Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Politiek in het kort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Politiek in het kort

7 minuten leestijd

Nunspeet-Ermelo

Intussen is het al weer enkele weken geleden, dat de verkiezingen voor de twee gemeenten, Ermelo en Nunspeet, vroeger één gemeente, zijn gehouden. Gelukkig mogen we schrijven dat de uitslagen voor de SGP niet geheel teleurstellend zijn geweest. We willen in gedachten aan beide gemeenten een kort bezoekje brengen.

Om te beginnen Ermelo, dat vanwege de naam, die vroeger de gehele gemeente droeg, wat oude rechten heeft. In Ermelo kreeg de SGP twee zetels overeenkomstig de verwachting. In Ei-melo stegen de stemmen voor de SGP nog een tiende procent bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970. In Ermelo dorp van 317 naar 371. In Horst en Leuvenum bleef het stemmenaantal vrijwel gelijk, terwijl Tonsel een lichte daling en Speuld een niet onbelangi-ijke stijging te zien gaf. We zijn blij met de gunstige uitslag en wensen de beide gekozenen al wat ze nodig hebben voor hun taak, bovenal wijsheid die van boven is. De heer Lobbezo diende in de nog ongedeelde gemeente als wethouder na de verkiezingen van vorig jaar. Ermelo krijgt een raad met vier partijen. CHU, ARP en Gemeentebelangen zijn elk goed voor vijf zetels, terwijl, als gezegd, de SGP met twee afgevaardigden is vertegenwoordigd. De gemeente is dus in meerderheid wat men noemt „rechts".

Voor de heer Versteeg in Nunspeet, die voorheen al zitting had, toen Ermelo en Nunspeet nog gezamenlijk in één raad hun belangen behartigden, was de uitslag geen verrassing, aangezien die overeenkwam met zijn prognose. Natuurlijk zou er dankbaarheid geweest zijn als de SGP, die in Nunspeet sterker is dan in Ermelo, met vijf zetels de nieuwe raad was binnengegaan. Het wai'en er echter vier. In zekere zin is de SGP met Gemeentebelangen de grootste partij in de nieuwe raad van Nunspeet. AR en CH, die gezamenlijk uitkwamen kregen weliswaar zes zetels, doch eerlijk verdeeld komen beide niet hoger dan elk drie. In deze gemeente schoot Gemeentebelangen eveneens nog al fors naar boven. Ook in Nunspeet een vierpartijenraad. Behalve de genoemde partijen komt de PvdA met drie vertegenwoordigers. De inzinking van Boerenpartijen, die kenmerkend was voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.' is ook op locaal niveau gebleken in deze gemeenten, waar die partijen voorheen een behoorlijke aanhang bezaten. In Nun-, speet had Binding Rechts in 1970 5, 7 pet. van het aantal stemmen en de betekenis daarvan wordt duidelijk als we in aanmerking nemen, dat de PvdA met 16 pet. drie zetels kreeg. In het dorp Nunspeet ging de SGP ruim 70 stemmen vooruit, Hulshorst en Vierhouten bleven op peil, terwijl Elspeet een winst te zien gaf van nagenoeg honderd stemmen. Ondanks de stemmenwinst daalde SGP iets in Nunspeet. We wensen de nieuwbenoemden in Nunspeet hetzelfde als de vrienden in Ermelo.

KrÊjgstucht

De Kamer hield zich de voorbije week bezig met Milieuhygiëne en met Buitenlandse Zaken met vele aspecten als Ontwikkelingshulp en Navo-aangelegenheden. Er zijn dan ook drie bewindslieden voor Buitenlandse Zaken. Voorzover over de Navo gesproken werd was ook Defensie met minister De Koster en zijn staatssecretaris present. Over de behandeling van Buitenlandse Zaken hopen we nog wel uitvoeriger verslag te publiceren. Na het vertrek van ir. Van Dis, die overigens in de Eerste Kamer zich duidelijk en op de wijze zoals we van hem gewend zijn, ditmaal vrij uitvoerig ter gelegenheid van de Algemene Beschouwingen aldaar, waarvoor geen spreektijden zijn vastgesteld, het SGP-standpunt vertolkt, zijn de Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer toegevallen aan de heer Van Rossum, die over vele aspecten namens de fractie het licht van de SGP heeft platen vallen.

Minister De Koster van Defensie moest bovendien nog in de Kamer komen voor een interpellatie van de heer De Gaay Fortman, die zolang de heer Aarden ziek is, op zijn eentje de fractie van de PPR vormt. De heer De Gaay Fortman vond dat de vrijheid van meningsuiting in het leger te veel aan banden wordt gelegd. Wij zijn niet van oordeel, dat principieel de vrijheid om zich te uiten voor het leger beduidend moet verschillen, rnaar we vinden wel, dat het leger, gelet op de functie, en gelet op de noodzaak zich gedurende de oefening te prepareren op abnormale hoezeer ook ongewenste situaties, en gelet op de niet te onderschatten aanvallen waaraan dit instituut de laatste tijdon bloot staat, toch wel een andere benadering vraagt voor het vraagstuk van de vrijheid van meningsuiting dan de maatschappij in zijn geheel, alhoewel daarvoor toch ook wel regels moeten gelden, waar tegenwoordig geen oog voor is, als we denken aan alles wat frank en vrij wordt gepropageerd en verkondigd, ook al is het nog zo godslasterlijk. De interpellatie van de heer De Gaay

Fortman mondde uit, zoals dat met interpellaties veelal het geval is, in een motie. De motie van de heer De Gaay Fortman drong er op aan dat een legercommandant niet veel middelen meer ten dienst staan, wanneer zich gevallen voordoen waarin de vrijheid van meningsuiting in geding is. Tot dusver kan de commandant optreden met licht arrest, verzwaard arrest en tuchtklasse. De beide laatste middelen moeten hem onthouden worden. Hij kan alleen in minder ei nstige gevallen nog iets doen met licht arrest. Indien het vergrijp van serieuzer aard is dan moet de krijgsraad daar voortaan altijd aan te pas komen. Dat vond de heer De Gaay Fortman en dat vonden natuurlijk zijn twee progressieve bondgenoten, de PvdA en D '66. Ook CPN en PSP waren van de partij vanzelfsprekend. Doch dat ook de KVP en zelfs de ARP de heer De Gaay Fortman steunden stelde menigeen diep teleur. Waar moet het heen met het leger? KVP en ARP konden nu gemakke­

lijk eens voor een voorstel uit de progressieve hoek stemmen, omdat er over deze aangelegenheid niet was voorzien in het regeerakkoord. De andere regeringspartners, CHU, VVD en DS '70 stonden aan de zijde van de minister. Kamer wil inperking krijgstucht, zegt de krant. Zo was het. ja.

Nieuwe voorzitter

De KVP heeft een nieuwe voorzitter gekozen namelijk de heer De Zeeuw. Uiteindelijk, nadat de andere kandidaat de heer Laan de vice-voorzitter zijn ambitie had ingetrokken, was de uitslag geen verrassing.

De KVP'ers met progressieve aspiraties zijn niet ongelukkig over deze keus. In enkele jaren hebben al verschillende heren gefungeerd op de voorzittersstoel van deze grote partij. We weten altijd hoe de woorden zijn, wanneer de gegadigden onderweg zijn naar de voorzitterszetel; wat de daden zijn moeten we afwachten, want die zijn niet steevast overeenkomstig de woorden. Meestal blijft de gekozene op het middenpad. Van de heer De Zeeuw is bekend, dat hij nog al onomwonden zich geuit heeft voor een open KVP of liever, want de éénwording van de drie confessionele partijen staat nog altijd te komen, voor een open CDU of hoe de van-drie-één-geworden partij heten gaat. Dit , , Zeeuwse" geluid viel in AR-kringen niet in vruchtbare aarde. De AR-voorzitter Veerman is niet bereid de nieuwe functionaris van de KVP over te zetten. De antithesegedachte, waarin de ARP vanaf onheugelijke tijden bijzonder sterk was, is blijkbaar nog niet helemaal begraven. Opgemerkt is dat de CHU wat de antithese betreft altijd meer inclusief heeft gedacht, zodat deze groepering minder moeite heeft eventueel de KVP van De Zeeuw bij te benen.

In de CHU heeft na de verkiezingen kamerlid Kikkert zich nogal geroerd. Eerst kreeg hij geducht op zijn hoofd voor zijn kritische opmerkingen over leiding en propaganda. Hij durfde zelfs te lanceren, dat de voorzitter moest verdwijnen. Kikkerts ondergang leek nabij na zo'n unanieme verontwaardiging. Kikkert zal intussen gedacht hebben aan de man, die het laatst lacht. Want voorzitter Van Hulst verdwijnt toch wel van zijn hoge plaats in de partij van de heer Kikkert. De heer Kikkert zal een „open voorzitter" wensen op de open plaats. Een voorzitter open als de nieuwe voorzitter van de KVP, de partij waarvan het heette dat Kikkert tevens lid wil worden. Prof. Van Niftrik, een van de vooraanstaande CHU'ers zei onlangs tijdens de discussie over het „Getuigenis", dat ze hem niet moesten praten van de CHU, want dat was een puinhoop.

Op deze manier gaat politiekend Ne­ derland voort. Het lijkt, dat de KVP niet slechts altijd aan de regerende hand moet zijn, maar ook permanent als spijtoptant moet fungeren. Wanneer KVP regeert met lieden uit de behoudende clubs gaan er smachtende blikken naar de mensen, die links aan de kant van de weg de beste stuurlui staan te wezen en wanneer het de linksen behaagt om met de KVP zee te kiezen, krijgen de conservatieven de blikjes vol spijt naar zich toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1971

De Banier | 8 Pagina's

Politiek in het kort

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1971

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken