Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

FORUMAVOND TE NUNSPEET

D.V. woensdag 17 november a.s., n.m. 7.30 uur, zal in verband met de a.s. gemeenteraadsverkiezing een grote openbare forumavond worden gehouden in het verenigingsgebouw „De Wheme" aan de Ds de Bouterlaan (achter de Herv. Kerk). Spreker de heer G. van den Berg, wethouder te Veenendaal. Onderwerp: De S.G.P. en de gemeentepolitiek. In het forum zullen zitting nemen de spreker, wethouder Lobbezoo en drie raadsleden van onze gemeente. Toont allen uw belangstelling door uw aanwezigheid.

JONGERENGROEP DER S.G.P. „DE BEVELANDEN"

D.V. op zaterdag 13 november a.s. hoopt de Jongerengroep der S.G.P. „De Bevelanden" de eerste vergadering van het nieuwe seizoen te houden in de vergaderzaal van het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Goes, Beatrixlaan. De heer C. Nijsse hoopt een inleiding te houden, getiteld: Kenterend getij. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang n.m. 2.15 uur. Men lette op de datum, want deze vergadering was oorspronkelijk aangekondigd voor zaterdag 23 oktober jl,

- PROVINCIALE VERENIGING UTRECHT

Bovengenoemde provinciale kiesvereniging hoopt D.V. zaterdag 13 november a.s., n.m. 14.30 uur te vergaderen in het Bogermanhuis, Van Asch van Wijckskade 25 te Utrecht. Aanvang beslist precies te 14.30 uur. In deze vergadering zullen in het bijzonder de vragen en voorstellen van de kiesverenigingen besproken worden, die in de a.s. Algemene Vergadering van de Partij zullen worden behandeld. De aangesloten kiesverenigingen wordt als gewoonlijk verzocht wederom twee afgevaardigden te zenden, terwijl ook de gewone leden hartelijk welkom zijn.

STATENKRING W.-OVERIJSSEL

De Statenkring West-Overijssel hoopt D.V. op zaterdag 13 november a.s. haar jaarvergadering te houden in het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Zwolle, Groeneweg 164. Aanvang n.m. 2 u. Na de gewone agendapunten hoopt de heer A. Vlasblom van Delft, lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland, een belangrijke toespraak te houden. ledere kiesvereniging zende twee afgevaardigden. Alle leden gelieven deze belangrijke vergadering bij te wonen. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden van de diverse overheidscoUeges wordt bekend gemaakt dat D.V. op zaterdag 20 november a.s. een vergadering is belegd in de kleine zaal van het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente te Rotterdam Zuid aan het Mijnsherenplein. Aanvang n.m. 2.45 uur. Vragen en voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingezonden aan de secretaris, de heer A. de Vries, Lekdijk 314, Nieuw-Lekkerland. Telefoon 01848-19 93.

STATENKRING LEIDEN

De Statenkring Leiden hoopt op zaterdag 27 november a.s., haar jaarvergadering te houden, des n.m. 3 uur in de zaal der Géref. Gemeente, Middelstegracht la te Leiden. Elke kiesvereniging dient twee afgevaardigden te zenden, terwijl de overige leden hartelijk welkom zijn en vriendelijk worden uitgenodigd deze vergadering bü te wonen.

HOEKSE WAARD

De Staatk. Geref. Jongerenstudievereniging „Hoekse Waard" hoopt D.V. vrijdag 12 november a.s. haar tweede vergadering van dit verenigingsjaar te houden in het Dorpshuis „Concordia" te 's-Gravendeel, aanvang n.m. 7.30 uur. Spreker voor deze avond is de heer L. Jansen van Roozendaal uit Strijen, die een inleiding zal houden over het leven en werk yan ds G. H. Kersten.

STATENKRING WALCHEEEN

Bovengenoemde Statenkring hoopt haar algemene vergadering te houden D.V. op dinsdag 23 november a.s., n.m. 7.30 uur, in het vergaderlokaal bij de kerk der Gereformeerde Gemeente, Segeerstraat te Middelburg. Inleiding door de heer W. T. Rentier van Middelburg. Onderwerp: Gewestvorming, ledere kiesvereniging zende drie afgevaardigden. Belangstellenden hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1971

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1971

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken