Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MEDITATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MEDITATIE

4 minuten leestijd

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Joh. 3 : 14.

Christus heeft in Zijn omwandeling op aarde veel gesproken tot het volk van Israël. Hij was de grote Leraar der gerechtigheid, de Christus der Schriften.

De Heere Jezus heeft ook persoonlijke gesprekken gehouden met vrienden. Overbekend is Christus' gesprek met Nicodemus. Deze man was een overste der Joden, één van de leiders van het volk.

Nicodemus kwam des nachts tot Jezus om met Hem te spreken over de dingen der eeuwigheid. Christus wees Nicodemus op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Och, werd er in onze tijd meer gesproken over de bekering des harten, want zonder wedergeboorte zal niemand zalig worden.

Christus openbaart Zich aan Nicodemus als de Messias Gods en zegt dat het nodig is om door Hem behouden te worden. Christus is de verdienende oorzaak van de ganse zaligheid. We moeten allen door Christiis' bloed gereinigd worden, want zonder bloedstorting is er geen vergeving.

De wedergeboorte is een vrucht van Christus' lijden en sterven.

De Heere Jezus predikt Nicodemus, dat Hij zal lijden voor de zonden van Zijn volk. Er zal een tijd komen, dat Zijn vijanden Hem aan het kruis zullen slaan. Christus weet dit en daarom zegt Hij tegen Nicodemus: „Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden."

Christus wordt ons in Gods heilig Woord op verschillende wijzen uitgebeeld. Hij wordt het Zaad der vrouw genoemd, Die de satan de kop zal vermorzelen. Jakob noemt Hem op zijn sterfbed de Silo, Die komen zal uit Juda's stam. David spreekt van Hem als de Zon, Die in het morgenuur in schoonheid opgaat. Jesaja spreekt van Hem als het Lam, Dat Zijn ziel zal geven tot een rantsoen voor velen.

Christus noemt Zichzelf het Brood des levens. Dat uit de hemel nedergedaald is. Christus is de goede Herder, Die Zijn bloed zal geven voor de schapen. Christus is de barmhartige Samaritaan, Die dode zondaren het leven geeft en gewonde zielen verbindt.

In het gesprek met Nicodemus vergelijkt Christus Zich met de opgerichte koperen slang, welke Mozes op Gods bevel moest maken. De Mond der waarheid spreekt over Zichzelf. Hij verklaart de verhoging van de koperen slang door Mozes en past deze daad op Zichzelf toe. Deze vergelijking is zuiver en waar, Christus gaat Zijn lijden tegemoet, om de schuld van Zijn volk te verzoenen.

Nicodemus moet het verstaan, dat de dood van Christus nodig is tot zaligheid. Jezus verklaart Zijn verzoenend lijden door een feit uit Israels geschiedenis.

De verhoogde koperen slang is een zuiver beeld van Christus' smartelijk kruislijden. Door Christus alleen is er een weg geopend tot zaligheid voor alle armen van geest en verslagenen van hart. Wanneer we als gebrokenen van hart tot Hem mogen vluchten zal Hij ons gewis verlossen uit al onze ellende.

Het lijden van Christus is nodig om vijanden met God te verzoenen. Alleen door de kruisdood van Christus kan de schuld en de zonde betaald worden. Christus heeft het leven en de gerechtigheid voor Zijn volk verworven en past die door Zijn Geest toe aan het zondaarshart. Het is voor een ieder zo noodzakelijk om door Gods Geest bediend te worden zal het wel met ons zijn voor de grote eeuwigheid.

Wat zal het ons baten zo we weten dat er verlossing is en we blijven in de ketenen van onze zonde en in de macht van de vorst der duisternis?

Christus is de Zoon van God, Hij is het afschijnsel Zijner heerlijkheid. Hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.

De Zoon des mensen moest verhoogd worden.

Wordt hier gesproken over Jezus' verhoging aan de rechterhand des Vaders?

Neen, juist het tegendeel, Christus spreekt hier over Zijn diepe vernedering. Hij zal verhoogd worden aan het kruis, Hij wordt geslagen aan het vloekhout der schande.

Middelburg DS. G. A. ZIJDERVELD

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 18 March 1971

De Banier | 8 Pagina's

MEDITATIE

Bekijk de hele uitgave van Thursday 18 March 1971

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken