Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ZETJES

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ZETJES

5 minuten leestijd

PERSBERICHT

De onderstaande besturen maken bekend dat door de kiesverenigingen van de SGP en het GPV, afd. Vlaardingen, besloten is om aan de in D.V. 1974 te houden gemeenteraadsverkiezing, met volledig behoud van eigen identiteit deel te nemen met een gecombineerde SGP-GPV-lijst, met als lijsttrekker de heer M. W. Lensvelt (SGP). De heer H. v. d. Meer(GPV; zal op deze lijst tweede kandidaat zijn.

Binnenkort zal de totale lijst worden bekend gemaakt.

Bestuur SGP, afd. Vlaardingen Bestuur GPV, afd. Vlaardingen

Het bestuur van de afdeling Vlaardingen van de SGP deelt in aansluiting aan het bovenstaande en ten vervolge op de reeds bij de behandeling van de begroting 1974 door haar raadslid, de heer M. W. Lensvelt, afgelegde verklaring mede, dat besloten is na afloop van de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad de samenwerking in PCG-verband (ARP/CHU/SGP) te beëindigen.

Zoals reeds eerder werd medegedeeld, heeft onze kiesvereniging gemeend dit besluit te moeten nemen omdat gebleken is dat in verschillende principiële aangelegenheden de standpunten van SGP enerzijds en ARP en CHU anderzijds steeds verder van elkaar afweken, waardoor het SGPraadslid in de PCG-fractie veelal een afwijkend standpunt ten opzichte van de andere raadsleden moest innemen, b.v. ten aanzien van zondagsrust, Godspell, subsidiëring e.d.

MACHTIGINGSWET

In de lijn van de verwachting lag het dat de machtigingswet het zou halen. Een lange driedaagse moest het kabinet er voor over hebben. Niemand twijfelde er echter aan of de wet zou de vereiste meerderheid verwerven.

Raar ging het er naar to€ . Dat is een ding dat zeker is. Wat wil je met een kabinet dat kris kras ter wereld kwam? De gekste capriolen maak je mee met het kabinet waar wij de eer van hebben om door geregeerd te worden.

Denk u even in. Wij vinden dat het kabinet parlementair is, zeggen braafjes en degelijk de drie progressieve partijen, de PvdA, de PPR en D'66. Volgens jongste opiniepeilingen heeft de PvdA de neiging om toe te nemen, de PPR blijkt nog groeistuipjes te hebben, terwijl D'66 dieper wegzakt dan klein gescholden partijen als SGP. De drie progressieven zijn braaf parlementair. Premier Den Uyl Iaat zich aan deze parlementaire steungroep weinig gelegen liggen. De buiten-parlementaire vakbonden haalden de buit binnen. Zij wilden niet met vijftien maar pas met dertig gulden loonsverhoging genoegen nemen. Zij kregen hun zin.

De andere beide poten, waar het kabinet op strompelt, zijn buitenbeentjes. KVP en ARP noemen hardnekkig het kabinet buiten­ parlementair in tegenstelling met de drie progressieve broeders. De KVP en ARP eisten sterkere greep van het parlement op de beslissingen, die het kabinet en met name de minister van Sociale Zaken krachtens de machtigingswet moet treffen. Zij kregen heel wat gedaan. Kijk, dat zijn eigenaardige dingen. De fracties die het kabinet schouderklopjes geven en zeggen: Zuut, zuut het kabinet is parlementair, brengen lege briefjes in, maar de fracties die er als kwajongens, die aldoor proberen hoe ver zij kunnen gaan, de kantjes aflopen, slepen buit in de wacht.

Zou Den Uyl zijn machtigingswet wat hoger geprijsd hebben, opdat vakbonden en confessionelen het geluk beleven dat zij de machtiging voor een stuk goedkoper hebben gekregen? Die het weet zal het niet vertellen.

MACHTIGINGSWET EN CHU

Eigenlijk was alleen spannend wat de CHU-fractie zou doen. De CHUfractie heeft gegromd en gebromd. Maar tenslotte kreeg de CHUfractie bij het panklaar maken van de bout, wanneer het ritselt van moties en amendementen, een bot toe geworpen.

Toen kon de CHU zonder veel gezichtsverlies voorstemmen. Het werd tijd ook. Want de twee vrienden, die het nog niet opg^even hebben om één CDA te smeden, hebben, vooral de KVP, de CHU ingepeperd dat het de laatste week voor het Kerstreces, wanneer de machtigingswet aan de orde was, een tentamenweek zou wezen. Voor dit tentamen is de CHU net geslaagd, lijkt het. De CHU kan nog altijd slagen voor deelname aan de CDA en de CDA kan zodoende ook nog altijd slagen. Wij blijven afwachten hoe dit verder loopt.

KANDIDATENLIJSTEN VERKIEZING PROV. STATEN

Laatste nieuws is er niet uit het parlement de eerstkomende weken. Dinsdag 22 januari hervat de Tweede Kamer de werkzaamheden. Intussen is er genoeg te melden. U wilt bijvoorbeeld graag wat meer weten over het debat inzake de machtigingswet en speciaal over het SGP-aandeel tot de discussie. Ook kunnen wij de luwte mooi benutten om de kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten te publiceren.

Wij als Bestuur van de Provinciale Verenigii^ Zuid-Holland hebben het erg jammer gevonden dat Ref. Dagblad de lijst van Zuid-Holland reeds in de publiciteit heeft gebracht, terwijl uitdrukkelijk bij monde van de voorzitter van de Vereniging Zuid-Holland verzocht was geen ruchtbaarheid te geven zolang de secretaris, de heer Vlasblom, de lijst niet officieel in de bekendheid zou brengen. Het is wel teleurstellend, dat op onze vergaderingen mensen zijn, afgevaardigd door hun Kiesvereniging, die zich van een dringend verzoek geen zier aantrekken.

Bovendien was de mededeling in het verslag dat het N.E.V. om de vierde plaats op de kandidatenlijst zou gevraagd hebben óf dat door het Provinciaal Bestuur deze vierde plaats eventueel zou zijn toegezegd, volkomen en volkomen uit de lucht gegrepen. Daar is geen enkel ogenblik sprake van geweest. Geen minuut bij welke gelegenheid ook.

Het is januner dat zonder blikken en blozen dergelijke berichtjes door het ventiel gaan. Onnodig komen op die manier gemoederen in beweging. Het bestuur stelt er prijs op het dwaze berichtje recht te zetten om alle misverstand te voorkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1974

De Banier | 8 Pagina's

ZETJES

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1974

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken