan 259, Leiden.

PROVINCIALE VERENIGING NOORD HOLLAND

D.V. zaterdag 21 november hoopt de Provin- '^'^'^ Vereniging Noord-Holland haar najaarsvergadering te houden in gebouw „Christelijke Belangen" aan de Botenmakersstraat in Zaani^m, aanvang 14.30 uur. De agenda vermeldt o.a.: verkiezing van vier bestuursleden, behandehng van vragen en voorstellen en samen- ^^^•^^; ^ ^^^ ^^ provinciale grosUjst. De kiesverenigingen wordt daarom dringend verzocht zich door middel van twee afgevaardigden op deze vergadering te doen vertegenwoordigen.

FORUMAVOND EILAND THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND

De Statenkringvereniging der S.G.P. in de kieskring Tholen belegt D.V. maandag 30 november 1970 in het „Holland Huis", Laban Deurloostraat 28 te Scherpenisse een forumavond voor het eiland Tholen en Sint-Philipsland. Aanvang half acht. In het forum hebben zitting: Ds. H. G. Abma van Gouda, partijvoorzitter en lid van de Tweede Kamer, de heer H. Barendregt, lid van de Rijnmondraad en van de raad der gemeente Barendrecht, de heer G. v.d. Berg, wethouder der Gemeente Veenendaal, en de heer C. Boender, Hd van Provinciale Staten van Zeeland en wethouder der gemeente Tholen. In de pauze is er gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen. De leden worden verwacht. Zij worden tevens opgewekt hun vrienden en kennissen te aktiveren de vergadering te bezoeken. Met name de jongeren, die D.V. aanstaand jaar voor het eerst ter stembus zullen worden opgeroepen, worden uitgenodigd. Zij ^™"^" ^'^'^ .^*" "Pp^f ^°°^^ ^^eUen waarom en waarvoor de S.G.P. hun stem vraagt.

STATENKRING WALCHEREN

Algemene vergadering van de Statenkring Walcheren der S.G.P. op D.V. dinsdag 24 november 1970 des avonds om half acht in de bovenzaal der Geref Gemeente aah de Segeerstraat te Middelburg. Voor ons hoopt te spreken de heer G. v.d. Berg, wethouder der gemeente Veenendaal, over: „Kleine partij in een grote wereld". ledere kiesvereniging zende drie afgevaardigden, ledere belangstellende is van harte welkom.

SCHOUWEN-DUIVELAND

Aan jongeren en belangstellenden op Schouwen-Duiveland wordt bekend gemaakt, dat j.l. vrijdag 23 oktober een eüandelijke studievereniging der S.G.P. opgericht is te Nieuwerkerk (Z.). Er hebben zich 30 leden opgegeven. Verder heeft er een bestuursverkiezing plaats gehad. De volgende vergadering zal D.V. plaatsvinden op 21 november a.s. in de vergaderzaal van de kerk der Geref. Gem., Molenstraat te Nieuwerkerk, 's middags om 2 uur. Dhr. L. van Klinken hoopt dan een inleiding te houden over: „Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag nog te zeggen? " Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Komt allen.

PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZUID-HOLLAND

Aan de kiesverenigingen wordt medegedeeld, dat D.V. de Alg emene jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 12 december a.s. in het kerkgebouw der Geref. Gemeente Rotterdam Zuid. Aanvang één uur n.m. De konvokaties voor de kiesverenigingen volgen. Delft, Oostsingel 141, Tel. 23601

A. Vlasblom, sekr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1970

De Banier | 11 Pagina's

PROVINCIALE VERENIGING GELDERLAND

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 november 1970

De Banier | 11 Pagina's

PDF Bekijken